Viešojo sektoriaus subjektams, dalyvaujantiems daugiabučių atnaujinimo procese Lietuvoje, yra aktuali skiriamų valstybės paramos lėšų apskaita ir kontrolė. Todėl svarbu teisingai parodyti apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje šių lėšų skyrimą, gavimą ir panaudojimą.