Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotoliniai kursai.
Kursai.

Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 24 ak. val.
    Kaina: 420€
 • Papildomų naudų darbuotojui apskaičiavimo ir apmokestinimo skaičiuoklė excel formatu

Laikas ir vieta

2022-10-11 – 2022-10-27, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
420€
Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai (tiesioginė kursų transliacija)
420
2022-10-11 – 2022-10-27, Vilnius
Countline mokymų klasė
420€
Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai
Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
420

Apie kursus

Visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla privalo tvarkyti apskaitą nuo 2022-05-01 įsigaliojus naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymui.

Siekiant suderinti nuostatas su naujuoju FAĮ, 2022-05-01 įsigaliojo nemažai teisės aktų pakeitimų, išaiškinimų bei rekomendacijų,  aktualių ūkininkams, tokių kaip:

 • 2022-06-14 įsigaliojo įsakymo Nr. V-111 pakeitimai, kuriais prašymą dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo gali pateikti ir ne PVM mokėtojai, taip pat suteikiama galimybė pasirinkti dėl prašyme nurodyto PVM mokestinio laikotarpio: kalendorinio mėnesio, kalendorinio ketvirčio ar pusmečio.
 • Įsakymas Nr. 3D-280, kuriuo patvirtinta supaprastintos finansinės apskaitos tvarka, o nuo 2023-01-01 įsigalioja dvejybinės apskaitos tvarka. Ūkininkai gali patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.
 • Nutarimo Nr. 780 pakeitimai, kuriais keičiamas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas.
 • Įsakymo Nr. 178 pakeitimai, kuriais nauja redakcija išdėstytos įregistravimo ir išregistravimo PVM mokėtoju FR0518, FR0619 ir FR0730 formos bei panaikinta FR0388 forma.
 • Paskelbta “Dėl pelno siekiančių subjektų” atmintinė, kurioje pateikiamos įžvalgos atskaitomybės rengimo reikalavimams.
 • Paskelbta ir “Dėl grynųjų pinigų operacijų” atmintinė, kurioje nurodyta, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Asmenims, besiverčiantiems žemės ūkio veikla, gana dažnai kyla klausimų dėl žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykių ir juos įtvirtinančio teisinio reglamentavimo pokyčių. 2022-11-01 turėtų įsigalioti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma suteikti teisę privačių žemės sklypų savininkams be aukciono pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, esant tam tikroms sąlygoms. Kokiems pagrindams esant galimas šios nuostatos taikymas? Taip pat Seime yra užregistruotas ir Miškų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo netaikoma nuostata dėl didžiausio įsigyjamos miško ūkio paskirties žemės ploto, kai asmuo ar susiję asmenys įgyja nuosavybės teises į paveldėtą miško ūkio paskirties žemę. Kokie pagrindiniai pokyčiai laukia valstybinės ir privačios žemės naudojimo, administravimo ir disponavimo srityse?

Kursuose kalbama ne tik apie mokesčių ir apskaitos organizavimą, žemės santykių reglamentavimo problematiką ir laukiančius pokyčius, bet ir apie kitas prievoles, kurias turi vykdyti verslo subjektai. Viena iš jų – GPAIS prievolė. Sužinosite kam ir kada kyla prievolė pildyti GPAIS, kokių svarbiausių terminų nepamiršti, kaip teisingai pildyti GPAIS ataskaitas ir ištaisyti klaidas.

Temos

 1. DIENA (lektorė Natalja Kobzevienė):
  • Ūkininko veiklos apskaitos reglamentavimas.
  • Supaprastintos apskaitos tvarkymas.
  • Dvejybinio įrašo tvarkymas: apskaitos registrų parinkimas, korespondencijų šablonai, apskaitos vadovo pavyzdys.
  • Ilgalaikio turto naudojimo apskaita.
  • Ūkinio inventoriaus, atsargų ir produkcijos apskaita.
  • Turto mokesčių deklaravimas ir mokėjimas.
  • Biologinio turto apskaita. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.
 2. DIENA (lektorė Natalja Kobzevienė):
  • Ūkininko asmeninių lėšų naudojimo veikloje apskaita.
  • Paskolų gavimas, teikimas – apskaita ir deklaravimas.
  • Gautinų ir mokėtinų sumų apskaita.
  • PVM apskaita ir deklaravimas.
 3. DIENA (lektorė Natalja Kobzevienė):
  • Pajamų ir sąnaudų apskaita.
  • Veiklos rezultato nustatymas.
  • Ankstesnių metų pelno arba nuostolių perkėlimas į einamuosius metus.
  • Ūkininko pajamų deklaravimas ir apmokestinimas.
  • Duomenų teikimas VMI ir „Sodrai“.
  • Darbuotojų samdymas: darbuotojų priėmimas, atleidimas, atostogų suteikimas.
  • Darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas ir keitimas.
  • Darbo užmokesčio nustatymas, apskaita, apmokestinimas GPM, „Sodra“ ir PSD.
  • Deklaracijų pildymas ir teikimas VMI ir „Sodrai“.
  • Kasos aparatų techniniai pakeitimai, susiję su i.EKA.
 4. DIENA (lektorė Natalja Kobzevienė):
  • VMI mokesčio mokėtojo informacijos gavimas, „Sodros“ suvestinių apie samdomus darbuotojus apžvalga.
  • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
  • Finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas ir teikimas.
  • Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.
  • Kaip prisiregistruoti VĮ Registrų centre ir Statistikos departamento puslapyje.
 5. DIENA (lektorė Giedrė Kurmilavičienė):
  • Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių.
  • Sunaudotų degalų apskaita.
  • Nuslėpta tarša.
  • Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų.
  • Aplinkosauginiai reikalavimai atliekų darytojams.
  • Aplinkosauginiai reikalavimai pakuočių gamintojams ir importuotojams.
 6. DIENA (lektorė Dalia Stakvilevičiūtė):
  • Privačios žemės įsigijimas: 
   • Teisės aktų aktualijos;
   • Teismų praktika;
   • Reikalavimai žemės sklypų sandoriams;
   • Servitutai;
   • Spec. sąlygos.
   • Žemės sklypų paskirties keitimas.
  • Valstybinės žemės įsigijimas: 
   • Teisės aktų aktualijos;
   • Ginčai su NŽT;
   • Įsigijimas versus nuoma;
   • Įsigijimo teisiniai aspektai (aukcionai ir pan.);
   • Nuoma prie statinių, reikiamo žemės ploto apskaičiavimas.
   • Pirmumo teisė;
   • Žemės sklypo ar jo dalies paėmimas visuomenės poreikiams.
  • Žemės ūkio paskirties žemės sklypų įsigijimas: 
   • Teisės aktų aktualijos;
   • Įstatyminiai ribojimai;
   • Užsienio subjektų teisė įsigyti žemės sklypus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kursų programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 m. veda mokymus ir seminarus apskaitos ir mokesčių temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Lektorė rengia įmonių apskaitos politikas ir teikia praktines konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais..

Giedrė Kurmilavičienė

Ilgametė verslo konsultantė aplinkosaugos klausimais, buvusi UAB „Palink“ aplinkos apsaugos specialistė, Vilniaus universiteto fizinių mokslų doktorantė, lektorė, vedanti seminarus aplinkosaugos tema. Šiuo metu verslo sektoriuje sukauptą patirtį naudojanti GPAIS tobulinimui.

Dalia Stakvilevičiūtė

Dalia Stakvilevičiūtė yra Magnusson advokatų kontoros advokatė bei partnerė. Šiuo metu ji vadovauja nekilnojamo turto praktikos grupei. Dalia yra sukaupusi didelę patirtį atstovaujant klientus teisminiuose ginčuose žemės, teritorijų planavimo, architektūrinio projektavimo ir statybos, aplinkos teisės ir viešųjų pirkimų klausimais. Advokatė taip pat turi didelę patirtį konsultuojant klientus iš Lietuvos ir užsienio įvairiais nekilnojamojo turto plėtros ir kitais teisiniais aspektais.

DOVANA!

*Skaičiuoklė veikia tik Windows operacinėse sistemose, naudojant Microsoft Excel 2010 ir vėlesnes versijas.

 • Tiems, kas norėtų tvarkyti apskaitą savarankiškai, pateikiamas pavyzdinis registrų ir šablonų paketas, taip pat rekomendacijos dėl deklaravimo.

Tiesioginė seminaro transliacija

Kursai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš kursus el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie kursų.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

KURSŲ INFORMACIJA

PROGRAMA

16:30-19:45 Kursų trukmė
18:00-18:15 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas kursų dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna kursų medžiagą.

Papildoma kursų informacija

Užsiėmimai vyks:

Birželio 09 d., 14 d., 16 d., 20 d., 22 d. po 4 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 19.45 val.

Spalio 11 d., 13 d., 18 d., 20 d., 25 d., 27 d. po 4 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 19.45 val.

 

 

Laikas ir vieta

2022-10-11 – 2022-10-27, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
420€
Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai (tiesioginė kursų transliacija)
420
2022-10-11 – 2022-10-27, Vilnius
Countline mokymų klasė
420€
Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai
Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
420

Informacija dalyviams, dalyvaujantiems auditoriniuose seminaruose

 

 1. Veido apsaugos priemonės yra rekomenduojamos.
 2. Jeigu mokymų dieną Jums pasireikš karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) prašome nevykti į mokymų vietą ir juose dalyvauti nuotoliniu būdu.

Užtikrinsime, kad aptarnaujantis personalas būtų sveikas ir visada pasiruošęs Jums padėti.

Tęsti mokymų paiešką: