Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka ≠ Apskaitos politika? Vidaus kontrolės priemonės ir būtinosios tvarkos

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 125 – 500€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Specialus pasiūlymas!

Kiekvienas seminaro dalyvis, įsigijęs standartinį bilietą, dovanų gaus 30 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą* įmonių vidaus tvarkoms įsigyti!

Perkant bilietą už 200 Eur + PVM – kiekvienas dalyvis papildomai gaus įmonės vidaus tvarkų šablonus, kurių vertė 130 Eur + PVM

Įmonės vidaus tvarkos – atsakomybių ir procesų optimizavimo įrankis. Paruoštos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus, todėl vietoj keliasdešimties neretai besidubliuojančių tvarkų, kuriose prarandamas laikas ir fokusas esminiams dalykams ieškant atsakingų asmenų ar teisingos bei vadovo patvirtintos procedūros, galėsite turėti koncentruotas ir visą procesą apimančias tvarkas. Efektyvumas slypi paprastume!

Perkant bilietą už 500 Eur + PVM – kiekvienas dalyvis papildomai Apskaitos politikos prenumeratą 1 metams, kurios vertė 450 Eur + PVM

Apskaitos politika PLIUS – tai įrankis, kurio pagalba Jūsų įmonės apskaitos politika bus parengta pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus.

 • Apskaitos politika PLIUS internetinė programa tinka įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal VAS.
 • Apskaitos politikos PLIUS internetinės programos turinys atnaujintas pagal FAĮ reikalavimus nuo 2022-05-01.
 • Kartu su apskaitos politika PLIUS formuojate ir ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką.

Dėmesio! Dalyviai, kurie įsigijo bilietus su įmonės vidaus tvarkomis ar Apskaitos politikos įrankiu, jas gaus, kai bus apmokėtos išankstinės apmokėjimo sąskaitos.

*kodas bus atsiųstas po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Apie seminarą

Surašyti vidaus lokalius teisės aktus – vadovo darbas. Dažnas jį deleguoja apskaitą tvarkančiam asmeniui. Iš tiesų kvalifikuotai ir tinkamai aprašyti ūkio subjekto apskaitoje vykstančius procesus – nemenkas iššūkis net ir labai patyrusiam apskaitos specialistui. Todėl šis seminaras – pagalba vidaus tvarkas rengiančiajam. Ne tik aptarsime kaip efektyviai apskaitos politiką pakoreguoti pagal naujausius reikalavimus, bet ir pasinaudojant šablonais, susikurti tinkamas vidaus kontrolės priemonės. Seminaro metu bus nagrinėjami sukurti vidaus tvarkų šablonai ir pasiūlomi geriausios praktikos pavyzdžiais paremti sprendimai – kaip šablonus adaptuoti kiekvienai įmonei. Aptartų tvarkų visuma bus tvirtas pagrindas tiek įmonės vidaus poreikiams patenkinti, tiek ir pateikti kontroliuojančioms institucijoms.

Temos

 1. Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos kūrimo procesas. Pasirinkimų įtaka įmonės finansiniams rodikliams.
 2. Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos keitimas – perspektyvinis ir retrospektyvinis būdas. Kaip dažnai peržiūrėti ir keisti?
 3. Kiek pelno mokesčio apskaičiavimo ypatumai turi įtakos apskaitos politikos pasirinkimui?
 4. Balansas:
  • Ilgalaikis turtas: nematerialusis ir materialusis. Su ilgalaikiu turtu susijusių ūkinių operacijų (įsigijimo, amortizacijos / nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo, perkainojimo, nurašymo, investicinio turto apskaita) finansinės apskaitos aspektai;
  • Finansinis turtas: investicijos į kitų įmonių akcijas; suteiktos paskolos; kitas finansinis turtas (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
  • Atsargos (įsigijimas, nuolaidos ir diskontai, pasigaminimas, nukainojimas – grynoji galimo realizavimo vertė, įkainojimas, sunaudojimo (pardavimo) apskaitos metodai, nurašymas);
  • Gautinos sumos (įvertinimas, abejotinos skolos);
  • Nuosavas kapitalas (savų akcijų įsigijimas ir perleidimas, pelno paskirstymas);
  • Dotacijos ir subsidijos;
  • Finansiniai įsipareigojimai (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
  • Atidėjiniai;
  • Lizingas – nuoma;
  • Darbo užmokesčio apskaita.
 5. Pelno (nuostolių) ataskaita:
  • Pajamų pripažinimas ir klasifikavimas;
  • Sąnaudų klasifikavimas.
 6. Lokalūs teisės aktai:
  • Apskaitą tvarkančių asmenų pasirinkimo tvarka;
  • Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo, naikinimo ir atkūrimo tvarka;
  • Apskaitos registrų sudarymo ir pasirašymo tvarka;
  • Asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, paskyrimo ir patvirtinimo tvarka;
  • Atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka;
  • Darbo apmokėjimo sistema;
  • Grynųjų pinigų operacijų dokumentavimo ir apskaitos tvarka;
  • Inventorizacijos tvarka;
  • Prieigų prie apskaitos informacinių sistemų ir apskaitos registrų kontrolės tvarka.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje bei didžiuosiuose šalies žiniasklaidos portaluose. Jurgita Navikienė nuolat ir pati kelia kvalifikaciją. Pastaraisiais metais dalyvavo mokymuose Austrijoje Antikorupcijos akademijoje ir Baltijos šalyse gilinosi į valdybų gerąją praktiką.
J. Navikienė prisideda prie verslumo Lietuvoje skatinimo – aktyviai dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose, yra Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė ir padeda jauniems verslininkams suteikdama jėgų judėti pirmyn. Kaip Jurgita teigia, „mentoriaus vaidmuo pradedančiojo verslininko kelyje yra daugialypis – tai ne vien dalijimasis profesine patirtimi, dalykinėmis žiniomis, bet ir mokinio asmeninių savybių vertinimas bei pasiūlymas jam lygiagrečiai tobulinti tam tikras mažiau išreikštas asmenines kompetencijas“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-15:45 Seminaro trukmė
09:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden