Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 5 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2024-08-13,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai. (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)
2024-08-13,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai.
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
120 (+ PVM)
2024-09-10,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)
2024-09-10,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai.
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
120 (+ PVM)

Apie seminarą

Naujausios tendencijos:

 • Vykdomi įmonių patikrinimai, su tikslu nustatyti įmonės realiai vykdomą veiklą;
 • Migracija masiškai naikina leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu užsieniečiams suteikiamos nemokamos atostogos – suformuota nauja teismų praktika;
 • Į griežtesnių reikalavimų taikymo kryptį keičiasi kontroliuojančių institucijų požiūris į užsienietį įdarbinusio darbdavio keitimą;
 • Pažeidimams dėl Lietuvoje dirbančių užsieniečių nustatyti Migracijos departamentas ir VDI integruoja savo informacinių sistemų duomenis su Sodros informacinių sistemų duomenimis apie įdarbintus užsieniečius ir jiems mokamą darbo užmokestį.

Nuo 2024-07-01 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, numatantys griežtesnes baudas už nelegalų ir nedeklaruotą darbą, informavimo apie įdarbintus arba komandiruojamus laikinai dirbti į Lietuvą užsieniečius tvarkos pažeidimus, įtvirtintos paskatos subjektams, leidusiems dirbti nelegaliai, deklaruoti darbo santykius ir sumokėti mokesčius. Taip pat VDI svetainėje bus viešinami darbdaviai, nelegaliai įdarbinę darbuotojus. Tad svarbu laiku pasiruošti pokyčiams ir išvengti galimų pažeidimų.

Nuo 2024-07-01 įsigaliojo įsakymo „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2024 metams patvirtinimo“ nauja redakcija.

2024-06-20 Seime priimti įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties ir Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie pristatomi kaip atsakas kontroliuojančių institucijų nustatytam užsieniečius įdarbinančių darbdavių piktnaudžiavimui, siekiant pašalinti menkiausius tai leidžiančių įstatymų netikslumus. Pagal šiuos įstatymų pakeitimus:

 • Nustatyti griežtesni reikalavimai darbdaviams, kviečiantiems dirbti užsieniečius.
 • Įsidarbinti galės tik užsieniečiai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, panaikinus galimybę užsieniečiams dirbti su kitų šalių nacionalinėmis vizomis, išskyrus tam tikras užsieniečių grupes.
 • Grąžintas reikalavimas darbdaviui pateikti informaciją apie užsieniečio kvalifikaciją ir patirtį.
 • Užsieniečiai galės dirbti ne daugiau kaip pas 4 darbdavius.
 • Numatyta leisti užsieniečiams teikti prašymą dėl darbdavio keitimo tik praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo dienos.
 • Jeigu darbdavys arba nors vienas iš visų darbdavių, ketinančių įdarbinti užsienietį pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, neatitinka bent vienos iš įstatymo nustatytų sąlygų, įsipareigojimas įdarbinti užsienietį nepriimamas 6 mėnesius nuo šių aplinkybių nustatymo dienos.
 • Nustatytas naujas kvotos skaičiavimo mechanizmas užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą darbo pagrindu.
 • Nustatyta atsakomybė darbdaviams, už įsipareigojimo užsieniečiui mokėti atitinkamo dydžio darbo užmokestį, nesilaikymą.

Nuo 2024-05-03 įsigaliojo Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo pakeitimas, kuriuo atsirado galimybė sustabdyti Lietuvai nedraugiškų piliečių prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimą Lietuvos vizų tarnybose užsienyje, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo išduoti vizą tarpininkauja URM, taip pat naikinti išduotus leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu jį turintis asmuo viešai pritarė agresijos nusikaltimui ar tyčia, viešai sistemingai skleidžia melagingą informaciją, prieštaraujančią visuomenės ar valstybės interesams.

Migracijos departamentas vykdo intensyvius įmonių, įdarbinusių užsieniečius patikrinimus, kurių metu prašo pateikti dokumentus, įrodančius veiklos teisėtumą Lietuvoje. Net ir menkiausios klaidos dokumentuose įmonei ir vadovui gali užtraukti atsakomybę ir kitas pasekmes dėl nelegalaus užsieniečių darbo.

Tokių kontrolės priemonių vykdymo mastas tik didės, nes užsieniečių įdarbinimo pažeidimus kontroliuojančios VDI 2024 m. veiklos plane nusimatė nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nedeklaruotos savarankiškos veiklos bei užsieniečių įdarbinimo ir informavimo, asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimų patikrinimų vykdymą, o Migracijos departamentas užsieniečių kontrolės procedūrų, ypač imigracijos procedūrų statybų sektoriuje vertinimus ir Baltarusijos piliečių, turinčių galiojantį leidimą laikinai gyventi, išduotą darbo pagrindu, patikrinimus 2024 m. nusimatė kaip prioritetinius darbus. Savaime suprantama, kontroliuojančios institucijos siekia kuo geresnių savo išsikeltų tikslų rezultatų, kurie matuojami ir įmonėms bei jų vadovams už nustatytus užsieniečių įdarbinimo pažeidimus pritaikytų sankcijų skaičiumi.

Seminaro metu analizuosime naujausius 2024 m. įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus, kurie keičia užsieniečių įdarbinimo procesą, kartu apžvelgsime ir naujausią teismų praktiką, kurioje buvo suformuoti nauji precedentai dėl leidimų gyventi panaikinimo, kai užsieniečiai darbuotojai naudojasi teise į nemokamas atostogas. Kaip dažnai darbuotojas gali naudotis teise į nemokamas atostogas, kad išsaugotų leidimą gyventi Lietuvoje?

Temos

 1. UTPĮ pakeitimai nuo 2024 m. liepos 1 d.
 2. Užimtumo įstatymo pakeitimai nuo 2024 m. liepos 1 d.
 3. Kaip įdarbinti Ukrainos piliečius, ES piliečius ir trečiųjų šalių piliečius po aktualių pakeitimų?
 4. Baltarusijos piliečių įdarbinimas Lietuvoje: ar galima įdarbinti su ilgalaikio buvimo viza, o su Lenkijos viza?
 5. Leidimų laikinai gyventi neišdavimas / panaikinimas dėl grėsmės valstybės saugumui, nemokamų atostogų. Nauja teismų praktika.
 6. Lietuvos darbdavių patikrinimai dėl veiklos vykdymo Lietuvoje: ko ieškoma, kokių dokumentų reikia?
 7. Trūkstamų profesijų sąrašas. Kvotos. Ką daryti darbdaviui? Pakeitimai nuo 2025 m. sausio 1 d.
 8. Darbdavių keitimas. Aktualios sąlygos.
 9. Kaip negalima keisti darbdavio? Nauja baudų išrašymo praktika.
 10. Darbo sutartis keliems darbdaviams su užsieniečiais: problematika.
 11. Užsieniečių nuotolinis darbas.
 12. Atvejai, kuomet leidimų dirbti Lietuvoje užsieniečiams nereikia.
 13. Trečiųjų šalių piliečių nuoma Lietuvoje. Aktualūs pakeitimai.
 14. Nuomos, darbo apribojimai nuo paslaugų teikimo ir rangos darbų.
 15. Rangovų ir paslaugų teikėjų patikrinimo būtinumas dėl užsieniečių darbo. Ko nežino užsakovai?
 16. Nelegalus darbas, pažeidimų pasekmės. Realūs pavyzdžiai.
 17. LDU formų pildymo būtinumas.
 18. Užsieniečių komandiravimas į Lietuvą iš Lenkijos ir trečiųjų šalių: A1 formos būtinumas.
 19. EU Blue card: kaip įdarbinti Lietuvoje aukštos profesinės kvalifikacijos specialistą iš užsienio?
 20. Naujausia teismų praktika užsieniečių įdarbinimo srityje.
 21. Nemokamų atostogų suteikimas trečiųjų šalių piliečiams kaip ydinga praktika.
 22. Patarimai darbdaviams. Diskusija.

ŽINIOMIS DALINASI

Svetlana Naumčik

WIDEN Asocijuota partnerė Svetlana Naumčik specializuojasi migracijos ir darbo teisės srityse, atstovauja Klientų interesams sprendžiant teisinius ginčus. Svetlana Naumčik turi sukaupusi didelę patirtį užsieniečių įdarbinimo klausimais, leidimų laikinai ir nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Blue card išdavimo srityse. Svetlana konsultuoja Lietuvos darbdavius dėl užsieniečių įdarbinimo, komandiravimo, darbdavių keitimo, taip pat darbuotojų nuomos klausimais, pataria darbdavių teisinių patikrinimų klausimais, taip pat padeda startuoliams ir užsienio investuotojams įsteigti teisėtą verslą Lietuvoje, gauti reikiamus leidimus dirbti ir gyventi Lietuvoje, relokuoti darbuotojus. 2013 – 2014 m. Svetlana Naumčik dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus studentams Kazimiero Simonavičiaus universitete.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-14:45 Seminaro trukmė
09:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietūs

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.
Konsultacija
Kiekvienas dalyvis mokymų metu turi galimybę užduoti klausimus lektoriui.
Mokymų įrašas
Pasidalinsime mokymų vaizdo įrašu.
Maitinimas
Viso seminaro metu dalyvius viešbučiuose ir restorane vaišinsime kava, užkandžiais ir pietumis.

Laikas ir vieta

2024-08-13,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai. (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)
2024-08-13,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai.
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
120 (+ PVM)
2024-09-10,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)
2024-09-10,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

120€
Užsieniečių įdarbinimo griežtinimas nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01. Darbdavių patikrinimai, pasekmės, realūs pavyzdžiai.
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
120 (+ PVM)

Tęsti mokymų paiešką: