Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.

Kriminalinės žvalgybos veiksmai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 99€ (+ PVM)

Informacija

Tiriant nusikalstamas veikas gali būti taikomos Kriminalinės žvalgybos įstatyme įtvirtintos priemonės, intensyviai varžančios asmens privatų gyvenimą. Kita vertus, įstatyme turi būti nustatytos ne tik pareigūnų teisės taikyti tokias priemones, bet ir garantijos, kad jas taikant šie varžymai nesukels žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų.

Pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2018 m. ataskaitoje pateiktus duomenis konstatuotina, jog Lietuvoje teisėsaugos institucijos dažnai renka duomenis, vadovaudamosi būtent Kriminalinės žvalgybos įstatymu. 2018 m. kriminalinės žvalgybos veiksmai buvo sankcionuoti 4 000 asmenų, o 2017 m. – 4 043 asmenų atžvilgiu. 2018 m. kontroliuotų telefono ryšio numerių skaičius buvo 8 343, 2017 m. – 4 043. 2018 m. iš 471 kriminalinės žvalgybos bylos buvo pradėti 484 ikiteisminiai tyrimai (5,5 proc. mažiau nei 2017 m.). Tai reiškia, kad egzistuoja tikimybė dėl žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų įvykdymo.

Todėl šiuolaikiniame gyvenime išlieka aktuali Kriminalinės žvalgybos įstatyme numatytų priemonių taikymo ir žmogaus teisių apsaugos balanso problema. Ypač tai pasakytina apie pasikeitusią teismų praktiką baudžiamosios atsakomybės už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas kontekste. Ši praktika pastaruoju metu tapo išsamesnė, detalesnė ir kelianti aukštesnius reikalavimus tiek ikiteisminį tyrimą atliekantiems, jam vadovaujantiems ir organizuojantiems, tiek ir valstybinį kaltinimą palaikantiems prokurorams bei teismams.

Seminaro tikslas

 Šiame seminare bus:

 • analizuojami Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų taikymo probleminiai aspektai atskleidžiant nusikalstamas veikas;
 • ieškoma atsakymų, kiek kriminalinės žvalgybos naudojamos priemonės gali teisėtai skverbtis į privatų žmogaus gyvenimą;
 • teismų praktikos pavyzdžiais bandoma surasti ribą tarp asmens laisvės ir saugumo atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus;
 • analizuojamos Kriminalinės žvalgybos įstatymo taikymo tendencijos ir praktiniai sprendimai bei procedūros sankcionuojant ir atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus;
 • aptariami Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų taikymo probleminiai aspektai atskleidžiant nusikalstamas veikas ir renkant įrodymus, patvirtinančius kaltininko kaltę;
 • aptariami Kriminalinės žvalgybos įstatymo paskirties pagrindiniai aspektai, šio įstatymo taikymo santykis su Baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas.

Temos

Aurelijaus Gutausko pranešimo „Kriminalinė žvalgyba ir privatus žmogaus gyvenimas: riba tarp asmens laisvės ir saugumo. Lietuvos teismų praktikos aktualijos“ temos:

 1. Kriminalinės žvalgybos priemonių taikymui keliami teismų praktikoje suformuluoti reikalavimai;
 2. Kriminalinės žvalgybos priemonių taikymo teisėtumo ir proporcingumo problematika. Ar kiekvienu atveju preziumuojama, kad taikomos kriminalinės žvalgybos priemonės nepažeidžia fundamentalių žmogaus teisių ir laisvių?
 3. Procesinės prievartos priemonėmis gautų duomenų leistinumo sąlygos;
 4. Asmens atžvilgiu taikytų procesinės prievartos priemonių apskundimo galimybės.

Gintaro Jasaičio pranešimo „Kriminalinės žvalgybos įstatymo paskirtis ir taikymo praktika atskleidžiant nusikalstamas veikas“ temos:

 1. Kriminalinės žvalgybos įstatymo paskirties pagrindiniai aspektai;
 2. Kriminalinės žvalgybos įstatymo taikymo tendencijos ir problematika;
 3. Kriminalinės žvalgybos priemonių taikymo praktiniai sprendimai bei sankcionavimo procedūros;
 4. Kriminalinės žvalgybos įstatymo ir Baudžiamojo proceso kodekso santykis.

ŽINIOMIS DALINASI

Gintaras Jasaitis

teisininkas, prokuroras, teisėtyrininkas penalprocesualistas, Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto dėstytojas.

Aurelijus Gutauskas

Prof. dr. Aurelijus Gutauskas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius. Nacionalinis ekspertas prie Europos Tarybos sekretoriato pinigų plovimo (nuo 2006), korupcijos (nuo 2007) srityse. 2007–09 Tarptautinės migracijos organizacijos (International Organization for Migration, įkurta 1951) ekspertas. Nuo 2011 Italijos teisės žurnalo Archivio Penale, nuo 2012 Krokuvos universiteto žurnalo Studia Prawnicze: rozprawy i materiały redkolegijos narys. Nuo 2017 Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas. Mokslinių darbų pagrindinės sritys: baudžiamoji teisė ir procesas, nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos, organizuoto nusikalstamumo prevencija, kriminologija. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių.

Papildoma renginio informacija

Sertifikacija:

„Vadovaujantis advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo tvarkos aprašo 7 punktu, advokatas ar advokato padėjėjas norintis, kad renginys būtų pripažintas kaip tinkamas kvalifikacijos kėlimui bei skiriami kvalifikacijos kėlimo balai, turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą pateikdamas prašymą bei duomenis patvirtinančius kvalifikacijos kėlimo faktą. Remiantis minėto aprašo nuostatomis, UAB „Mokesčių srautas“ organizuojami seminarai teisės klausimais gali būti pripažinti tinkamais kvalifikacijos kėlimui bei už juos skiriami kvalifikacijos kėlimo balai.“

Seminaro informacija

Programa

Registracija 8.30–9.00 val.
Pertrauka (kava, arbata, saldumynai) 10.30–10.45 val.
Pietūs 12.15–13.15 val.

Bendra informacija

Seminaro trukmė
9.00–14.45 val.
Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą

Jums taip pat gali būti aktualu

nuotoliniai-kursai
Nuotoliniai
kursai
16 ak. val.
180€
Emilis Vasiliauskas
 • Visi dalyviai gaus dovanų!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
nuotoliniai-kursai
Nuotoliniai
kursai
20 ak. val.
220€
J. Lipavičius, D. Liučvaitis, E. Vasiliauskas
 • Visi dalyviai gauna dovanų!
 • Taikoma nuolaida!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
seminaras
Seminaras
10 ak. val.
Emilis Vasiliauskas
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!