Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Mokesčių ir apskaitos naujovių taikymas 2020-2021 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 100 – 135€ (+ PVM)
 • Dalyvaujant daugiau negu vienam dalyviui taikoma nuolaida

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Pasaulinė pandemija dėl koronaviruso daugumai tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių verslui pridarė daug ekonominės žalos. Valstybinės institucijos kaip įmanoma labiau stengėsi suvaldyti neigiamas COVID-19 pasekmes verslui remdamos jį tiek subsidijomis, tiek mokesčių lengvatomis. Šiuo laikotarpiu įmonės susiduria su aktualiais klausimais, kaip reikėtų jas teisingai apskaityti, kokią įtaką tai turės finansinėms ataskaitoms už 2020 m., o kur dar vis besikeičiantys mokesčių administravimą reguliuojantys teisės aktai bei valstybinių institucijų patikrinimai, kuriais mėginama kontroliuoti, ar visa parama buvo panaudota skaidriai. Viską išsiaiškinti ir greitai perprasti yra iššūkis net ilgametę patirtį turintiems savo srities profesionalams.

SEMINARE SUŽINOSITE

Finansinių ataskaitų sudarymą už 2020 m. – jų būsimus iššūkius ir galimybes, apie kurias būtina galvoti dabar:

 • NPD pakeitimus nuo 2020-07-01: ar viską darėme teisingai?
 • GPM tarifus, apmokestinimo bazę ir problemas, susijusias su pajamų deklaravimu GPM312 deklaracijoje;
 • Kokia yra gautų subsidijų apmokestinimo tvarka?
 • Galimybė atidėti mokesčių mokėjimus. Ar tai nesukels problemų ateityje?
 • Kokios galimybės pasinaudoti mokesčių lengvatomis?
 • Reikšmingiausius PM, PVM ir kitų mokesčių bei jų administravimą reguliuojančių TA pakeitimus, jų praktinį taikymą;
 • Savivaldybių siūlomus NT ir žemės mokesčio mokėjimo termino atidėjimus: kaip tai prieštarauja MAĮ?

Kitus svarbius klausimus:

 • Kokius naujus duomenis apie Jus gali teikti finansų įstaigos nuo 2020-09-10?
 • Aktualiausius DK pakeitimus, įsigaliojusius 2020-08-01;
 • Aktualiausius LRV nutarimo įsigaliojusius nuo 2020-08-04 pakeitimus, kuriuose numatytos vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo naujovės dėl premijų, dovanų, atostoginių ir t.t.;
 • Kokius svarbiausius niuansus privalo žinoti darbuotojai ir individualiai dirbantys asmenys, pildydami metinę GPM311 deklaraciją? Kokie neaiškumai kyla mokant mokesčius?

Temos

 1. Subsidijos ir po karantino ir ekstremalios situacijos metu:
  • Kokie rodikliai svarbūs įsivertinti, ar Jūsų įmonė yra sunkumų patirianti įmonė?
  • Gautų subsidijų parodymas apskaitoje (darbo užmokesčio kompensavimas, palūkanų kompensavimas ar išmokos mikroįmonėms);
  • Subsidijų naudojimas įmonės veikloje;
  • Naujos subsidijos: kas gali jų tikėtis?
  • Kas gali gauti didesnes subsidijas darbo užmokesčiui?
  • Finansinių ataskaitų sudarymas už 2020 metus – būsimi iššūkiai ir galimybės, apie kurias būtina galvoti dabar;
  • Kada būtina sumokėti priskaitytus mokesčius, kada sudaryti mokestinę paskolą;
  • Gautų subsidijų apmokestinimo tvarka. Naujausi VMI išaiškinimai;
  • Atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo svarba esant finansiniams sunkumams;
  • Mokestiniai patikrinimai. Naujausia praktika.
 2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir su juo susijusių norminių aktų naujovės:
  • Naujausi GPMĮ tarifai, apmokestinimo bazė ir kokių problemų kilo dėl pajamų deklaravimo GPM311 deklaracijoje;
  • NPD formulės taikymas atgaline data: kam turi būti pasiruošęs buhalteris?
  • Su pozityviųjų pajamų apmokestinimu susijęs reguliavimas, taikomas apskaičiuojant 2020 metų pajamas;
  • Papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas dėl darbuotojų gautų akcijų iš darbdavio pagal pasirinkimo sandorius (opcionus);
  • Kompensacijos už asmeninį darbuotojo turto naudojimą įmonės veikloje.
 3. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir apmokestinimo pasikeitimai:
  • Darbuotojų atostoginių apskaičiavimas nuo 2020-07-01;
  • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas už 2020 m. ir jų parodymas apskaitoje;
  • Atostoginių kaupinių koregavimas ir nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai;
  • VDU skaičiavimas, kai į skaičiavimo laikotarpį pateko prastovų laikas;
  • Darbo sutarties nutraukimo aktualūs klausimai;
  • Padidėjusio MMA ir MVA įtaka mokesčių apskaičiavimui;
  • Rekomenduotini darbo apmokėjimo sistemų ir darbo sutarčių pakeitimai;
  • Dienpinigių apmokestinimo ir skaičiavimo tvarka dėl pasikeitusių koeficientų. Vadovų dienpinigių normos apribojimai.
 4. Pelno mokestis:
  • Kainodaros politika ir dokumentacija;
  • Aktualūs Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai;
  • Turto perkėlimo apmokestinimo taisyklės;
  • Susijusių asmenų sąvoka, rizikos ir privataus kapitalo subjekto sąvoka;
  • Mokestinių nuostolių atskaitymo ir perkėlimo tvarka;
  • Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės nuostolių perdavimas ir jų atskaitymas iš Lietuvos vieneto pajamų;
  • Mokestinės tvarkos neatitikimų neutralizavimo taisyklės;
  • Pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklių pakeitimai;
  • Pelno mokestis: pozityviosios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Palūkanų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas.
 5. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM naujovės nuo 2021 m.;
  • Metinė PVM deklaracija ir jos teikimo tvarka;
  • Tiesioginis PVM;
  • Prekių tiekimas pagal pareikalavimą (Call of stock). Galimybės ir rizikos;
  • Nauji reikalavimai 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentacijai;
  • PVM įstatymo pakeitimai, reglamentuojantys PVM apskaičiavimą ir deklaravimą;
  • ES teisės aktų pakeitimai, kurių įgyvendinamosios nuostatos Lietuvoje įsigalios 2020 ir 2021 m. Sąjungos reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų.
 6. Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2021-01-01;
  • „Sodros“ ir VMI mokesčių atidėjimai po karantino ir ekstremalios padėties. Jų tvarka ir terminai. Ar yra galimybė atidėti mokesčių mokėjimus?
  • Naujos nuostatos dėl mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties;
  • Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai bei nuo 2020-07-01 įsigalioję šių kriterijų pakeitimai (papildymai);
  • Pranešimų apie tarpvalstybinius susitarimus taisyklės nuo 2020-07-01;
  • Nauja redakcija išdėstytas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas;
  • Mokesčių administravimo įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų taikymas mokestiniuose ginčuose: naujausi pakeitimai, VMI, MGK ir teismų praktika;
  • Mokesčių administravimo įstatymų pakeitimai nuo 2020-09-10, susiję su pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencija.
 7. Buhalterinės apskaitos naujovės bei reguliavimo taikymas tvarkant apskaitą 2020 m.:
  • Pasikeitimai, susiję su nuo 2020-01-01 prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metinių pranešimų rengimu.
 8. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai:
  • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai. Atleidimas nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių;
  • Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai dėl ekstremalios situacijos;
  • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai;
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01;
  • Tiesioginių mokesčių taikymas po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos;
  • Nepatikimų mokesčių mokėtojų įtraukimas į sąrašą ir paskelbimas viešai.

Dėmesio!

Programa bus pildoma atsižvelgiant į naujausius priimtus teisės aktus.

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Specialus pasiūlymas!

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina vietoje 120 Eur + PVM (su pietumis).

Tiesioginė seminaro transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, kartu su registracijos patvirtinimu el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Kavos pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Jums taip pat gali būti aktualu

nuotoliniai-kursai
Nuotoliniai
kursai
16 ak. val.
180€
Emilis Vasiliauskas
 • 2024-05-21 Nuotoliniai mokymai
 • 2024-05-21 Vilnius
 • Visi dalyviai gaus dovanų!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
nuotoliniai-kursai
Nuotoliniai
kursai
20 ak. val.
220€
J. Lipavičius, D. Liučvaitis, E. Vasiliauskas
 • 2024-06-11 Nuotoliniai mokymai
 • 2024-06-11 Vilnius
 • Visi dalyviai gauna dovanų!
 • Taikoma nuolaida!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
seminaras
Seminaras
10 ak. val.
110€ (+ PVM)
Emilis Vasiliauskas
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.