Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.

Prekių tiekimo į ES ir eksporto sandoriai. 0 % PVM taikymas. Įrodymai, rizikos ir rekomendacijos

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)
 • Papildomas pranešimas
 • Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui taikoma nuolaida

Apie seminarą

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – vienas iš sudėtingiausių mokesčių ne tik teisinio reglamentavimo, bet ir praktinio jį reguliuojančių normų taikymo aspektu. Iš tiesų šių santykių reguliavimas, nacionalinėje teisėje nustatomas perkeliant (įgyvendinant) Sąjungos teisės aktus, yra platus, pasižymintis abstrakčiomis bendromis nuostatomis bei daugybe specialių taisyklių, taikomų konkretiems atvejams. Tad nenuostabu, kad, kaip matyti iš Europos Sąjungos ir nacionalinių teisminių institucijų praktikos, neaiškumai ir įvairios problemos dėl santykių kvalifikavimo kyla jau sprendžiant dėl mokesčio objekto, o klausimų tik daugėja susidūrus su tiekimu Sąjungos viduje ar siekiant realizuoti teisę į PVM atskaitą.

Todėl žinios apie pagrindinius su PVM susijusio reglamentavimo aspektus, jo pokyčius bei administracinę ir teismų praktiką yra svarbi prielaida tinkamai vykdytu su šiuo mokesčiu susijusias prievoles bei realizuoti Sąjungos ir nacionalinių įstatymų suteikiamas teises.

Savo ruožtu COUNTLINE maloniai kviečia buhalterius, finansininkus, advokatus, teisininkus ir kitus su mokesčiais dirbančiais ar jais besidominčius dalyvauti mūsų seminare, kurio metu:

 • analizuosime svarbiausius PVM objekto aspektus – kas yra PVM objektas; kas (ne) laikoma PVM objektu vietos požiūriu; prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sampratą bei praktines  sandorių priskyrimo prekėms arba paslaugoms problemas ir iš to kylančias mokestines pasekmes;
 • aptarsime PVM tarifus, taikomus atitinkamiems  prekių tiekimo sandoriams, įskaitant 0 proc. PVM tarifą, taip pat apmokestinamosios vertės nustatymo pagrindinius principus bei dažniausiai kylančias problemas;
 • kalbėdami apie pagrindinius principus ir praktines problemas apmokestinant sandorius, susijusius su prekių tiekimu ar įsigijimu, aptarsime prekių tiekimo vietos nustatymo, nuo 2020 m. įsigaliosiančias naujas taisykles dėl prekių tiekimo Europos Sąjungoje bei prekių tiekimą pagal pareikalavimą (call of stock), prekių eksporto, internetinės prekybos, įskaitant prekybą per prekybos platformas (pvz., Amazon, eBay), grandininių tiekimų ir kitus susijusius klausimus bei reikšmingus niuansus;
 • susipažinsime su teisės į PVM atskaita įgyvendinimo sąlygomis ()PVM mokėtojo kodo turėjimas ir ne PVM mokėtojo teisė į atskaitą), teisės į PVM atskaitą ribojimo pagrindais (prekės ir paslaugas už kurias PVM neatskaitomas; sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir kiti  atvejai);
 • aptarsime įvairius  PVM mokėtojo registravimo ir išregistravimo klausimus, įskaitant privalomą ir savanorišką registraciją, savanoriškos registracijos tikslingumą, registracija užsienio valstybėse narėse;
 • galiausiai pažvelgsime į aktualią ir naujausią Europos Sąjungos ir nacionalinių  teismų jurisprudenciją formuojant praktiką dėl PVM reglamentuojančių nuostatų aiškinimo ir taikymo.

Temos

 • PVM objektas:
  • Kas yra laikoma PVM objektu? Ne PVM objektas apskritai ar ne PVM objektas Lietuvoje? Esminiai skirtumai;
  • Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sampratos. Praktiniai pavyzdžiai, kaip asmenys klysta priskirdami savo sandorius prekėms arba paslaugoms, ir iš to kylančios mokestinės pasekmės.
 • PVM tarifai prekių tiekimo sandoriams:
  • Lengvatiniai PVM tarifai: 9 % ir 5 %. Kam taikoma?
  • 0 % PVM tarifu apmokestinamos prekės. Kam taikoma?
  • Lengvatiniai PVM tarifai: kam taikoma?
 • PVM apmokestinamoji vertė:
 • Kaip nustatyti, nuo kurios vertės turi būti skaičiuojamas PVM? Apmokestinamosios vertės nustatymo pagrindiniai principai ir dažniausiai kylančios problemos (pvz., prekių ir transporto paslaugų vertė).
 • Sandoriai su prekėmis. Pagrindiniai principai ir praktiniai pavyzdžiai:
  • Prekių tiekimo vietos nustatymas;
  • Prekių tiekimas į ES. Naujos ES teisės aktų nuostatos nuo 2020 m.;
  • Prekių tiekimas pagal pareikalavimą (angl. Call of stock). Naujos ES teisės aktų nuostatos nuo 2020 m.;
  • Prekių eksportas;
  • Prekyba online:
   • PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines parduotuves (angl. e-shopping);
   • PVM niuansai vykdant prekybą per elektronines platformas (Amazon, Ebay ir pan.).
  • Grandininių tiekimų / tiekimų per tarpininkus problematika. Dropshipping’as ir Lietuvos VMI nuomonė;
  • Prekių įsigijimas iš ES;
  • Rezervo taisyklės rizika ir problematika;
  • Prekių importas ir pagrindiniai žinotini principai;
  • Įrodymai taikant 0 proc. PVM tarifą. Nauji reikalavimai ES  nuo 2020 m.
 • PVM atskaita:
  • Pagrindiniai principai. PVM mokėtojo kodo turėjimo PVM atskaitai neužtenka;
  • Už kurias prekes / paslaugas PVM neatskaitomas;
  • Kada VMI gali apriboti teisę į PVM atskaitą (neatsižvelgiant į tai, kad pagal savo pobūdį prekės ir paslaugos susijusios su asmens vykdomais PVM apmokestinamais sandoriais)?
  • Ne PVM mokėtojų PVM atskaita.
 • PVM mokėtojo registravimas ir išregistravimas:
  • Privaloma ir savanoriška registracija;
  • Kuriais atvejais PVM registracija yra tikslinga, o kuriais ne;
  • Kuriais atvejais gali atsirasti pareiga registruotis PVM mokėtoju užsienyje ir kokios mokestinės pasekmės kils Lietuvoje, jeigu ši pareiga nebus įvykdyta.
 • Naujausia Lietuvos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika.

ŽINIOMIS DALINASI

Karolina Jogminaitė

Teisės mokslų magistrė. UAB „KJ & Associates“ vadovė. Mokesčių teisės srityje Karolina dirba nuo 2002 m.; jos specializacija – netiesioginių mokesčių klausimai. Karolina dirbo mokesčių patarėja „Deloitte Lietuva“ ir Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Savo kvalifikaciją Karolina kėlė stažuodamasi Olandijos ir Švedijos mokesčių inspekcijose. Ji taip pat buvo įvairių Europos Komisijos suformuotų darbo grupių sudėtingiems tarptautiniams klausimams spręsti narė.

Specialus pasiūlymas!

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės, antram ir kitiems dalyviams kaina 110 Eur + PVM.

Dėmesio!

Registracijos metu nuo 9.30 iki 10.00 bus galimybė išgirsti pranešimą apie PVM teisinį reguliavimą Kazachstane tarptautiniame kontekste. Pranešėjas Askar Makhmetov teisininkas ekspertas, turintis didelę profesinę patirtį įvairiose teisės srityse, įskaitant civilinę teisę, teisminę praktiką, tarptautinį bendradarbiavimą ir mokesčius, tarptautinę ir Europos Sąjungos (ES) teisę ir ES mokesčius. Pranešimas bus skaitomas anglų kalba. Pranešimo temos:

 • A general provisions of VAT in Kazakhstan in terms of international business:
  • Definition of taxable turnover, non-taxable turnover;
  • Zero-rated taxable turnovers. Taxation of international transportation.

Seminaro informacija

PROGRAMA

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
9:30-10:00 Papildomas pranešimas
11:30-11:45 Kavos pertrauka
13:15-14:15 Pietų pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą

Jums taip pat gali būti aktualu

nuotoliniai-kursai
Nuotoliniai
kursai
16 ak. val.
180€
Emilis Vasiliauskas
 • Visi dalyviai gaus dovanų!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
nuotoliniai-kursai
Nuotoliniai
kursai
20 ak. val.
220€
J. Lipavičius, D. Liučvaitis, E. Vasiliauskas
 • Visi dalyviai gauna dovanų!
 • Taikoma nuolaida!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
seminaras
Seminaras
10 ak. val.
Emilis Vasiliauskas
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.