Countline Management
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Diskriminacijos, smurto ir priekabiavimo prevencija. Naujovės nuo 2022-11-01

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 8 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)
 • Organizacijos bilietas! Dalyvaukite mokymuose 5, o mokėkite tik už 3!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Organizacijos bilietas!

Dalyvaukite mokymuose 5, o mokėkite tik už 3!

Apie seminarą

2022-11-01 įsigalioja DK pakeitimai,  kuriais įtvirtintos priekabiavimo ir smurto prevencijos priemonės darbo vietoje. Pakeitimais įtvirtinta pareiga darbdaviui, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, kurioje turi būti nurodyta:

 • smurto ir priekabiavimo atpažinimas, galimos jų formos,
 • supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarka, 
 • pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, 
 • apie smurtą ir priekabiavimą pranešusio asmens ir nukentėjusio asmens apsauga bei jam suteikiama pagalba, 
 • darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencijos vykdymu.

Laukia dideli ir atsakingi darbai, nes įsigaliojus pakeitimams smurtas ir priekabiavimas taps atleidimo iš darbo pagrindu.

Siekiant užkirsti kelią neetiško, žeminančio, diskriminacinio elgesio darbo vietose plitimui, VDI šių metų pradžioje įsteigtas Psichologinio smurto darbe prevencijos skyrius, atnaujintos metodinės rekomendacijos, keičiami teisės aktai:

 • 2022-06-02 įsigaliojo Lygių galimybių įstatymo pakeitimai, praplečiantys diskriminacijos sąvoką ir įrodinėjimo galimybes.
 • 2022-08-01 įsigaliojo Lygių galimybių įstatymo pakeitimas, įpareigojantis  darbdavį imtis priemonių, kad darbuotojas ar valstybės tarnautojas darbo vietoje nebūtų diskriminuojamas dėl tėvystės atostogų, vaiko priežiūros atostogų, nemokamų atostogų, skirtų slaugyti sergantį šeimos narį ar kartu su darbuotoju ar valstybės tarnautoju gyvenantį asmenį, suteikimo bei lankstaus darbo grafiko nustatymo.
 • LGĮ įtvirtina galimybę darbuotojams kreiptis  į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą su skundu. Tai antra institucija po VDI, kurioje gali būti nagrinėjamas tas pats atvejis.
 • 2022-06-08 įsigaliojo įsakymo Nr. V-334 pakeitimai, kuriais numatyta pareiga VDI inspektoriams organizuoti susitikimus su įmonių atstovais psichologinio smurto darbe klausimais.

Psichologinis spaudimas ir mobingas darbuotojui sukelia didelę emocinę įtampą, daro neigiamą įtaką darbo kokybei, darbuotojo motyvacija mažėja. Darbdavys šiuo atveju turi pasirinkti: netekti darbuotojo, kuris galėjo pasiūlyti daugiau idėjų, skirtingų požiūrio taškų, problemų sprendimo būdų, arba keisti situaciją, taikant intervencijos priemones. Kuo vėliau organizacija pastebės ir prisiims atsakomybę, tuo daugiau pastangų, išlaidų ir išteklių reikės psichologiniam klimatui gerinti.

Galima diskriminacija lyties pagrindu išlieka dažniausia keipimosi priežastimi – 2021 metais dėl to kreiptasi 203 kartus, tai sudarė 20 proc. visų kreipimųsi. Dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu asmenys kreipėsi 125 kartus (12 proc.), dėl amžiaus – 110 (11 proc.). Kur kas mažiau kartų kreiptasi dėl socialinės padėties bei įsitikinimų ar pažiūrų, tautybės, lytinės orientacijos, pilietybės ir daugialypės diskriminacijos. Pernai į kontrolierę dažniausiai buvo kreipiamasi dėl galimos diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos srityje.

 

Temos

Lektorė Aistė Mažeikienė (09.00–14.45 val.)

 1. Atpažinimas. Mobingo, psichologinio smurto reiškinys ir fizinės bei psichologinės pasekmės.
  • Kaip pasireiškia? Kas yra psichologinis smurtas, o kas – ne?
  • Mobingas ir psichologinis smurtas – kuo skiriasi? Kas yra pasyvi agresija ir kaip elgtis su ja susidūrus?
  • „Mobingo veikėjai“: „auka“, „puolėjas – pirmo plano aktorius“, „režisierius“, „žiūrovai“.
  • Į kokius žmones lengviau nukreipti mobingą? Grėsmė kitokiems žmonėms, naujokams, nemokantiems atsikirsti. „Juodasis“ ir „baltasis“ mobingo scenarijai.
  • Fizinės ir psichologinės pasekmės mobingą patyrusiam asmeniui. Sąlygos tarpti mobingui. Kur, kodėl ir kada pasireiškia?
  • Veiksmai, kurie nelaikytini mobingu.
  • Įrodymų rinkimas.
  • Kur kreiptis dėl pažeidimų?
 2. Reagavimas.
  • Kokios darbuotojų teisės, susijusios su psichologiniu smurtu? Kokia vadovo ir personalo padalinio atsakomybė? Darbdavio atsakomybė ir įpareigojimai.
  • Atmintinė mobingo „aukai“. Kada verta „nepasiduoti“? Ką pritaikysime mes?
 3. Prevencija ir intervencija.
  • Pavyzdžiai, kaip organizacijose kovojame su psichologiniu smurtu. Rekomendacijos.
  • Kokia rizika, kai vadovai prisijungia prie „žiūrovų“?
  • Diskusija: kas tinka mums? Supervizijų, mediacijos, konkrečių probleminių situacijų sprendimas ir metodų aptarimas.
 4. Sprendimai. Kaip užkirsti kelią netoleruojamam elgesiui organizacijoje?
  • Organizacinė kovos su mobingu strategija ir taktika: „Etikos kodeksai“, „laimės darbe komitetai“, „ambasadoriai“ komandose ir kiti pavyzdžiai.

Lektorė Eglė Makselytė (15.00–16.30 val.)

 1. Darbo teisės normos-diskriminacijos, smurto ir priekabiavimo prevencija ir lygių galimybių garantas.
 2. Dažniausios lygių galimybių ir nediskriminavimo bei smurto ir priekabiavimo problemos darbo santykiuose:
  • Tiesioginė diskriminacija.
  • Reikšmingai panaši situacija.
  • Nurodymas diskriminuoti.
  • Diskriminacija kaip ketinimas diskriminuoti.
  • Netiesioginė diskriminacija.
  • Išimtys iš diskriminacijos.
 3. Darbo kodekso pakeitimai, praplečiantys apsaugos nuo smurto ir priekabiavimo ribas (aplinką) ir darbdaviui privalomus prevencinius veiksmus:
  • Lokalūs teisės aktai ir vidinės kontrolės mechanizmas.
  • Darbuotojų garbės ir orumo gynimas, smurto ir priekabiavimo darbe draudimas.
  • Darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės.
  • Psichologinio smurto darbe prevencijos teisinis reglamentavimas.
  • Įrodinėjimo galimybės. Ką nagrinėja VDI, o ką LGKT?

ŽINIOMIS DALINASI

Aistė Mažeikienė

Lektorė yra nepriklausoma organizacijų konsultantė. 24 metus veda praktinius mokymus personalo valdymo temomis (nuo tiesioginės paieškos ir atrankos, adaptacijos, įvertinimo, karjeros planavimo iki darbuotojų atleidimo bei talentų „sulaikymo“). Ugdo specialistus bei vadovus motyvacijos, bendradarbiavimo, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, viešojo kalbėjimo temomis. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankos bei „galvų medžioklės“ srityje.

Eglė Makselytė

VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja ir vadovė, lektorė, turinti 26 metų praktinę patirtį personalo organizavimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, 16 metų praktinę vadovų ir organizacijų bei darbuotojų konsultavimo patirtį, VDI Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos narė, kolektyvinių darbo ginčų tarpininkė ir arbitrė (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas sąrašas), Verslo moterų tinklo Kauno skyriaus tarybos narė, Kauno verslo vadovų klubo narė. Konsultuoja, vykdo auditus ir ruošia dokumentus darbuotojų saugos ir sveikatos bei personalo organizavimo srityse.

Tiesioginė seminaro transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Registruodamiesi pažymėkite, jog renkatės tiesioginę transliaciją, ir, atėjus laikui, el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

09:00-16:30 Seminaro trukmė
08:30-09:00 Registracija
12:15-13:15 Pietų pertrauka
14:45-15:00 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. seminaro dalyvio pažymėjimą
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden