Finansinė analizė gali atskleisti viešojo sektoriaus finansines problemas, todėl gauta informacija atliekant analizę padeda įsivertinti esamas ir būsimas rizikas. Būtent finansinė analizė padeda atskleisti viešojo sektoriaus subjektų finansų valdymo silpnąsias ir stipriąsias puses. Kaip teisingai parinkti formules? Kaip suprasti ir interpretuoti gaunamą finansinės analizės informaciją tam, kad būtų numatytos silpnos vietos, kurios trukdo siekti užsibrėžtų tikslų?

Seminaro metu išmoksite skaityti viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinį, atlikti viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio analizę bei apskaičiuoti pagrindinius ir pagalbinius rodiklius.