Countline Law Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas, patikrinimai ir mokesčių naujovės statybų įmonėse

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

Šiuo metu Lietuvoje vyksta svarbūs pokyčiai, susiję su užsieniečių įdarbinimu. Šie pakeitimai ypač aktualūs statybos sektoriuje įdarbinamiems statybininkams, kurie dažnai yra iš kitų šalių.

Nuo 2024-07-01 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, tikslinamas užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų atvejų sąrašas, griežtinamos sankcijos už nelegalų darbą statybų sektoriuje. Numatoma didesnė užsakovų  (darbdavių) atsakomybė už nelegalų ar nedeklaruotą darbą, užtraukianti baudas užsakovui (darbdaviui): už informavimo tvarkos pažeidimus – nuo 0,75 iki 1,5 MMA, už įdarbinimo tvarkos pažeidimus – nuo 1 iki 2 MMA, už neteisingų duomenų pateikimą – nuo 0,35 iki 0,7 MMA,  už statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimus –  iki 5 000 eurų. Baudų dydžiai ženkliai didėja už pakartotinius pažeidimus.

Darbdaviui ar įmonei, kurioje įdarbinamas ar į kurią komandiruojamas užsienietis, kyla pareiga laiku ir tiksliai informuoti apie užsieniečio darbo pradžią ir pateikti reikalingus dokumentus, taip pat būtina atkreipti dėmesį į „skaidriai dirbančio asmens” sąvoką ir susijusius reikalavimus.

Nuo 2024-07- 01 įsigaliojo nauja darbdavių padarytų teisės pažeidimų viešinimo tvarka: VDI tinklalapyje bus viešinama informacija apie darbdavius, nelegaliai įdarbinusius darbuotojus, todėl pažeidimai įmonėms užtrauks ne tik finansinę, bet ir reputacinę žalą bei apribotas teises dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, gauti subsidijas ar  kitą valstybės pagalbą. Svarbu laiku pasiruošti pokyčiams ir išvengti galimų pažeidimų.

2024-06-20 Seime priimti įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties ir Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie pristatomi kaip atsakas kontroliuojančių institucijų nustatytam užsieniečius įdarbinančių darbdavių piktnaudžiavimui, siekiant pašalinti menkiausius tai leidžiančių įstatymų netikslumus. Pagal šiuos įstatymų pakeitimus:

 • Nustatyti griežtesni reikalavimai darbdaviams, kviečiantiems dirbti užsieniečius.
 • Įsidarbinti galės tik užsieniečiai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, panaikinus galimybę užsieniečiams dirbti su kitų šalių nacionalinėmis vizomis, išskyrus tam tikras užsieniečių grupes.
 • Grąžintas reikalavimas darbdaviui pateikti informaciją apie užsieniečio kvalifikaciją ir patirtį.
 • Užsieniečiai galės dirbti ne daugiau kaip pas 4 darbdavius.
 • Numatyta leisti užsieniečiams teikti prašymą dėl darbdavio keitimo tik praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo dienos.
 • Jeigu darbdavys arba nors vienas iš visų darbdavių, ketinančių įdarbinti užsienietį pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, neatitinka bent vienos iš įstatymo nustatytų sąlygų, įsipareigojimas įdarbinti užsienietį nepriimamas 6 mėnesius nuo šių aplinkybių nustatymo dienos.
 • Nustatytas naujas kvotos skaičiavimo mechanizmas užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą darbo pagrindu.
 • Nustatyta atsakomybė darbdaviams, už įsipareigojimo užsieniečiui mokėti atitinkamo dydžio darbo užmokestį, nesilaikymą.

Vienas svarbiausių klausimų – iš kur atvykusį pilietį norite įdarbinti – trečiųjų šalių, ES ar Ukrainos? Kiekvienai iš šių grupių taikomi skirtingi įdarbinimo reikalavimai bei migracinės procedūros.

Pastaruoju metu Migracijos departamentas vykdo intensyvius įmonių, įdarbinusių užsieniečius patikrinimus, kurių metu prašo pateikti dokumentus. Net ir menkiausios klaidos dokumentuose įmonei ir vadovui gali užtraukti atsakomybę ir kitas pasekmes dėl nelegalaus užsieniečių darbo, todėl geriausia pasiruošti iki kontroliuojančių institucijų patikrinimo. Kaip negauti baudos už užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus?

Seminaro metu analizuosime naujausius 2024 m. įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus, kurie keičia užsieniečių įdarbinimo procesą, kartu apžvelgsime ir naujausią teismų praktiką, kurioje buvo suformuoti nauji precedentai dėl leidimų gyventi panaikinimo, taip pat analizuosime statybos sektoriui aktualius mokesčių ir apskaitos pakeitimus ir jų praktinį taikymą.

Temos

1 dalis. Lektorė Svetlana Naumčik (10.00-12.30 val.)

 1. Bendrieji aspektai: darbo jėgos samdymas iš trečiųjų šalių ir ES į statybų sektorių.
 2. Ukrainos piliečių įdarbinimas statybų bendrovėje.
 3. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ aktualūs pakeitimai, susiję su statybininkų įdarbinimu.
 4. Priimtas į darbą užsienio pilietis: kokios prievolės? Kokie pagrindiniai skirtumai nuo Lietuvos piliečio priėmimo į darbą?
 5. Užsieniečių-statybininkų darbdavio keitimo galimybės ir jų įgyvendinimas praktikoje.
 6. Statybininkų įdarbinimas per Lenkiją: ar legalu?
 7. Komandiravimo į Lietuvą naujovės. Aktuali teismų praktika.
 8. Leidimas laikinai gyventi statybininkams. Migracijos valdybai / departamentui teiktini dokumentai.
 9. Migracijos departamento vykdomi patikrinimai: ką reikia žinoti statybų sektoriaus bendrovei?
 10. Rangos, paslaugų ir laikinojo įdarbinimo skirtumai.
 11. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje tikslu komandiruoti į užsienį: ar legalu?
 12. Statybininkų nelegalus darbas. Užsieniečių įdarbinimo tvarkos ir kiti pažeidimai pagal Užimtumo įstatymą. Pasekmės bendrovėms.
 13. Aktuali teismų praktika.
 14. Praktiniai patarimai darbdaviams.

2 dalis. Lektorė Jurgita Navikienė (13.30-16:00 val.)

 1. Gynybos fondo paketas:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2025-01-01. Didesni tarifai, leidžiamų atskaitymų tvarkos pakeitimai.
 2. Numatomi darbo kodekso pakeitimai nuo 2025-01-01. Direktyvos (ES) 2022/2041 įgyvendinimas Lietuvoje:
  • Terminų skaičiavimo pokyčiai.
  • Išplėstos smurto ir priekabiavimo, įskaitant psichologinį, apibrėžtys. Numatomas privalomas minimalių priemonių aprašas.
  • Reikalavimas pranešti SODRAI apie darbo sutarties sudarymą, kai darbo vieta ne LR teritorijoje.
  • Pokyčiai nutraukiant darbo sutartį dėl senatvės pensijos ir bankroto atveju.
  • Budėjimo teisinio reglamentavimo pokyčiai.
  • Darbo užmokestis už viršvalandžius bei darbą naktį.
 3. Naujas įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymas:
  • Keičiasi rodikliai dėl finansinių ataskaitų sudarymo.
  • Keičiasi audito privalomumo rodikliai.
  • Naujos ataskaitos (tvarumo).
  • Finansinių ataskaitų teikimo tvarkos ypatumai nuo 2024-07-01.
 4. Finansinė apskaita statybų veiklą vykdančiose įmonėse pagal LFAS (VAS).
 5. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo problematika pagal 25-ąjį VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“. Pajamų ir sąnaudų apskaitos sąskaitų korespondencijos. Apskaitos efektyvumo didinimo galimybės.
 6. Finansinių ataskaitų kokybė ir analizė. Kaip parengti finansines ataskaitas, kad jų stebėsena negąsdintų?
 7. Prievolės dėl iMAS – i-SAF, i-VAZ, SAF-T. Pranešimai mokesčių administratoriui apie sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 8. Mokesčių apskaičiavimo ypatumai statybos įmonėse:
  • Pelno mokestis: aktualijos ir probleminių situacijų apžvalga statybų veiklą vykdančiose įmonėse.
  • Pridėtinės vertės mokestis. Atvirkštinio PVM mechanizmo taikymo problemos.
  • Gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai.
  • Kiti mokesčiai:
   • nekilnojamojo turto mokestis;
   • aplinkos teršimo mokestis – prievolės dėl GPAIS.
 9. Mokesčių lengvatos statybos įmonėse.
 10. Skaidriai dirbančio statybininko kortelė – kaip ji „užkardo“ šešėlį? Kokias papildomas prievoles reikia vykdyti užsakovams, rangovams ir darbdaviams?
 11. Darbo užmokesčio įforminimas darbo sutartyje. Priedų, priemokų, premijų apskaitos problematika.
 12. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai ir atostogų suteikimo problematika.
 13. Suminė darbo laiko apskaita, lankstus darbo grafikas: kurį režimą patogiau taikyti statybų sektoriuje? Darbo laiko žymėjimo griežtėjimas.
 14. Pinigų plovimo ir prevencijos įstatymo pakeitimai, aktualūs apskaitą tvarkantiems asmenims.

ŽINIOMIS DALINASI

Svetlana Naumčik

WIDEN Asocijuota partnerė Svetlana Naumčik specializuojasi migracijos ir darbo teisės srityse, atstovauja Klientų interesams sprendžiant teisinius ginčus. Svetlana Naumčik turi sukaupusi didelę patirtį užsieniečių įdarbinimo klausimais, leidimų laikinai ir nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Blue card išdavimo srityse. Svetlana konsultuoja Lietuvos darbdavius dėl užsieniečių įdarbinimo, komandiravimo, darbdavių keitimo, taip pat darbuotojų nuomos klausimais, pataria darbdavių teisinių patikrinimų klausimais, taip pat padeda startuoliams ir užsienio investuotojams įsteigti teisėtą verslą Lietuvoje, gauti reikiamus leidimus dirbti ir gyventi Lietuvoje, relokuoti darbuotojus. 2013 – 2014 m. Svetlana Naumčik dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus studentams Kazimiero Simonavičiaus universitete.

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-16:00 Seminaro trukmė
09:00-10:00 Registracija
11:30-11:45 Pertrauka
12:30-13:30 Pietų pertrauka
14:45-15:00 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.