Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.

Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)

Informacija

Mokymų metu, remiantis teisės aktų reikalavimais, teismų bei valstybės institucijų praktika, bus analizuojami aktualiausi asmens duomenų apsaugos probleminiai klausimai: kaip atskirti duomenų valdytoją ir duomenų tvarkytoją, kada pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą, kaip įgyvendinti duomenų subjektų prašymus, kaip teisėtai vykdyti darbuotojų stebėjimą ir kt. Dalyviams bus pateiktos konkrečios praktinės rekomendacijos. Mokymai rekomenduojami kiekvienai įmonei, kuri tvarko asmens duomenis, nes bus gvildenami dažniausiai kylantys probleminiai asmens duomenų tvarkymo klausimai.

Temos

 

 1. Finansinės ir veiklos (valdymo) ataskaitos. Jų naudojimo ypatumai valdant įmonės finansus.
 2. Analitinių rodiklių sistema – rezultatų, būklės ir efektyvumo matavimo bei valdymo priemonė.
 3. Finansiniai rodikliai ir jų tinkamumas veiklos vertinimui. Galimybė papildyti rodiklių sistemą mišriaisiais ir natūriniais rodikliais:
  1. Veiklos rezultatai (Pelningumas);
  2. Finansinė būklė;
  3. Turto naudojimo efektyvumas;
  4. Pinigų srautai, jų analizė ir valdymas;
  5. Išorinio vertinimo rodikliai.
 4. Specifiniai rodikliai – gamyba, prekyba, paslaugos, statybos.
 5. Rodiklių sisteminis derinimas – Du Ponto modelis, subalansuotų rodiklių metodas (BSC), kaip strateginio planavimo ir kokybės valdymo sistemos.
 6. Galimybė manipuliuoti ataskaitų duomenimis ir manipuliavimo įtaka rodiklių dydžiui.
 7. Įmonės būklės prognozavimas, bankroto tikimybės nustatymas.

ŽINIOMIS DALINASI

Prof. dr. Gintaras Černius

Lektorius yra Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanas. Gintaras Černius skaito paskaitas ir veda seminarus buhalterinės apskaitos temomis jau 25 metus. 9 metus jis dėstė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos katedroje. Buvo valstybės patarėjas apskaitos, mokesčių ir audito klausimais, Apskaitos ir audito instituto tarybos pirmininkas, Auditorių garbės teismo pirmininkas, Apskaitos instituto Standartų tarybos pirmininkas. Yra 3 knygų („Finansinė ir menedžmento apskaita“, 1993; „Apskaitos vadovas“ (3 dalys), 1994; „Buhalterio žinynas“, 2000) bendraautoris ir dviejų vadovėlių („Namų ūkio finansų valdymas“, 2011; „Įmonės finansų valdymo pagrindai“, 2014) autorius. Nuo 1999 m. iki šiol dirba kaip buhalterinės apskaitos, įmonių finansų valdymo konsultantas ir asmeninių finansų treneris

 

Papildoma renginio informacija

Kiekvienas dalyvis iki seminaro gauna EXCEL lentelę, kurioje užpildžius pradinius duomenis iš finansinių ataskaitų apskaičiuojami seminaro dalyvio įmonės rodikliai. Seminaro metu klausytojas turi galimybę ne tik klausyti teorinės dalies, bet ir analizuoti savo įmonės finansinius duomenis ir identifikuoti potencialias problemas bei numatyti jų išvengimo būdus.

 

Seminaro informacija

Programa

Seminaro trukmė 10.00–15.45 val.
Registracija 09.30–10.00 val.
Pertrauka 11.30–11.45 val.
Pietūs 13.15-14.15 val.

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą

Jums taip pat gali būti aktualu

nuotoliniai-kursai
Nuotoliniai
kursai
16 ak. val.
180€
Emilis Vasiliauskas
 • Visi dalyviai gaus dovanų!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
nuotoliniai-kursai
Nuotoliniai
kursai
20 ak. val.
220€
J. Lipavičius, D. Liučvaitis, E. Vasiliauskas
 • Visi dalyviai gauna dovanų!
 • Taikoma nuolaida!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
seminaras
Seminaras
10 ak. val.
Emilis Vasiliauskas
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.