Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Sveikatos priežiūros specialistų darbo apmokėjimo ir apmokestinimo naujovės (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 6 ak. val.
 • Kaina:: 120 €

Your Paragraph Text (3500 X 400 Px) (1)

2024-05-21 DIENOS MOKYMŲ VAIZDO ĮRAŠAS

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Sveikatos priežiūros įstaigos ypatingos dėl keleto priežasčių – pavaldumo ir darbo santykių specifikos bei jų reguliavimo nuolatinių pokyčių. Darbo užmokesčio sistemos sudarymas ir taikymas sveikatos įstaigose yra sudėtingas procesas, apimantis daug skirtingų darbo užmokesčio sudedamųjų dalių.

Todėl vien atsirinkti Jūsų įstaigai aktualius teisės aktus – reikalauja daug žinių. Seminaro metu bus pateikta informacija, kaip atsirinkti, kokie darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai yra aktualūs Jūsų įstaigai. Ir, susiaurėjus paieškos laukui, gilinsimės į praktines situacijas – darbo apmokėjimo sistemos nustatymą ir keitimą, skirtingus darbo laiko režimus ir jų specifiką, darbo apmokėjimą už viršvalandžius, budėjimą bei darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis, lokalių įstaigos tvarkų privalomumą ir kitas darbo užmokesčio skaičiavimo aktualijas, atsižvelgiant į 2024 m. galiojančias teisės aktų nuostatas.

Kitas aktualus klausimas – sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutarties taikymas. Nuo 2024-01-01 įsigaliojo susitarimas dėl atnaujintos kolektyvinės sutarties, kuriuo nustatyta, kad profesinės sąjungos nariai įgauna teisę vieną kartą per einamuosius metus gauti vieną darbo dieną nuvykti iš anksto suplanuotam vizitui pas sveikatos priežiūros specialistą arba kitaip pagerinti savo sveikatos būklę, už ją mokant vidutinį darbo užmokestį bei nustatyta, kad ši diena nelaikoma papildoma kasmetinių atostogų dalimi. Taip pat pagal kitą sutarties pakeitimą nuo 2024-01-01 įsigaliojo didesni pareiginės algos koeficientai.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog VDI informuoja apie LAT 2023 m. pabaigoje išnagrinėtą bylą, kurioje buvo sprendžiama dėl budėjimo namuose laiko vertinimo, kaip darbo ar poilsio laiko ir jo apmokėjimo. Seminare aptarsime, kaip atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes gali būti vertinamas budėjimo laikas, ir kaip jis turėtų būti teisingai apmokėtas, kad nekiltų ginčų tarp darbdavio ir darbuotojo.

2024-03-06 įsigaliojo įsakymo „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas, kuriuo pakeistas sveikatos įstaigų vadovų ir pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymas pagal atitinkamai grupei priklausančios įstaigos surinktą balų skaičių.

Nuo 2025-01-01 taip pat įsigalioja Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimas, kuriuo nustatyta, kad sveikatos įstaigų, teikiančių PSDF lėšomis apmokamas paslaugas, vadovų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis nustatomas kasmet nuo gegužės 1 d. iki kitų metų balandžio 30 d., taip pat atsisakoma veiklos rezultatų vertinimo rodiklių ir įstaigų grupių nustatymo, perduodant tai sveikatos apsaugos ministrui, įstaigos grupę nustatant pagal teikiamų paslaugų lygį ir pobūdį ir kt.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Sveikatos priežiūros įstaigų darbo santykių ypatumai – vien bendrų taisyklių nepakanka.
 2. Kolektyvinė sutartis.
 3. Lokaliniai darbo santykių reglamentai. Praktiniai patarimai sveikatos priežiūros įstaigoms.
 4. VDI rekomendacijos ir naujausi išaiškinimai darbo santykiuose.
 5. Darbo sutartis, jos sudarymo ypatumai.
 6. Darbo laiko režimai:
  • Darbo laikas;
  • Įprastas darbo laikas;
  • Sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas.
 7. Darbo apmokėjimo ypatumai dirbant viršvalandžius, naktį, poilsio ir švenčių dienomis.
 8. Suminė darbo laiko apskaita:
  • Grafikų sudarymas;
  • Galimybė pasirinkti darbo užmokesčio skaičiavimo metodiką;
  • Padidinto darbo užmokesčio apskaičiavimas;
  • Praktiniai suminės darbo laiko apskaitos ypatumai.
 9. Garantijos ir kompensacijos.
 10. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai. Specifinės nuostatos, taikomos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams dėl kasmetinių atostogų trukmės.
 11. Atostoginių kaupinių sudarymas, nurašymo dilema ir atspindėjimas finansinėse ataskaitose.
 12. Darbuotojų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidos.
 13. Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinė išmoka. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
 14. Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 15. Kompensacijos tarnybinių komandiruočių metu. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
 16. Pajamų, gautų natūra, pripažinimas ir įvertinimo tvarkos aprašas.
 17. Aktuali teismų praktika ir naujausi išaiškinimai dėl darbo užmokesčio priedų, papildomo darbo ir padidėjusio darbų masto.
 18. Gydytojų rezidentų darbo apmokėjimas.
 19. Viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimas.
 20. Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondo didinimas.
 21. Sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo pakeitimai.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Natalja Kobzevienė

lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Programa

6 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.