Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Ūkininkų apskaitos tvarkymas. Seminarų ciklas

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 24 ak. val.
    Kaina: 90 – 420€

Laikas ir vieta

2023-02-20 – 2023-03-02, Nuotoliniai mokymai

Daugiau informacijos apie mokymų datas ? Vasario 20 d., 22 d., 23 d., 27 d., Kovo 1 d., 2 d. po 4 ak. val. per dieną. Seminarų pradžia – 16.30 val.,
Seminarų pabaiga – 19.45 val.

Dalyvio namuose arba darbo vietoje
 • -10%
  Speciali -10% kaina!
420€ 378€
Ūkininkų apskaitos tvarkymas. Seminarų ciklas (tiesioginė seminarų transliacija)
378
2023-02-20 – 2023-03-02, Vilnius

Daugiau informacijos apie mokymų datas ? Vasario 20 d., 22 d., 23 d., 27 d., Kovo 1 d., 2 d. po 4 ak. val. per dieną. Seminarų pradžia – 16.30 val.,
Seminarų pabaiga – 19.45 val.

Countline mokymų klasė
 • -10%
  Speciali -10% kaina!
420€ 378€
Ūkininkų apskaitos tvarkymas. Seminarų ciklas
Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
378
2023-02-20 – 2023-02-27, Vilnius

Daugiau informacijos apie mokymų datas ? Vasario 20 d., 22 d., 23 d., 27 d.,
po 4 ak. val. per dieną. Seminarų pradžia – 16.30 val.,
Seminarų pabaiga – 19.45 val.

Countline mokymų klasė
280€
Ūkininkų apskaitos tvarkymas
Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
280
2023-02-20 – 2023-02-27, Nuotoliniai mokymai

Daugiau informacijos apie mokymų datas ? Vasario 20 d., 22 d., 23 d., 27 d.,
po 4 ak. val. per dieną. Seminarų pradžia – 16.30 val.,
Seminarų pabaiga – 19.45 val.

Dalyvio namuose arba darbo vietoje
280€
Ūkininkų apskaitos tvarkymas (tiesioginė seminarų transliacija)
280
2023-03-01, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
90€
Aplinkosauginiai reikalavimai ir mokesčiai ūkininkams (tiesioginė seminaro transliacija)
90
2023-03-01, Vilnius
Countline mokymų klasė
90€
Aplinkosauginiai reikalavimai ir mokesčiai ūkininkams
Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
90
2023-03-02, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
90€
Žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorių teisiniai aspektai (tiesioginė seminaro transliacija)
90
2023-03-02, Vilnius
Countline mokymų klasė
90€
Žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorių teisiniai aspektai
Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
90

Apie mokymų ciklą

Ūkininkams, kaip ir anksčiau, taip ir įsigaliojus FAĮ, didelės įtakos turi tai, ar ūkis gauna (ar planuoja gauti) valstybės ar ES paramą. Dažnai paramos teikimo sąlygose yra numatyti reikalavimai, susiję su apskaitos tvarkymu ir finansinių ataskaitų pateikimu. Dažniausiai iškylantys klausimai: kada apskaitoje registruojamos dotacijos? Kaip apskaitomos subsidijos ir dotacijos? Kaip apskaityti projektines lėšas?

Įstatymai yra nuolat keičiami ir tobulinami, tad įsigaliojo nemažai teisės aktų pakeitimų, išaiškinimų bei rekomendacijų, aktualių ūkininkams, tokių kaip:

 • Įsakymo Nr. V-111 pakeitimai, kuriais prašymą dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo gali pateikti ir ne PVM mokėtojai, taip pat suteikiama galimybė pasirinkti dėl prašyme nurodyto PVM mokestinio laikotarpio: kalendorinio mėnesio, kalendorinio ketvirčio ar pusmečio.
 • Įsakymas Nr. 3D-280, kuriuo patvirtinta supaprastintos finansinės apskaitos tvarka, o nuo 2023-01-01 įsigaliojo dvejybinės apskaitos tvarka. Ūkininkai gali patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.
 • Visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla privalo tvarkyti apskaitą nuo 2022-05-01 įsigaliojus naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymui.
 • Nutarimo Nr. 780 pakeitimai, kuriais pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas.
 • Įsakymo Nr. 178 pakeitimai, kuriais nauja redakcija išdėstytos įregistravimo ir išregistravimo PVM mokėtoju FR0518, FR0619 ir FR0730 formos bei panaikinta FR0388 forma.
 • Pratęstas duomenų teikimo į i.EKA terminas iki 2023-03-01 įmonėms, kurių pajamos 2021 m. viršijo 300 tūkst.
 • Atsižvelgiant į naudojamų normatyvinių kainų aktualumą, 2023-01-01 įsigaliojo pakeistas Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2023 m. sąrašas.

Asmenims, besiverčiantiems žemės ūkio veikla, gana dažnai kyla klausimų dėl žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykių ir juos įtvirtinančio teisinio reglamentavimo pokyčių. Seime yra užregistruotas Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma suteikti teisę privačių žemės sklypų savininkams be aukciono pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, esant tam tikroms sąlygoms. Kokiems pagrindams esant galimas šios nuostatos taikymas? Taip pat pateiktas ir Miškų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo netaikoma nuostata dėl didžiausio įsigyjamos miško ūkio paskirties žemės ploto, kai asmuo ar susiję asmenys įgyja nuosavybės teises į paveldėtą miško ūkio paskirties žemę. Kokie pagrindiniai pokyčiai laukia valstybinės ir privačios žemės naudojimo, administravimo ir disponavimo srityse?

Kursuose kalbama ne tik apie mokesčių ir apskaitos organizavimą, žemės santykių reglamentavimo problematiką ir laukiančius pokyčius, bet ir apie kitas prievoles, kurias turi vykdyti verslo subjektai. Viena iš jų – GPAIS prievolė. Sužinosite kam ir kada kyla prievolė pildyti GPAIS, kokių svarbiausių terminų nepamiršti, kaip teisingai pildyti GPAIS ataskaitas ir ištaisyti klaidas.

Temos

Vasario 20; 22; 23; 27 d.  Ūkininkų apskaitos tvarkymas (lektorė Natalja Kobzevienė)

 1. Vasario 20 d.:
  • Ūkininko veiklos apskaitos reglamentavimas.
  • Supaprastintos apskaitos tvarkymas.
  • Dvejybinio įrašo tvarkymas: apskaitos registrų parinkimas, korespondencijų šablonai, apskaitos vadovo pavyzdys.
  • Ilgalaikio turto naudojimo apskaita.
  • Ūkinio inventoriaus, atsargų ir produkcijos apskaita.
  • Turto mokesčių deklaravimas ir mokėjimas.
  • Biologinio turto apskaita. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.
 2. Vasario 22 d.:
  • Ūkininko asmeninių lėšų naudojimo veikloje apskaita.
  • Paskolų gavimas, teikimas – apskaita ir deklaravimas.
  • Gautinų ir mokėtinų sumų apskaita.
  • PVM apskaita ir deklaravimas.
 3. Vasario 23 d.:
  • Pajamų ir sąnaudų apskaita.
  • Veiklos rezultato nustatymas.
  • Ankstesnių metų pelno arba nuostolių perkėlimas į einamuosius metus.
  • Ūkininko pajamų deklaravimas ir apmokestinimas.
  • Duomenų teikimas VMI ir „Sodrai“.
  • Darbuotojų samdymas: darbuotojų priėmimas, atleidimas, atostogų suteikimas.
  • Darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas ir keitimas.
  • Darbo užmokesčio nustatymas, apskaita, apmokestinimas GPM, „Sodra“ ir PSD.
  • Deklaracijų pildymas ir teikimas VMI ir „Sodrai“.
  • Kasos aparatų techniniai pakeitimai, susiję su i.EKA.
 4. Vasario 27 d.:
  • VMI mokesčio mokėtojo informacijos gavimas, „Sodros“ suvestinių apie samdomus darbuotojus apžvalga.
  • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
  • Finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas ir teikimas.
  • Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.
  • Kaip prisiregistruoti VĮ Registrų centre ir Statistikos departamento puslapyje.

Kovo 1 d. Aplinkosauginiai reikalavimai ir mokesčiai ūkininkams (lektorė Giedrė Kurmilavičienė):

 

 1. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių.
 2. Sunaudotų degalų apskaita.
 3. Nuslėpta tarša.
 4. Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų.
 5. Aplinkosauginiai reikalavimai atliekų darytojams.
 6. Aplinkosauginiai reikalavimai pakuočių gamintojams ir importuotojams.

Kovo 2 d. Žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorių teisiniai aspektai (lektorė Dalia Stakvilevičiūtė):

 

 1. Privačios žemės įsigijimas: 
  • Teisės aktų aktualijos;
  • Teismų praktika;
  • Reikalavimai žemės sklypų sandoriams;
  • Servitutai;
  • Spec. sąlygos.
  • Žemės sklypų paskirties keitimas.
 2. Valstybinės žemės įsigijimas:
  • Teisės aktų aktualijos;
  • Ginčai su NŽT;
  • Įsigijimas versus nuoma;
  • Įsigijimo teisiniai aspektai (aukcionai ir pan.);
  • Nuoma prie statinių, reikiamo žemės ploto apskaičiavimas.
  • Pirmumo teisė;
  • Žemės sklypo ar jo dalies paėmimas visuomenės poreikiams.
 3. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų įsigijimas:
  • Teisės aktų aktualijos;
  • Įstatyminiai ribojimai;
  • Užsienio subjektų teisė įsigyti žemės sklypus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Mokymų programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 m. veda mokymus ir seminarus apskaitos ir mokesčių temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Lektorė rengia įmonių apskaitos politikas ir teikia praktines konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais..

Giedrė Kurmilavičienė

Ilgametė verslo konsultantė aplinkosaugos klausimais, buvusi UAB „Palink“ aplinkos apsaugos specialistė, Vilniaus universiteto fizinių mokslų doktorantė, lektorė, vedanti seminarus aplinkosaugos tema. Šiuo metu verslo sektoriuje sukauptą patirtį naudojanti GPAIS tobulinimui.

Dalia Stakvilevičiūtė

Dalia Stakvilevičiūtė yra Magnusson advokatų kontoros advokatė bei partnerė. Šiuo metu ji vadovauja nekilnojamo turto praktikos grupei. Dalia yra sukaupusi didelę patirtį atstovaujant klientus teisminiuose ginčuose žemės, teritorijų planavimo, architektūrinio projektavimo ir statybos, aplinkos teisės ir viešųjų pirkimų klausimais. Advokatė taip pat turi didelę patirtį konsultuojant klientus iš Lietuvos ir užsienio įvairiais nekilnojamojo turto plėtros ir kitais teisiniais aspektais.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

16:30-19:45 Trukmė
16:00-16:30 Registracija
18:00-18:15 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Informacija dalyviams, dalyvaujantiems auditoriniuose seminaruose

 

 • Jeigu mokymų dieną Jums pasireikš karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) prašome nevykti į mokymų vietą ir juose dalyvauti nuotoliniu būdu.

 • Užtikrinsime, kad aptarnaujantis personalas būtų sveikas ir visada pasiruošęs Jums padėti.

  Tęsti mokymų paiešką: