Finansinė analizė gali atskleisti viešojo sektoriaus finansines problemas, todėl gauta informacija atliekant analizę padeda įsivertinti esamas ir būsimas rizikas. Būtent finansinė analizė padeda atskleisti viešojo sektoriaus subjektų finansų valdymo silpnąsias ir stipriąsias puses. Seminaro metu išmoksite skaityti viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinį, atlikti viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio analizę bei apskaičiuoti pagrindinius ir pagalbinius rodiklius.