Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas ir finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2023 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2 dalyviams taikoma 5 % nuolaida
 • Dalyvaujant 3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4 dalyviams taikoma 15 % nuolaida
 • Dalyvaujant 5 dalyviams taikoma 20 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu +370 5 205 3292

DOVANA!

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 50 % nuolaidos kodą, su kuriuo galės įsigyti:

 • Įmonės vidaus tvarkų šablonus, parengtus pagal naująjį FAĮ (standartinė kaina – 165 Eur + PVM). Pagal LR Finansinės apskaitos įstatymą, įmonės vidaus tvarkos privalomos pelno nesiekiantiems subjektams (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus), dirbančius pagal VAS ir 1K-372 nutarimą. Daugiau informacijos apie produktą čia.
 • Papildomų naudų darbuotojui apskaičiavimo ir apmokestinimo skaičiuoklę (standartinė kaina – 60 Eur + PVM). Daugiau informacijos apie produktą čia.

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus pagalbines darbo priemones elektroniniu formatu, kurios parengtos vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu ir jo komentaru. Pateikiama susisteminta informacija su schemomis ir pavyzdžiais apie:

 • Leidžiamus atskaitymus;
 • Neleidžiamus atskaitymus;
 • Ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus;

*darbo priemonės bus atsiųstos po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

APIE SEMINARĄ

Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui, ypač būtina tinkamai atskleisti paramos ir kito gauto finansavimo panaudojimo aplinkybes. Griežtėjantys reikalavimai dėl finansinių ataskaitų pateikimo labiausiai gali būti nepalankūs pelno nesiekiantiems subjektams – padarius pažeidimą galima netekti ir paramos gavėjo statuso.

Nagrinėsime metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo tvarkos specifiką. Kokie iššūkiai laukia ir į ką verta atkreipti dėmesį? Kuriais atvejais gali būti apmokestinta pelno nesiekiančių organizacijų gauta parama? Nuo kokių pajamų pelno nesiekiantys vienetai moka pelno mokestį ir koks pelno mokesčio tarifas yra taikomas?

Atkreiptinas dėmesys, kad AVNT 2023 m. atliks Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų pelno nesiekiančių juridinių asmenų – labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, asociacijų – 2022 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėseną. Kokia atsakomybė gali kilti, jei bus nustatyti neatitikimai?

VMI 2023 m. veiklos planuose išskirtinis dėmesys skiriamas stebėsenos ir kontrolės veiksmams dėl PVM apmokestinamų pajamų apskaitymo vengimo ir PVM atotrūkio mažinimo, taip pat darbo santykių įforminimo vengimui, mokant kitas (B klasės) išmokas, sudarant kitokias sutartis bei dėmesys neapskaitytam darbui ir kitų pajamų apmokestinimo vengimui, įforminant piniginių lėšų išdavimą atskaitingiems asmenims.

Seminaro metu taip pat aptarsime įsigaliojusius 2023 m. ir planuojamus 2024 m.  teisės aktų pokyčius, tokius kaip:

 • 2023-11-01 įsigalioja Asociacijų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys pareigą finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte atskleisti per ataskaitinius metus sudarytų paskolos sutarčių datas, paskolų sumas ir paskolų davėjų, kurie yra juridiniai asmenys, pavadinimus.
 • 2023-10-07 įsigaliojo įsakymo Nr. V-103 pakeitimai, kuriuose nurodyta, jog loterijų organizatoriams nuo 2022-07-01 nebeliko prievolės skirti 8 proc. paramos nuo išplatintų loterijos bilietų vertės. Todėl jeigu iki to laiko gauta parama pagal LĮ nebuvo panaudota, tai ją ar jos likutį reikės deklaruoti metinėje paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitoje.
 • Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.
 • 2023-04-06 įsigaliojo įsakymo Nr. VA-80 pakeitimai, pagal kuriuos politinėms partijoms iki 2023 m. imtinai galima skirti 0,6 proc., o nuo 2024 m. – politinėms organizacijoms 0,6 proc., dar 0,6 proc. bus galima skirti profesinėms sąjungoms ir sąjungų susivienijimams. 
 • 2023-05-01 įsigaliojo MAĮ pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad sunkinančiomis aplinkybėmis laikytini ir tie atvejai, kai į finansinę apskaitą įtraukti juridinę galią turintys apskaitos dokumentai, kuriuose užfiksuotos operacijos įvyko kitomis, negu nurodyta, sąlygomis, pvz., pažeidimas padarytas asmeniui siekiant gauti mokestinę naudą ir kt.
 • 2023-07-01 įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais padidinta minimali motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoka, prailginti ligos išmokos mokėjimo terminai, slaugant šeimos narius bei gaunant minimalią vaiko priežiūros išmoką sudaryta galimybė dirbti iš dalies, kai gaunama vaiko priežiūros išmoka ir gaunamas darbo užmokestis neviršija penkių šalies VDU ribos.
 • 2023-08-01 įsigaliojo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, kuriais padidėjo kai kurioms šalims nustatyti maksimalių dienpinigių dydžiai, o taip pat padidintas maksimalus vienos dienos dienpinigių Lietuvoje dydis nuo 15 iki 28 eurų.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma pratęsti pelno mokesčio lengvatą, už paramą, suteiktą filmų gamybai iki 2028-12-31.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma visiems pelno nesiekiantiems subjektams nustatyti naują aktualų audito kriterijų, pagal kurį būtų sprendžiama dėl audito privalomumo, – per ataskaitinius finansinius metus gautos arba panaudotos paramos dydis.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Asociacijų įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas, kai asociacijos gauta arba panaudota parama ir (arba) gautas finansavimas iš valstybės ir (arba) savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) per ataskaitinius finansinius metus viršija 500 000 eurų (buvo 1 000 000) eurų.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti ir ANK pakeitimo projektas, kuriame siūloma numatyti administracinę atsakomybę ne tik už neteisingos juridinio asmens, finansinės ataskaitos, metinės ataskaitos, bet ir metinio pranešimo, veiklos ataskaitos pateikimą.
 • 2023-08-26 įsigaliojo įsakymo Nr. 223 pakeitimai, kuriais reglamentuojama sprendimo priėmimo grąžinti (negrąžinti) PVM paramos gavėjams tvarka bei įtvirtinta pavyzdinė sprendimo dėl PVM grąžinimo paramos gavėjams forma.
 • VMI atnaujino PMĮ 28 str. 1-4 d. komentarą, kuriame patikslinta dėl mėnesio ataskaitos apie gautą didesnę nei 15 000 Eur paramą iš vieno asmens pateikimo iki kito mėnesio 15 d., taip pat papildyta paramos gavėjų sąrašas – gali būti įtrauktos valstybės, patiriančios nusikaltimus.
 • VMI pateikė atnaujintą PMĮ 2 str. 5 d. komentaro projektą, kuriame nurodė, kad pelno nesiekiančio subjekto, kuris apskaičiuoto apmokestinamojo pelno nemažina lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, apmokestinamasis pelnas, yra apmokestinamas bendra tvarka, remiantis PMĮ 5 str.
 • Numatoma mokesčių reforma, kurią sudaro 4 teisės aktų projektai, kuriuose keičiami iš viso 49 straipsniai, iš kurių 19 įtvirtinta GPMĮ, 14 – NTMĮ, 11- PMĮ ir 5 PVMĮ.  Kartu su jais planuojama keisti ir VNSDĮ bei VSDĮ.

Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti. Tai tik dalis temų, kurios bus nagrinėjamos seminare.

Temos

 1. Mokesčių administravimo įstatymo reguliavimas 2023 m.:
  • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai bei įgyvendinimas praktikoje.
  • Pateisinami dokumentai, įsigyjant turtą.
  • Dvigubai didesnės baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus nuo 2023-05-01.
  • Nuo 2023-05-01 nauja VMI teisė analizuojant duomenis ar vykdant patikrinimą gauti duomenis iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro. Kaip dabar vyksta analizė?
  • Ne pelno siekiančių įmonių mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai. Nuo 2023-05-01 naujas aprašas dėl apskaitos dokumentų papildymo mokestinio patikrinimo ar mokestinio tyrimo metu.
  • Deklaracijų tikslinimo laikotarpis.
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
 2. Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Labdaros ir Paramos įstatymo praktinis taikymas.
  • Asociacijų įstatymo praktinis taikymas.
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu.
  • Paramos gavėjo statuso panaikinimas ir atkūrimas.
  • Kada fiziniai asmenys gali būti paramos gavėjais.
  • Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos ir ypatumai.
  • Dėl gyventojų skiriamos paramos.
  • Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai).
 3. Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė:
  • 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas.
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika.
  • Supaprastinta apskaitos tvarka.
  • Privalomas ar neprivalomas auditas.
  • Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios pareigos.
 4. Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams.
  • Pelno dalis, panaudota viešiesiems interesams tenkinti, apmokestinimas.
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika.
  • Neapmokestinamosios pajamos.
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio.
  • Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymo tvarkos specifika ir teikimo terminas.
 5. Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė:
  • Pajamų natūra įvertinimas ir pripažinimas.
  • Darbuotojams suteiktų naudų apmokestinimas GPM, Sodra, PM.
  • Tarnybinių automobilių apmokestinimas.
 6. Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai:
  • MMA ir NPD pakeitimai nuo 2024 m.
  • Vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas 2023 m.
  • Darbo kodekso aktualijos 2023 m.
  • Dienpinigių apmokestinimas ir deklaravimas. Nauji dienpinigių dydžiai nuo 2023-08-01.
 7. Privalomas sveikatos draudimas. Autorių, atlikėjų, meno kūrėjų, individualia veikla pagal pažymą užsiimančių asmenų apmokestinimo ypatumai.
 8. PVM apskaičiavimas:
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM apmokestinama veikla.
  • Ne PVM mokėtojas atskirais atvejais privalo mokėti PVM. PVM deklaracijos forma FR0608 pildymo tvarka.
  • PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimo klausimai.
  • Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai.
  • Ar reikia registruotis PVM mokėtoju kitose ES valstybėse (OSS)?
  • Su PVM susijusių deklaracijų užpildymo ypatumai.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas prekėms, skirtoms pagalbai nelaimių aukoms teikti.
 9. Galimų mokesčių reformos pakeitimų apžvalga.

Programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų projektus:

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
09:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.