Countline Law Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Darbuotojo materialinė žala darbdaviui – prevencija, įforminimas ir išieškojimas. Teisiniai ir apskaitos ypatumai (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 3 ak. val.
 • Kaina: 90 € (+ PVM)

2024-04-24 DIENOS MOKYMŲ VAIZDO ĮRAŠAS

Apie vaizdo įrašą

Pasitaiko situacijų, kuomet darbuotojai pažeidžia darbo tvarką ir savo veiksmais sukelia materialinę žalą darbdaviui. Tokiais atvejais darbdavys yra priverstas atitinkamomis priemonėmis sudrausminti darbo tvarkos nesilaikančius darbuotojus. Susiklosčius tokiai situacijai yra itin svarbu teisingai pritaikyti tas teisės normas, kurios reguliuoja darbuotojų materialinės atsakomybės klausimus.

VDI atkreipia dėmesį, kad kartais darbdaviai neteisėtai renka iš darbuotojų lėšas tariamai siekiant ateityje padengti galimai darbdaviui padarytus „nuostolius“: renkamos lėšos į „fondus“ arba pasirašomi vekseliai, kurių tikslas ateityje padengti darbdaviui darbuotojo galimai padarytą žalą. Taip pat neteisėtai išskaitoma už transporto priemonės nusidėvėjimą ar apgadinimus arba už padidėjusias kuro sąnaudas, nors nėra nustatyta darbuotojo kaltės. Atkreiptinas dėmesys, kad išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos tik laikantis DK nuostatų – įtvirtinto baigtinio pagrindų sąrašo.

2023-06-21 LAT išaiškino dėl darbdavio atsakomybės už jo darbuotojo sukeltą žalą eismo įvykio metu ir neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiesiems – jei įmonės vadovas davė žodinį leidimą kaltininkui po darbo pasinaudoti įmonės automobiliu asmeniniais tikslais, dėl tokio žodinio leidimo įmonės darbuotojas šio automobilio, kaip didesnio pavojaus šaltinio, valdytoju netapo, o šiuo automobiliu naudojosi darbo santykių pagrindu. Pagal LAT išaiškinimą už darbuotojo padarytą žalą privalėjo atsakyti įmonė, kuri buvo transporto priemonės valdytoja, nors fiziškai jį vairavo darbuotojas. Ar darbdavys turi teisę išsireikalauti žalos atlyginimo iš darbuotojo?

Seminaro metu lektoriai:

 • pateiks aktualiausią ir naujausią teismų praktiką materialinės darbuotojų atsakomybės taikymo srityje;
 • rekomenduos teisėtas prevencijos priemones; 
 • nagrinės sąlygas mažinančias darbuotojo padarytą žalą;
 • aptars, kaip padaryta žala turėtų būti atvaizduota finansinėje apskaitoje;
 • atsakys į dalyvių klausimus.

Seminaras skirtas įmonių savininkams, vadovams, personalo skyriaus specialistams, finansų ir apskaitos specialistams bei visiems, kurie nori geriau suprasti darbuotojo materialinės žalos temas ir jų įtaką darbdaviui.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

1 dalis. Auditorė, apskaitos ir mokesčių konsultantė Jurgita Navikienė (1 val. 15 min.)

 1. Darbuotojų atsakomybės įforminimas – kaip tai padaryti efektyviai?
  • Darbo sutartyje;
  • Pareiginėje instrukcijoje;
  • Kituose dokumentuose.
 2. Turto perdavimo darbuotojų atsakomybėn įforminimas ir monitoringas. Inventorizacija.
 3. Padarytos žalos apskaita ir atskleidimas finansinėse ataskaitose.
 4. Žalos atlyginimo įforminimas ir užregistravimas finansinėje apskaitoje.

2 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (1 val.)

 1. Darbuotojo turtinės atsakomybės pagrindai.
 2. Darbuotojo pareigų, susijusių su įmonės turtu, apibrėžimas lokaliuose teisės aktuose.
 3. Sąlygos mažinti darbuotojo padarytą žalą.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Mantas Mikalopas

Advokatas Mantas Mikalopas yra advokatų profesinės bendrijos WIDEN Legal partneris, ginčų sprendimo praktikos vadovas ir gerai žinomas darbo teisės specialistas. Pagrindinės advokato praktikos sritys: atstovavimas teisminiuose ginčuose, darbo, įmonių, sutarčių teisė, civilinės atsakomybės taikymas.

Turėdamas ilgametę sėkmingą ginčų sprendimo praktiką Mantas Mikalopas yra vertinamas kaip geras advokatas darbo ginčuose atstovaujant klientus tiek darbo ginčų komisijose, tiek teismuose.

Advokatas rinkoje pripažįstamas kaip puikus darbo teisės specialistas ir jau daug metų yra reitinguojamas tarptautiniuose teisės žinynuose. Mantas Mikalopas yra vienas iš naujojo Darbo kodekso komentaro autorių.

Advokatas aktyviai savo žiniomis ir patirtimi dalinasi žiniasklaidoje, veda daugybę vidinių ir išorinių mokymų bei skaito pranešimus įvairiose konferencijose. Be kita ko, Mantas Mikalopas dėsto ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

Programa

3 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.