Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Konsultacija.

Konsultacija 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai nuo 2020 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00

Konsultacija

Čia vieta tekstui apie konsulatcijos vertę vartotoui. Pvz. individuali profesionalo pagalba tai greičiausias kelias  link užsibrėžto tikslo.

Informacija

Esame pripratę, kad mokestinių ir susijusių santykių teisinis reguliavimas nėra statiškas – per metus mokesčių mokėtojų teises ir pareigas, mokesčių ir kitas administravimo procedūras reguliuojantys įstatymai bei juos lydintys norminiai aktai (jų dalys) ne kartą yra keičiami ar pildomi. Pasitaiko ir atvejų, kai pakeičiamos ar panaikinamos dar nespėjusios įsigalioti įstatymų ar kitų norminių aktų nuostatos. Tokia teisinio reglamentavimo kaita, ypač atsižvelgiant į galimas (neretai skaudžias) netinkamo šio reguliavimo taikymo teisines ir finansines pasekmes, reikalauja didelio mokesčių mokėtojo ir jam padedančių buhalterių, finansininkų, teisininkų ir kitų specialistų nuolatinio atidumo.

Kadangi savalaikis mokestinių prievolių vykdymas bei teisių realizavimas yra neatsiejamas ir nuo tinkamo apskaitos tvarkymo, beveik kiekvienas mokestinių santykių teisinio reglamentavimo pokytis suponuoja ir tam tikrus apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės dokumentų rengimo praktikos pokyčius; keičiasi ir šiuos procesus reguliuojančios taisyklės.

2019 metais įsigalioję ar šiais metais priimti įstatymai ir juos lydintys norminiai aktai įtvirtino reikšmingus pokyčius bei naujas taisykles, susijusias tiek su pagrindiniais mokesčių elementais, mokesčių administravimo procedūromis, tiek su atskirais ūkinių operacijų vykdymo, apskaitos tvarkymo aspektais. Kiekvienas nepastebėtas ar netinkamai suprastas (įvertintas) pokytis didina klaidų tikimybę, o visus šiuos pasikeitimus atrasti, sužiūrėti, suprasti bei kompleksiškai įvertinti jų reikšmę ir realias jais sukeliamas pasekmes tikrai reikia nemažai laiko.

Todėl COUNT LINE kviečia Jus į seminarą, kurio metu mūsų lektorius sistemiškai ir išsamiai (i) pristatys reikšmingiausius pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, kitus mokesčius bei mokesčių administravimą reguliuojančių įstatymų ir susijusių norminių aktų pasikeitimus, jų reikšmę, taikymo ypatumus; (ii) aptars apskaitos tvarkymo bei atskaitomybės rengimo naujoves, laukiančius iššūkius bei svarbiausius praktinius aspektus; (iii) kitus klausimus.

Temos

 1. Buhalterinės apskaitos naujovės bei reguliavimo taikymas tvarkant apskaitą 2020 metais ir teikiant ataskaitas už 2019 metus;
 2. Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas 2019 metais:
 3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM);
 4. Mokesčių administravimo reguliavimas;
 5. Kai kurie praktiniai aspektai, susiję su;
 6. Kiti su mokestinių ir kitų prievolių vykdymu susiję klausimai:
 7. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių redakcija, įsigaliojusi 2019 m. rugsėjo 28 d.;
 8. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir su juo susijusių norminių aktų naujovės, kai kurie reikšmingi šio mokesčio taikymo aspektai;
 9. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo ir Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2020 m. sausio 1 d.;
 10. Kai kurie su apmokestinimu akcizu susiję klausimai;
 11. Kasos aparatų žurnalo pildymo tvarkos pasikeitimai (nuo 2019 m. liepos 2 d.);
 12. Naujos Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos bei bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės (nuo 2019 m. gegužės 14 d.).

 

Seminaro informacija

PROGRAMA

10:00-16:30 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-15:00 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Jums taip pat gali būti aktualu

nuotoliniai-kursai
Nuotoliniai
kursai
16 ak. val.
180€
Emilis Vasiliauskas
 • Visi dalyviai gaus dovanų!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
nuotoliniai-kursai
Nuotoliniai
kursai
20 ak. val.
220€
J. Lipavičius, D. Liučvaitis, E. Vasiliauskas
 • Visi dalyviai gauna dovanų!
 • Taikoma nuolaida!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
seminaras
Seminaras
10 ak. val.
Emilis Vasiliauskas
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.