Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 5 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2024-06-20,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
120 (+ PVM)
2024-06-20,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)
2024-09-10,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)
2024-09-10,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai.
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
120 (+ PVM)

Apie seminarą

Pastaruoju metu Migracijos departamentas vykdo intensyvius įmonių, įdarbinusių užsieniečius patikrinimus, kurių metu prašo pateikti dokumentus, įrodančius veiklos teisėtumą Lietuvoje. Net ir menkiausios klaidos dokumentuose įmonei ir vadovui gali užtraukti atsakomybę ir kitas pasekmes dėl nelegalaus užsieniečių darbo, todėl geriausia pasiruošti iki kontroliuojančių institucijų patikrinimo. Kaip negauti baudos už užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus?

2024-05-16 buvo priimtas įstatymo projektas dėl Užimtumo įstatymo pakeitimo, kuriuo jau nuo 2024-07-01 didinamos sankcijos už nelegalų ir nedeklaruotą darbą. Darbdaviams numatytos tris kartus didesnės baudos nei iki šiol: nuo 3 iki 12 MMA dydžio baudos, o padarius pažeidimą pakartotinai ir jau baustam per pastaruosius 2 metus – skiriama nuo 6 iki 24 MMA dydžio bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Taip pat VDI svetainėje bus viešinami darbdaviai, nelegaliai įdarbinę darbuotojus.

Naujausios tendencijos:

 • Vykdomi įmonių patikrinimai, su tikslu nustatyti įmonės realiai vykdomą veiklą;
 • Migracija masiškai naikina leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu užsieniečiams suteikiamos nemokamos atostogos – suformuota nauja teismų praktika;
 • Į griežtesnių reikalavimų taikymo kryptį keičiasi kontroliuojančių institucijų požiūris į užsienietį įdarbinusio darbdavio keitimą;
 • Pažeidimams dėl Lietuvoje dirbančių užsieniečių nustatyti Migracijos departamentas ir VDI integruoja savo informacinių sistemų duomenis su Sodros informacinių sistemų duomenimis apie įdarbintus užsieniečius ir jiems mokamą darbo užmokestį, taip pat planuoja didinti tikrinančių pareigūnų skaičių, o rezultatyviems patikrinimams suplanuota naudoti ir dirbtinio intelekto priemones.

Iš 2024-03-06 VRM pranešimo spaudai “Sugriežtintos ir administracinės priemonės – įmones ir užsieniečius tikrina Migracijos departamento darbuotojai, policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, taip pat  Darbo, Mokesčių inspekcijos ir kitos institucijos. Per š. m. sausio-vasario mėn. visoje šalyje patikrintas 641 užsienietis ir nustatyta 17 nusikalstamų veikų. 2023 m. už migracijos taisyklių nesilaikymą administracinė atsakomybė pritaikyta beveik 6000 asmenų.“

Tokių kontrolės priemonių vykdymo mastas tik didės, nes užsieniečių įdarbinimo pažeidimus kontroliuojančios VDI 2024 m. veiklos plane nusimatė nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nedeklaruotos savarankiškos veiklos bei užsieniečių įdarbinimo ir informavimo, asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimų patikrinimų vykdymą, o Migracijos departamentas užsieniečių kontrolės procedūrų, ypač imigracijos procedūrų statybų sektoriuje vertinimus ir Baltarusijos piliečių, turinčių galiojantį leidimą laikinai gyventi, išduotą darbo pagrindu, patikrinimus 2024 m. nusimatė kaip prioritetinius darbus. Savaime suprantama, kontroliuojančios institucijos siekia kuo geresnių savo išsikeltų tikslų rezultatų, kurie matuojami ir įmonėms bei jų vadovams už nustatytus užsieniečių įdarbinimo pažeidimus pritaikytų sankcijų skaičiumi.

Stiprinama užsieniečių buvimo Lietuvoje leidimų kontrolė ir dažnesniais įmonių patikrinimais, kuriose jie dirba, neapsiribojama – registruoti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie pristatomi kaip atsakas kontroliuojančių institucijų nustatytam užsieniečius įdarbinančių darbdavių piktnaudžiavimui ir siekis pašalinti menkiausius tai leidžiančių įstatymų netikslumus. Pagal šiuos įstatymų pakeitimus numatomi:

 • Siūloma leisti užsieniečiams teikti prašymą dėl darbdavio keitimo tik praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo dienos;
 • Jeigu darbdavys arba nors vienas iš visų darbdavių, ketinančių įdarbinti užsienietį pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, neatitinka bent vienos iš įstatymo nustatytų sąlygų, įsipareigojimas įdarbinti užsienietį nepriimamas 6 mėnesius nuo šių aplinkybių nustatymo dienos;
 • Siūloma uždrausti užsieniečiams dirbti su kitų šalių nacionalinėmis vizomis;
 • Papildomi reikalavimai darbdaviams, teikiantiems įsipareigojimą įdarbinti užsienietį, o jų neatitikus užsieniečio neleidžiama įdarbinti dar 6 mėnesius, planuojama nuo 2024-07-01;
 • Užsieniečiai galėtų dirbti ne daugiau kaip pas 4 darbdavius, planuojama nuo 2024-07-01;
 • Numatoma atsakomybė, įskaitant draudimą įdarbinti užsieniečius, darbdaviams už įsipareigojimo užsieniečiui mokėti atitinkamo dydžio darbo užmokestį nesilaikymą, planuojama nuo 2024-07-01;
 • Palengvinimai ir naujos galimybės norintiems dirbti Lietuvoje tam tikrų grupių užsieniečiams ir norintiems juos įdarbinti darbdaviams, planuojama nuo 2024-07-01 ir nuo 2025-01-01;
 • Nustatoma griežtos užsieniečių įdarbinimo kvotos sąlyga, kartu nustatant daugiau išimčių ir papildomos kvotos nustatymo galimybių, planuojama nuo 2025-01-01;

 

Nuo 2024-05-03 įsigaliojo Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo pakeitimas, kuriuo atsirado galimybė sustabdyti Lietuvai nedraugiškų piliečių prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimą Lietuvos vizų tarnybose užsienyje, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo išduoti vizą tarpininkauja URM, taip pat naikinti išduotus leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu jį turintis asmuo viešai pritarė agresijos nusikaltimui ar tyčia, viešai sistemingai skleidžia melagingą informaciją, prieštaraujančią visuomenės ar valstybės interesams.

Seminaro metu analizuosime naujausius 2024 m. įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus, kurie keičia užsieniečių įdarbinimo procesą, kartu apžvelgsime ir naujausią teismų praktiką, kurioje buvo suformuoti nauji precedentai dėl leidimų gyventi panaikinimo, kai užsieniečiai darbuotojai naudojasi teise į nemokamas atostogas. Kaip dažnai darbuotojas gali naudotis teise į nemokamas atostogas, kad išsaugotų leidimą gyventi Lietuvoje?

Temos

 1. UTPĮ pakeitimai nuo 2024 m. liepos 1 d.
 2. Užimtumo įstatymo pakeitimai nuo 2024 m. liepos 1 d.
 3. Kaip įdarbinti Ukrainos piliečius, ES piliečius ir trečiųjų šalių piliečius po aktualių pakeitimų?
 4. Baltarusijos piliečių įdarbinimas Lietuvoje: ar galima įdarbinti su ilgalaikio buvimo viza, o su Lenkijos viza?
 5. Leidimų laikinai gyventi neišdavimas / panaikinimas dėl grėsmės valstybės saugumui, nemokamų atostogų. Nauja teismų praktika.
 6. Lietuvos darbdavių patikrinimai dėl veiklos vykdymo Lietuvoje: ko ieškoma, kokių dokumentų reikia?
 7. Trūkstamų profesijų sąrašas. Kvotos. Ką daryti darbdaviui? Pakeitimai nuo 2025 m. sausio 1 d.
 8. Darbdavių keitimas. Aktualios sąlygos.
 9. Kaip negalima keisti darbdavio? Nauja baudų išrašymo praktika.
 10. Darbo sutartis keliems darbdaviams su užsieniečiais: problematika.
 11. Užsieniečių nuotolinis darbas.
 12. Atvejai, kuomet leidimų dirbti Lietuvoje užsieniečiams nereikia.
 13. Trečiųjų šalių piliečių nuoma Lietuvoje. Aktualūs pakeitimai.
 14. Nuomos, darbo apribojimai nuo paslaugų teikimo ir rangos darbų.
 15. Rangovų ir paslaugų teikėjų patikrinimo būtinumas dėl užsieniečių darbo. Ko nežino užsakovai?
 16. Nelegalus darbas, pažeidimų pasekmės. Realūs pavyzdžiai.
 17. LDU formų pildymo būtinumas.
 18. Užsieniečių komandiravimas į Lietuvą iš Lenkijos ir trečiųjų šalių: A1 formos būtinumas.
 19. EU Blue card: kaip įdarbinti Lietuvoje aukštos profesinės kvalifikacijos specialistą iš užsienio?
 20. Naujausia teismų praktika užsieniečių įdarbinimo srityje.
 21. Nemokamų atostogų suteikimas trečiųjų šalių piliečiams kaip ydinga praktika.
 22. Patarimai darbdaviams. Diskusija.

ŽINIOMIS DALINASI

Svetlana Naumčik

WIDEN Asocijuota partnerė Svetlana Naumčik specializuojasi migracijos ir darbo teisės srityse, atstovauja Klientų interesams sprendžiant teisinius ginčus. Svetlana Naumčik turi sukaupusi didelę patirtį užsieniečių įdarbinimo klausimais, leidimų laikinai ir nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Blue card išdavimo srityse. Svetlana konsultuoja Lietuvos darbdavius dėl užsieniečių įdarbinimo, komandiravimo, darbdavių keitimo, taip pat darbuotojų nuomos klausimais, pataria darbdavių teisinių patikrinimų klausimais, taip pat padeda startuoliams ir užsienio investuotojams įsteigti teisėtą verslą Lietuvoje, gauti reikiamus leidimus dirbti ir gyventi Lietuvoje, relokuoti darbuotojus. 2013 – 2014 m. Svetlana Naumčik dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus studentams Kazimiero Simonavičiaus universitete.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-14:45 Seminaro trukmė
09:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietūs

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

2024-06-20,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
120 (+ PVM)
2024-06-20,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)
2024-09-10,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)
2024-09-10,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai.
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
120 (+ PVM)

Tęsti mokymų paiešką: