Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Kriptovaliutų ir elektroninių pinigų apskaita (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 4 ak. val.
 • Kaina: 110 € (+ PVM)

Your Paragraph Text (3500 X 400 Px) (1)

2024-03-27 DIENOS MOKYMŲ VAIZDO ĮRAŠAS

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Apskaitą tvarkantys asmenys ir auditoriai yra pirmieji pagalbininkai verslui, kurie susiduria su virtualių valiutų bei elektroninių pinigų apskaita ir apmokestinimu.

 • Kas yra laikoma pajamomis iš kriptovaliutų?
 • Kaip apskaityti kriptovaliutas ir elektroninius pinigus?
 • Kaip apskaityti kriptovaliutų svyravimus?
 • Kada investavimas į šią turto klasę yra apmokestinamas?
 • Kaip skaičiuojamos pajamos iš kelių pardavimų?
 • Kaip apmokestinamas dovanotų kriptovaliutų realizavimas?
 • Kaip visa tai atvaizduoti finansinėse ataskaitose?

Vykdant kriptovaliutų ir el. pinigų operacijas privalu vadovautis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu ir tinkamai laikytis jame įtvirtintų nuostatų, siekiant suvaldyti galimas rizikas.

Nuolat augant ir plečiantis virtualiųjų valiutų rinkai, atsirandant naujiems produktams, svarbu valdyti rizikas, tad kontroliuojančios institucijos vis akyliau stebi šią sritį – jau yra paskirtos pirmosios baudos, kurių tikėtina ateityje bus daugiau, kadangi FNTT šiais metais skiria ypatingą dėmesį naujoms grėsmėms, susijusioms su virtualiųjų valiutų sektoriumi ir tarptautinėmis, gerai organizuotomis sukčiavimo schemomis, nusikaltimams elektroninėje erdvėje.

Atkreiptinas dėmesys, kad EK yra parengusi taisyklių projektą, pagal kurį kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų mokesčių administratoriams teikti ataskaitas apie ES reziduojančių klientų atliktas kriptoturto operacijas (DAC8).

Nors jau praėjo ketveri metai nuo virtualiųjų valiutų ir elektroninių pinigų reguliavimo pradžios, tačiau pasigendama mokesčių administratoriaus ir kontroliuojančių institucijų išaiškinimų ir praktikoje kyla daug klausimų. Todėl, norint tinkamai vykdyti kriptovaliutų ir elektroninių pinigų operacijas pravartu plėsti ir gilinti turimas žinias, teisingai vesti apskaitą, siekiant nepapulti į kontroliuojančių institucijų akiratį. Apie visa tai – seminaro metu.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Kriptovaliutų ir elektroninių pinigų apibrėžimas.
 2. Kriptovaliutų ir elektroninių pinigų:
  • apskaitos politika;
  • atsiskaitymų apskaita;
  • atspindėjimas finansinėse ataskaitose.
 3. Skirtingos paskirties kriprovaliutų apskaita ir atskaitomybė:
  • kai kriptovaliuta naudojama atsiskaitymui;
  • kai kriptovaliuta laikoma investavimo tikslais.
 4. Kriptovaliutų išgavimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Programa

4 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.