Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.

Metinis išmokų gyventojams deklaravimas bei 2020 mokesčių naujovės

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 5 ak. val.
    Kaina: 70€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

Iki 2020 m. vasario 17 d. reikės pateikti ir metinę GPM312 deklaraciją.

2019-03-12 pakeisti A ir B klasės išmokų kodai.

Naujais kodais reikės deklaruoti daugelį išmokų, pavyzdžiui:

 • Iki 2018-12-31 apskaičiuotas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, išmokėtas 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais;
 • Neribotos civilinės atsakomybės vieneto savo dalyviui išmokėtas išmokas iš pelno;
 • Darbdavio ir ne darbdavio išmokėtus autorinius atlyginimus;
 • Individualią veiklą vykdančiam nuolatiniam ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtas išmokas;
 • MB vadovui (ne nariui) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo veiklą išmokėtas išmokas.

Seminaro metu išsiaiškinsite, kaip deklaruojamos individualią veiklą vykdančių PVM mokėtojų gautos pajamos atsižvelgiant į PVM statuso gavimą tais metais, taip pat individualią veiklą vykdančių ne PVM mokėtojų pajamos, apskaitomos kaupimo principu, ir daugelį kitų atvejų.

 

Temos

 1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir su juo susijusių norminių aktų naujovės:
  • Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos (GPM312) pildymo naujovės;
  • Pakeisti A ir B klasės išmokų kodai;
  • Nauja metinė gyventojų GPM deklaracijos forma (GPM311) ir jos pildymo taisyklės;
  • GPM tarifų taikymo ypatumai, deklaruojant 2019 metų pajamas;
  • Naujausi GPMĮ pasikeitimai nuo 2020-01-01;
  • Naujas 32 proc. GPM tarifas nuo 2020-01-01;
  • Su pozityviųjų pajamų apmokestinimu susijęs reguliavimas, taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių laikotarpių pajamas;
  • Papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas dėl darbuotojų gautų akcijų iš darbdavio pagal pasirinkimo sandorius (opcionus);
  • Kompensacijos už asmeninį darbuotojo turto naudojimą įmonės veikloje ir apyrašo sudarymas.
 2. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir apmokestinimo pasikeitimai nuo 2020-01-01:
  • Naujos metinės ir mėnesinės NPD formulės taikymas;
  • Padidėjusio MMA ir MVA įtaka apmokestinimui;
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo naujovės – tarifų pakeitimai ir lengvatų taikymo ypatumai;
  • Rekomenduotini darbo apmokėjimo sistemų ir darbo sutarčių pakeitimai;
  • Nauja dienpinigių apmokestinimo ir skaičiavimo tvarka dėl pasikeitusių koeficientų;
  • Vadovų dienpinigių normos apribojimai.
 3. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai nuo 2020-01-01:
  • Naujausi VMI išaiškinimai dėl pajamų apmokestinimo;
  • Naujos nuostatos dėl mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties (nuo 2020-01-01);
  • Aktualūs pensijų kaupimo, papildomo savanoriško pensijų kaupimo socialinio draudimo pensijų įstatymų pakeitimai;
  • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo naujausi pakeitimai;
  • Nedarbo išmokų dydžiai nuo 2020-01-01;
  • Individualios veiklos apmokestinimas;
  • Ilgalaikio turto priskyrimo individualiai veiklai formos (FR0457) pakeitimai.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje.

 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

13:00-17:15 Seminaro trukmė
12:30-13:00 Registracija
15:00-15:15 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.