Countline Management Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Dokumentų valdymas ir archyvavimas: ką svarbu žinoti buhalteriui?

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2 dalyviams taikoma 5 % nuolaida
 • Dalyvaujant 3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4 dalyviams taikoma 15 % nuolaida
 • Dalyvaujant 5 dalyviams taikoma 20 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu +370 5 205 3292

Apie seminarą

Apskaitą tvarkantis asmuo įmonėje ar įstaigoje – vienas pagrindinių dokumentų valdytojų. Finansinės apskaitos veikla tiesiogiai susijusi su įsakymų, aktų, raštų ir kitų valdymo dokumentų rengimu, vykdymu bei apyvarta įstaigoje.

 • Kaip, kur ir kokia tvarka parengti ir saugoti dokumentą?
 • Kaip užtikrinti, kad dokumentų archyvavimo procesas būtų efektyvus ir sklandus?
 • Kaip užtikrinti, kad dokumentai būtų saugūs ir konfidencialūs?
 • Kokias technologijas naudoti, siekiant užtikrinti efektyvų ir saugų dokumentų valdymą?
 • Kaip įvertinti ir pasirinkti tinkamiausią dokumentų valdymo sprendimą organizacijai?
 • Kokie naujausi teisės aktų pakeitimai, susiję su dokumentų valdymu ir archyvavimu?
 • Kaip galima pasidaryti elektroninio dokumento nuorašus?
 • Kaip tinkamai pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu ir juos saugoti?

Seminaro metu aptarsime ir kai kurių finansinės apskaitos dokumentų bei su apskaitos veikla susijusių personalo dokumentų rengimo ir valdymo specifiką. Atsakingi asmenys negali sau leisti nežinoti naujovių ir galimybių dokumentus valdyti paprasčiau, atsisakant nereikalingų dokumentų ir procedūrų.

Temos

 1. Dokumentų valdymo reglamentavimas ir naujausia praktika:
  • Naujos dokumentų valdymo galimybės ir geroji  praktika.
  • Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos. Procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis.
  • Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę.
  • Įrašų rengimo ypatumai.
  • Dokumentų tvarkymo, apskaitos  ir saugojimo ypatumai.
 2. Elektroniniai dokumentai ir skaitmeninės kopijos:
  • Elektroninių dokumentų ir įrašų rengimas, registravimas, priskyrimas byloms.
  • Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia.
  • Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje.
  • Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma.
 3. Buhalterinių dokumentų valdymo specifika:
  • Apskaitos dokumentų samprata pagal Finansinės apskaitos įstatymą.
  • Buhalterinių bylų sudarymas, saugojimas, apskaita.
  • Elektroninių sąskaitų faktūrų teisinis reglamentavimas ir praktinis naudojimas.
  • Sąskaitų archyvavimas.
 4. Personalo dokumentų valdymas:
  • Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.).
  • Ar reikalingi darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo įsakymai?
  • Efektyvus komandiruočių įforminimas.
  • Atostogų dokumentų įforminimas: kaip tai atlikti paprasčiau ir greičiau?

ŽINIOMIS DALINASI

Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (MR,  Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus. Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus. Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. – kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“. Lektorė dažnai skaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties. Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universiteto  Mykolo Romerio teisės mokykloje, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

PROGRAMA

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.