Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas 2023 m. ir finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2022 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)
 • Kiekvienas dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2 dalyviams taikoma 5 % nuolaida
 • Dalyvaujant 3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4 dalyviams taikoma 15 % nuolaida
 • Dalyvaujant 5 dalyviams taikoma 20 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu +370 5 205 3292

DOVANA!

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 3 dovanas!

 • „Naudingų skaičių rinkinį“ PDF formatu (dovanos vertė – 40 Eur), kurį sudaro:
  • Naudingų skaičių lentelė, kurioje pateikiame buhalterio darbui aktualius dydžius, koeficientus ir tarifus.
  • Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2022 m. patogiam mokesčio deklaravimui.
  • Ir kiti naudingi skaičiai.

APIE SEMINARĄ

Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui, ypač būtina tinkamai atskleisti paramos ir kito gauto finansavimo panaudojimo aplinkybes. Griežtėjantys reikalavimai dėl finansinių ataskaitų pateikimo labiausiai gali būti nepalankūs pelno nesiekiantiems subjektams – padarius pažeidimą galima netekti ir paramos gavėjo statuso. Taip pat labai svarbu paminėti, kad AVNT parengė Finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos 2023 m. gaires. Gairėse nustatyta, kad AVNT 2023 m. atliks Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų pelno nesiekiančių juridinių asmenų – labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, asociacijų – 2022 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėseną. 

Nagrinėsime metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo tvarkos specifiką. Kokie iššūkiai laukia ir į ką verta atkreipti dėmesį? Kuriais atvejais gali būti apmokestinta pelno nesiekiančių organizacijų gauta parama? Nuo kokių pajamų pelno nesiekiantys vienetai moka pelno mokestį ir koks pelno mokesčio tarifas yra taikomas?

Svarbus su pajamų apmokestinimu susijęs klausimas – apmokestinimas prie pajamų šaltinio. Tai dažnai klausimų keliantis procesas, reguliuojamas dvigubo apmokestinimo sutartyse. Kokia mokestinė našta tenka Jums?

Atkreiptinas dėmesys, kad 2023 m. VMI papildė VMI kliento profilį 5 naujais stebėsenos kriterijais:

 • Deklaracijos apie A ir B klasės išmokas gyventojams (GPM312 forma) teikimą;
 • Turtą privalančius deklaruoti gyventojus (FR0002 forma);
 • Ataskaitos apie paramos teikimą (FR0477 forma), jos gavimą ir panaudojimą (FR0478 forma);
 • Prekių tiekimą į kitas ES valstybes (FR0564 forma);
 • Kontroliuojamas Lietuvos ir užsienio įmones ir kontroliuojančius asmenis (FR0438 forma).

Pakeitimai, kurie ypatingai aktualūs finansinės atskaitomybės rengimui už 2022 m.:

 • 2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas.
 • 2022-05-01 įsigaliojo Viešųjų įstaigų įstatymo bei Asociacijų įstatymo pakeitimai, kuriais suvienodinti įstaigoms keliami reikalavimai dėl finansinės atskaitomybės, taip pat papildyta specialia nuostata dėl ne įstaigos dalyvių iniciatyva likviduojamos įstaigos finansinių ataskaitų tvirtinimo.
 • 2022-05-01 įsigaliojo Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimai, kuriais metiniame pranešime reikalaujama pateikti su neliečiamojo kapitalo valdymu susijusią tam tikrą informaciją.
 • 2022-06-15 įsigaliojo įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimai, kuriais paramos gavėjas ar politinė partija, pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, iki birželio 30 d. turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos prašymą, taip pat pajamų mokesčio dalies pervedimo pradžios terminas paankstintas dviem mėnesiais.
 • 2022-12-08 įsigaliojo įsakymo Nr. 1K-372 pakeitimai, kuriais įtvirtinta pareiga aiškinamajame rašte pateikti informaciją apie savanorių skaičių ir savanoriškos veiklos valandų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. Pakeitimai taikomi rengiant 2022-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir metines ataskaitas.
 • PVMĮ 2 str. naujas VMI išaiškinimas dėl sąvokos Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys PVM įstatymo tikslais.
 • VMI atnaujintas leidinys „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, kuriame pateikta daugiau informacijos apie paramą: visuomeniniams tikslams, Ukrainai ir privatiems poreikiams.

Seminaro metu taip pat aptarsime planuojamus ir 2023 m. įsigaliosiančius teisės aktų pokyčius, tokius kaip:

 • Techninės sąlygos ir reikalavimai kasos aparatams, kuriuos mokesčių mokėtojai turės naudoti etapais, numatyti Kasos aparatų techninių reikalavimų apraše, patvirtintame įsakymu Nr. VA-40.  VMI pratęsė duomenų teikimo į i.EKA terminą iki 2023-03-01 įmonėms, kurių pajamos 2021 m. viršijo 300 tūkst.
 • 2023-01-01 įsigaliojo įsakymas ,,Dėl atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo VMI”, nustatantis teiktinų duomenų turinį, jų pateikimo tvarką ir terminus, tikslinimo atvejus bei duomenų teikimo procedūras i.EKA veiklos sutrikimo atvejais.
 • 2023-01-01 įsigaliojo PVMĮ pakeitimai, kuriais pratęstas lengvatinio 9 proc. ir 5 proc. PVM tarifo taikymo laikotarpis bei įtvirtinti nauji tarifo taikymo objektai.
 • 2023-01-01 įsigaliojo PVMĮ pakeitimai, kuriais patikslintas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.
 • Parengtas Nevyriausybinių organizacijų pripažinimo viešosios naudos nevyriausybinėmis organizacijomis tvarkos aprašas, reglamentuojantis įtraukimo į viešosios naudos organizacijų sąrašą, dokumentų pateikimo ir jų atitikties apraše nustatytiems reikalavimams vertinimo, sprendimo dėl nevyriausybinių organizacijų pripažinimo viešosios naudos organizacijomis priėmimo ir apskundimo tvarką.

Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti. Tai tik dalis temų, kurios bus nagrinėjamos seminare.

Temos

 1. Atsiskaitymų grynais pinigais apribojimai nuo 2022-11-01:
  • Įstatymo taikymas – juridiniams ir fiziniams asmenims.
  • Išimtys.
  • Ateities sandoriai, kuriems gali turėti įtakos šis įstatymas.
 2. Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai bei įgyvendinimas praktikoje.
  • Pateisinami dokumentai, įsigyjant turtą.
  • Patikimi ir nepatikimi mokesčių mokėtojai. Pakeitimai nuo 2022-11-01.
  • Pasiruošimas darbui i.EKA sistemoje nuo 2023 m.
  • Baudos ir delspinigiai;
  • Ne pelno siekiančių įmonių mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai.
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • VMI kliento rizikingumo profilis. Ką reikia žinoti?
 3. Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Labdaros ir Paramos įstatymo pakeitimai susiję su kolegialiais valdymo organais ir finansine apskaita  nuo 2022-05-01.
  • Asociacijų įstatymo pakeitimai susiję su asociacijų nariais, turtu, finansine apskaita nuo 2022-05-01.
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu.
  • Paramos gavėjo statuso panaikinimas ir atkūrimas.
  • Kada fiziniai asmenys gali būti paramos gavėjais.
  • Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos ir ypatumai.
  • Dėl gyventojų skiriamos paramos.
 4. Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė:
  • 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas.
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika.
  • Supaprastinta apskaitos tvarka.
  • Privalomas ar neprivalomas auditas.
  • Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios pareigos.
  • Pinigų plovimo prevencijos ypatumai. Pakeitimai nuo 2022-11-01.
 5. Apskaitos aktualijos, pasikeitusios nuo 2022-05-01:
  • Naujasis Finansinės apskaitos įstatymas. Kiek jis svarbus ne pelno siekiančioms įmonėms.
  • Nauja apskaitos metodika ir tvarka.
  • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir atvaizdavimas apskaitoje.
  • Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo nuo 2022-05-01.
  • Kasos darbo organizavimo tvarka.
  • Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena, kurią atlieka AVNT.
  • JADIS ir JANGIS – kokią informaciją turime pateikti?
 6. Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams.
  • Pelno dalis, panaudota viešiesiems interesams tenkinti, apmokestinimas.
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika.
  • Neapmokestinamosios pajamos.
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio.
  • Pasiruošimas naujos metinės pelno mokesčio deklaracijos pildymui. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymo tvarkos specifika ir teikimo terminas.
 7. Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM tarifų taikymas 2023 m.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
  • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai.
  • GPM komentaras. Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje.
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (užsienio atlikėjams, konsultantams ir kt.).
  • Pasiruošimas GPM312 deklaracijos pildymui už 2022 metus.
  • Metinės GPM311 deklaracijos pildymo tvarka.
  • Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai).
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2023-01-01 dėl neapmokestinamųjų pajamų.
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, įvairios dovanos ir kiti įsigijimai.
 8. Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai:
  • Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės nuo 2022-08-01.
  • Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir 2023-01-01. (darbas nuotoliu, mobingas darbe).
  • Pasikeitusi dienpinigių mokėjimo tvarka nuo 2022-07-01.
  • Komandiruočių sąnaudų skaičiavimas.
  • Kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 9. Privalomas sveikatos draudimas. Autorių, atlikėjų, meno kūrėjų, individualia veikla pagal pažymą užsiimančių asmenų apmokestinimo ypatumai.
 10. NTM reguliavimas:
  •  Deklaracijos pildymas KIT711.
  •   Atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 11. PVM apskaičiavimas:
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM apmokestinama veikla.
  • Ne PVM mokėtojas atskirais atvejais privalo mokėti PVM. PVM deklaracijos forma FR0608 pildymo tvarka.
  • Nauja tvarka PVM mokėtojo tapimo.
  • PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimo klausimai.
  • Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai.
  • Ar reikia registruotis PVM mokėtoju kitose ES valstybėse (OSS)?
  • Su PVM susijusių deklaracijų užpildymo ypatumai;
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas prekėms, skirtoms pagalbai nelaimių aukoms teikti.

Programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų projektus:

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
09:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.