Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Naujausių VMI komentarų taikymas

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 145€ (+ PVM)
 • Taikoma nuolaida!

Laikas ir vieta

2024-10-23,  Kaunas
Viešbutis „Victoria hotel Kaunas“

Parkavimo informacija: ? Viešbutis turi nemokamą stovėjimo aikštelę viešbučio svečiams, atvykus prie kelio užtvaro paskambinkite registratūrai numeriu +37037407500 jei laisvų vietų nėra rekomenduojame stovėjimo vietų ieškoti Miško ir Gedimino gatvėse.

 • -15%
  Speciali -15% kaina!
145€ 123.25€
Naujausių VMI komentarų taikymas
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
123.25 (+ PVM)
2024-10-24,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
 • -15%
  Speciali -15% kaina!
145€ 123.25€
Naujausių VMI komentarų taikymas (tiesioginė seminaro transliacija)
123.25 (+ PVM)
2024-10-24,  Vilnius
Viešbutis „Park Plaza Vilnius“

Parkavimo informacija: ? Viešbutis „Park Plaza Vilnius“ yra Vilniaus m. žaliojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,30 Eur/val.

 • -15%
  Speciali -15% kaina!
145€ 123.25€
Naujausių VMI komentarų taikymas
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
123.25 (+ PVM)

Dėmesio!

Iki rugpjūčio 16 d. taikoma 15% nuolaida!

APIE SEMINARĄ

Mokesčių administratorius nuolat pateikia atnaujintus komentarus, kuriais privalome vadovautis taikydami mokesčių įstatymus. Šis seminaras skirtas supažindinti Jus su naujausių VMI komentarų praktiniu taikymu. Naujausi VMI parengti ir atnaujinti komentarai:

PMĮ srityje:

 • Pateikė naują PMĮ 2 str. 2, 3, 15(1), 25, 30(1) d. bei 12 str. 5 ir 18 p. komentaro projektą, kuriame išaiškino apmokestinamojo asmens ir hibridinio subjekto sąvokas, taip pat sąvoką – užsienio apmokestinamasis vienetas, įskaitant kolektyvinio investavimo subjektą, taip pat naujai pateikti išaiškinimai apie pajamas iš paskirstytojo pelno (dividendų) ir kita aktuali informacija.
 • Pateikė atnaujintą PMĮ 56-1str. 1 d. komentarą, dėl nuostolių perdavimo tarp įmonių grupių komuliatyvių sąlygų tenkinimo, atsižvelgiant į 2023 m. pabaigoje teismo sprendimą, kuriame teismas nusprendė, kad VMI nepagrįstai ribojo nuostolių perdavimą įmonių grupėse, sukurdama per griežtus ribojimus.
 • Pateikė naują PMĮ 17 str. 1 d. komentarą, dėl išlaidų darbuotojų naudai priskyrimo leidžiamiems atskaitymams, kuriame smulkiai aprašyta, kokiais atvejais opcionų suteikimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pelno mokesčio atžvilgiu.
 • Atnaujino PMĮ 46(1) str. komentarą dėl pratęstos investicinio projekto lengvatos iki 2028 m. ir atnaujino pateiktus pavyzdžius atsižvelgiant į galiojančią PMĮ redakciją.
 • Pateikė PMĮ 21 str. 1 ir 3 d. atnaujintą komentarą dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų, kad „darbostogas” nėra laikoma komandiruote, kada nereikia skaičiuoti dienpinigių dėl jungiamųjų skrydžių ir kt.
 • Pateikė atnaujintą PMĮ 56-1 str. 1 d. komentarą, kuriuo įtvirtino išskirtinį atvejį, kuomet abiejų grupės vienetų pereinamiesiems mokestiniams laikotarpiams sutampant gali būti perimami pereinamojo mokestinio laikotarpio nuostoliai.
 • Papildė PMĮ 58 str.16(2) ir 16(3) d. komentarą, dėl pajamų iš intelektinės nuosavybės turto naudojimo (ne)apmokestinimo.
 • Papildė PMĮ 17 str. 1 d. komentarą, dėl išlaidų, susijusių su nuotoliniu darbu, priskyrimo leidžiamiems atskaitymams.
 • Atnaujino PMĮ 28 str. 1-4 d. komentarą, kuriame patikslinta dėl mėnesio ataskaitos apie gautą didesnę nei 15 000 Eur paramą iš vieno asmens pateikimo iki kito mėnesio 15 d., taip pat papildyta paramos gavėjų sąrašas – gali būti įtrauktos valstybės, patiriančios nusikaltimus.
 • Pateikė atnaujintą PMĮ 2 str. 5 d. komentaro projektą, kuriame nurodė, kad pelno nesiekiančio subjekto, kuris apskaičiuoto apmokestinamojo pelno nemažina lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, apmokestinamasis pelnas, yra apmokestinamas bendra tvarka, remiantis PMĮ 5 str.
 • Pateikė atnaujintą PMĮ 14 str. komentarą, kuriame naujai išaiškino:
  • gautos dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui apskaitos ypatumus, kokiais atvejais kapitalo subsidija priskiriama apmokestinamosioms pajamoms, o kokiais – ne;
  • įstatinio kapitalo mažinimo ir laisvų lėšų išmokėjimo niuansus, kai anuliuojamos akcijos ir kai sumažinama akcijų nominali vertė;
  • akcijų mainų į kitų vienetų akcijas ypatumus;
  • dėl turto nusidėvėjimo metodo tęstinumo, kai turtas susigrąžinamas atgal į Lietuvą iš užsienio.

GPMĮ srityje:

 • Pateikė atnaujintą GPMĮ 20 str. komentarą, dėl MNPD ir NPD taikymo, atsižvelgiant į galiojančias GPMĮ nuostatas.
 • Pateikė naują GPMĮ 12 str. komentarą, dėl pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų) apmokestinimo, taip pat neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš šio vieneto, išskyrus dalyvio pajamų iš šio vieneto dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.
 • Atnaujino GPMĮ 9 str. 5 p. komentarą, kuriame įvardino, jog darbuotojui, kuriam suteikta galimybė įmonės automobiliu važinėti į/iš darbo į namus privaloma skaičiuoti pajamas natūra.
 • Pateikė atnaujintą GPMĮ 9 str. 1 d. 5 p. komentarą, dėl kito asmens lėšomis sumokėto GPM ir kad gauta nauda nėra pripažįstama pajamomis natūra, įvertinus visas GPMĮ nuostatas.
 • Naujai paruošė GPMĮ 36 str. 2 d. komentarą, dėl baudos skyrimo ar delspinigių apskaičiavimo, kai gyventojas neteisingai pasinaudoja NPD, neteisingai metinėje deklaracijoje nurodo pajamas, kai nesumoka GPM, nepateikia metinės deklaracijos, kai buvo gavęs pajamų ne vien tik iš darbdavio, bet vykdė ir neregistruotą individualią veiklą ir kt.
 • Atnaujino GPMĮ 22 str. Komentarą, dėl A ir B klasės pajamų, kai jas gauna Lietuvos pilietis ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas pagal darbo santykius, verčiantis individualia veikla ir kt.

MAĮ srityje:

 • Pakeitė ir papildė MAĮ 32, 38, 39 str. komentarus, atsižvelgiant į įsigaliojusius pakeitimus nuo 2023-05-01: dėl informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo, dėl duomenų apsaugos užtikrinimo, dėl mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo ir kt.
 • Atnaujino MAĮ 2, 12, 25, 27, 126, 141 str. komentarus, dėl apskaitos dokumentuose trūkstamos informacijos papildymo, kai atliekamas mokestinis patikrinimas, dėl mokesčių įstatymo pažeidimų, kai jie buvo pažeisti dėl klaidingo mokesčių administratoriaus išaiškinimo ar konsultavimo raštu ar telefonu ir kt.
 • Atnaujino ir papildė MAĮ 3, 25, 26, 33, 87, 99, 164 str. komentarus dėl mokestinio įstatymo priėmimo kai nėra sunkinama mokesčių mokėtojų padėtis, dėl įtvirtintų VMI funkcijų, kai analizuojamos mokestinės rizikos, mokesčių mokėtojų elgsena, bei mokestinių prievolių nevykdymo prevencijos, dėl duomenų gavimo iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro apie mokesčių mokėtojus, dėl palūkanų neskaičiavimo už negrąžintas mokesčių permokas,  kai vyksta dvigubo apmokestinimo ginčai ir kt.

PVMĮ srityje:

 • Pateikė naują PVMĮ 53 str. 1 d. komentarą su tarptautine prekyba susijusiems atvejams taikomomis specialiomis taisyklėmis, kuriomis pagal PVMĮ 53 str. nuostatas, 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas priklausomai nuo to ar tiekiant atitinkamas prekes jos laikinai saugomos muitinės sandėlyje, ar joms taikoma kokia nors muitinės procedūra.
 • Pateikė naują PVMĮ 19 str. 3 d. komentaro projektą, naujas išaiškinimas susijęs su apgyvendinimo paslaugomis dėl pasikeitusio Turizmo įstatymo.
 • Pateikė naują PVMĮ 9(1) str. komentarą, dėl vienatipių ir daugiatipių kuponų sandorių apmokestinimo PVM.
 • Pateikė naują PVMĮ 19 str. 4 d. ir 5 d. komentaro projektą, dėl vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktų apmokestinimo 5 proc.  PVM tarifu.
 • Pateikė naują PVMĮ 19 str. 3 d. komentaro projektą, dėl keleivių vežimo nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais bei keleivių bagažo vežimo paslaugų apmokestinimo 9 proc. PVM tarifu.
 • Papildė PVMĮ 71 str. 7 d. komentarą, dėl susijusių asmenų registravimosi PVM mokėtojais ir akcentavo, jog susijusiems asmenims, kurie galės įrodyti, kad faktiškai nevykdo to paties pobūdžio veiklos ir neveikia vienas kito naudai, registruotis PVM mokėtojais prievolės nebus ir kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai.
 • Pateikė naujus pavyzdžius dėl PVMĮ 49 str. – 0 proc. PVM taikymo bei būtinos informacijos įrašymo PVM sąskaitose faktūrose, taip pat paminėtos naujos ES direktyvos bei aktuali teismų praktika.
 • Papildė PVMĮ 89(1) str. komentarą dėl mokėtino PVM sumos tikslinimo dėl beviltiškų skolų už einamuosius ir 5 praėjusius kalendorinius metus.
 • PVMĮ 80 str. komentare naujai išaiškino dėl PVM sąskaitos-faktūros rekvizitų užsienio apmokestinamajam asmeniui, vykdančiam veiklą per Lietuvoje įregistruotą filialą ir kai PVM sąskaitą-faktūrą išrašo filialas, taip pat paminėtos naujos ES direktyvos bei aktuali ESTT praktika.
 • Išskyrė atvirkštinio PVM taikymo laikotarpius ir kokioms prekėms/ paslaugoms taikomi PVMĮ 96 str. reikalavimai.
 • Pateikė naujus pavyzdžius dėl PVMĮ 20 str. sveikatos paslaugų apmokestinimo, ir kada teikiamos paslaugos nelaikomos su sveikatos priežiūra susijusiomis paslaugomis.
 • Naujai išaiškino neformalaus švietimo PVMĮ 22 str. komentarą ir nustatė sąlygas, kurios turi būti tenkinamos, kad šios paslaugos būtų laikomos profesiniu mokymu ir PVM neapmokestinamos.

VMI yra pateikusi iš esmės atnaujintą paveldimo turto mokesčio įstatymo komentarą, kuriame naujai pateikė įstatymo straipsnių komentarus, kurių nebuvo bei papildė buvusių straipsnių komentarų informaciją.

Taip pat VMI  yra paskelbusi raštą, kuriame naujai išdėstė savo poziciją dėl įmonės elektromobilio krovimo darbuotojo namuose išlaidų pripažinimo ir paaiškino PMĮ ir GPMĮ nuostatų taikymą šiuo klausimu:

 • Trišalės sutarties sudarymas tarp elektros tiekėjo, darbuotojo ir darbdavio.
 • Atsiskaitymas su elektros tiekėju.
 • Elektromobilio krovimo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams.

Seminare nagrinėsime ne tik naujausius VMI komentarus ir pasikeitusį požiūrį, bet ir pasibaigusius naujausius ir aktualiausius mokestinių ginčų atvejus, tokius kaip: dėl pirmą kartą išaiškintų mokesčių permokų grąžinimo senaties terminų, nuostolių perkėlimo įmonių grupėse ir per 2023 m. priimtus verslui palankius sprendimus ginčuose su mokesčių administratoriumi.

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Artūras Kapitanovas – auditorius, mokesčių ekspertas, kurio nuomone pasikliauna tiek mokesčius administruojantys pareigūnai, tiek teisėkūros specialistai. Verslo bendruomenė ypač vertina jo gilias įžvalgas, reakcijos greitį ir atvirumą.

Profesinė patirtis:

 • Finansų ministerijos specialistas.
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos Audito skyriaus viršininkas.
 • Buvo premjero patarėjas mokesčių klausimais.
 • „Mokesčių Ekspertų Biuras“ įkūrėjas ir vadovas.
 • „Auditoriaus konsultacijos“ partneris, specializuojantis mokesčių srityje.
 • Narys darbo grupėje, nagrinėjusioje mokesčių reformą.
 • Auditorių rūmų narys.
 • Vilniaus klubo narys.

Profesinė veikla:

 • Atstovauja mokesčių mokėtojus valstybės institucijose, įskaitant VMI prie FM, Mokestinių ginčų komisiją prie LRV ir „Sodrą“.
 • Sėkmingai gina mokesčių mokėtojų interesus teismuose.
 • Kasmet dalyvauja atliekant daugiau nei 100 įmonių auditus ir mokestinius patikrinimus.
 • Skiria daug laiko mokesčių mokėtojų švietimui, kasmet veda virš 70 mokymų ir seminarų.
 • Dažnas pranešėjas verslo konferencijose.
 • Dažnai cituojamas žiniasklaidoje mokesčių temomis.

Konsultacinė veikla:

 • Teikia tiek kontaktines, tiek nuotolines konsultacijas fiziniams asmenims bei įmonėms.

Su nepaprastu įžvalgumo, profesionalumo ir patirties deriniu, šis auditorius neabejotinai yra vienas ryškiausių savo srities žinovų, kuris ne tik supranta mokesčių subtilybes, bet ir sugeba jas perteikti kitiems, keičiant suvokimą apie mokesčius.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietūs
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

2024-10-23,  Kaunas
Viešbutis „Victoria hotel Kaunas“

Parkavimo informacija: ? Viešbutis turi nemokamą stovėjimo aikštelę viešbučio svečiams, atvykus prie kelio užtvaro paskambinkite registratūrai numeriu +37037407500 jei laisvų vietų nėra rekomenduojame stovėjimo vietų ieškoti Miško ir Gedimino gatvėse.

 • -15%
  Speciali -15% kaina!
145€ 123.25€
Naujausių VMI komentarų taikymas
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
123.25 (+ PVM)
2024-10-24,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
 • -15%
  Speciali -15% kaina!
145€ 123.25€
Naujausių VMI komentarų taikymas (tiesioginė seminaro transliacija)
123.25 (+ PVM)
2024-10-24,  Vilnius
Viešbutis „Park Plaza Vilnius“

Parkavimo informacija: ? Viešbutis „Park Plaza Vilnius“ yra Vilniaus m. žaliojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,30 Eur/val.

 • -15%
  Speciali -15% kaina!
145€ 123.25€
Naujausių VMI komentarų taikymas
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
123.25 (+ PVM)

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.

Tęsti mokymų paiešką: