Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Užsieniečių darbo Lietuvoje mokestiniai aspektai 2024 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 4 ak. val.
    Kaina: 115€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

Šiomis dienomis užsieniečių įdarbinimo klausimas – itin aktualus darbdaviams. Įdarbinęs užsienietį, darbdavys turi ne tik vykdyti įprastas funkcijas – apskaityti darbo laiką, mokėti sutartą darbo užmokestį, tačiau neretai pasirūpinti ir gyvenamuoju plotu arba maitinimu. Kaip šios papildomos naudos turi būti apmokestinamos? Kada atsiranda rizika dėl darbo vietos įforminimo?

 • Nuo 2024-01-01 įsigaliojo įsakymo Nr. V-258 pakeitimai dėl vienkartinės atvykimo išmokos užsieniečiams.
 • Nuo 2024-01-01 įsigaliojo įsakymas Nr. V-223 dėl trūkstamų profesijų sąrašo 2024 metams patvirtinimo bei įsakymas Nr. A1-819 dėl užsieniečių kvotų 2024 metams patvirtinimo pagal ekonominės veiklos rūšis.
 • 2023-12-14 užregistruotas įsakymo projektas “Dėl informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo” dėl LDU pranešimo informacijos papildymo apie sudarytą laikinojo darbo sutartį ar sutartį keliems darbdaviams.
 • 2023-10-24 užregistruotas Užimtumo įstatymo projektas ir su juo susiję kiti projektai, kuriais siūloma didinti baudas už nelegalų darbą ir užsieniečių įdarbinimo pažeidimus. Atsirastų nauja galimybė baudas juridiniams asmenims taikyti nuo apyvartos, taikant baudų dydžių „grindis” ir „lubas”.

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2024-01-30 VMI kliento profilyje pasirodė naujas rizikingumo kriterijus – įmonės mokamas vidutinis darbo užmokestis (VDU), kuris yra lyginamas su kitų tai pačiai grupei priskiriamų įmonių VDU mediana (įmonės vykdančios tą pačią ekonominę veiklą ir registruotos toje pačioje teritorijoje). Profilyje vertinami ir pateikiami įmonės už praėjusį metų ketvirtį „Sodrai“ pateikti duomenys. Mažesnis už grupės medianą VDU gali indikuoti, jog įmonėje gali būti neapskaitomas darbo užmokestis.

Pakeitimai, darantys įtaką darbo užmokesčio skaičiavimui nuo 2024-01-01:

 • Padidėję MMA ir MVA, turės įtakos neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams, taip pat PSD įmokoms.
 • Pagal GPMĮ pakeitimą pasikeitė metinės ir mėnesinės NPD formulės, taip pat neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • Pagal Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą padidintas VDU iki 1902,70 Eur, kuris turės įtakos GPM tarifui, taip pat Sodros įmokų luboms. Taip pat pakeistas II grupės draudėjų Sodros įmokos tarifas.
 • Įsigalioja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais prailgintas ligos išmokos mokėjimo terminas, slaugant šeimos narius, taip pat suteikiama galimybė  dirbti iš dalies, gaunant minimalią vaiko priežiūros išmoką, kai gaunama vaiko priežiūros išmoka ir gaunamas darbo užmokestis neviršija penkių šalies VDU ribos.
 • Nuo 2023-11-18 įsigaliojo nutarimo „Dėl Lietuvos respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimas, kuriame yra numatyti reikalavimai, vairuotojams turėti savo darbo (pamainos) grafiko egzempliorių, kai įmonėms netaikomi mobilumo paketo reikalavimai.
 • 2023-12-21 VMI pateikė PMĮ 21 str. 1 ir 3 d. atnaujintą komentarą dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų, kad „darbostogas” nėra laikoma komandiruote, kada nereikia skaičiuoti dienpinigių dėl jungiamųjų skrydžių ir kt.

Temos

 1. Užsieniečių padėties Lietuvoje ypatumai:
  • Išbūto laiko Lietuvoje apskaičiavimas;
  • NPD taikymo galimybės;
  • Socialinės garantijos, sveikatos patikrinimas;
  • Galimybė užsiimti verslu – verslo liudijimo įgijimas ir individualios veiklos pagal pažymą vykdymas.
 2. Užsieniečių darbuotojų darbo sutarties ypatumai. Papildomų naudų – apgyvendinimo, maitinimo – apmokestinimas ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams.
 3. Komandiruotės. Dienpinigiai. Darbuotojų darbo užmokesčio dydžio įtaka dienpinigių apmokestinimui. Išmokos natūra, skirtos dirbant kitoje valstybėje.
 4. Apmokėjimas už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamojo pobūdžio darbą. Kompensacijos darbuotojams.
 5. Rizika dėl darbo vietos įforminimo, kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje.
 6. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Ką daryti, kai poilsio laiku statybininkas nori grįžti į tėvynę? Kaip įforminti šį poilsio laiką?
 7. Darbo režimo pasirinkimas. Informacija apie faktiškai dirbtą laiką – kur lieka jos pėdsakai?
 8. Darbas užsienyje: reikalavimai paklusti tranzitinės ir paskirties valstybių darbo užmokesčio dydžio, poilsio ir kitų ypatumų tvarkai. Rizikos dėl šių reikalavimų nesilaikymo.
 9. Darbo užmokesčio sudėtis. Apmokėjimas už viršvalandžius. Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui.
 10. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 11. Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 12. Darbo užmokesčio skaičiavimas 2024 m.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

13:00-16:15 Seminaro trukmė
12:30-13:00 Registracija
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.