Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Būtinosios tvarkos pagal FAĮ – VMI patikrinimų metu jas reikia pateikti per 10 dienų (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 6 ak. val.
 • Kaina:: 130 € (+ PVM)

Your Paragraph Text (3500 X 400 Px) (1)

2023-11-13 DIENOS MOKYMŲ VAIZDO ĮRAŠAS

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Įmonės jau gauna pirmuosius VMI prašymus pateikti ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo bei vidaus kontrolės tvarkas, vadovaujantis FAĮ. Įstatyme nėra įtvirtinto baigtinio tvarkų sąrašo, todėl kiekviena įmonė turi pati priimti sprendimą kiek ir kokių tvarkų rengs bei drąsiai apginti savo pasirinkimą patikrinimo metu. Norint sklandžiai ir teisingai vesti apskaitą rekomenduojamos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus:

Apskaitos procesai: 

 • Apskaitos registrų sudarymo ir pasirašymo tvarka;
 • Asmenų, kurie turi teisę surašyti ir (arba tik) pasirašyti apskaitos dokumentus, paskyrimo ir patvirtinimo tvarka;
 • Atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka;

Vidaus kontrolė:

 • Savalaikio ir teisingo apskaitos dokumentų parengimo tvarka;
 • Savalaikio ir teisingo ūkinių operacijų registravimo kontrolės tvarka;
 • Prieigų prie apskaitos informacinių sistemų ir apskaitos registrų kontrolės tvarka;

Darbo santykiai:

 • Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema;

Organizaciniai procesai:

 • Apskaitą tvarkančių asmenų pasirinkimo tvarka;
 • Apskaitos dokumentų ir registrų perdavimo, keičiantis apskaitą tvarkančiam asmeniui arba vadovui, tvarka;

Pilnas tvarkų sąrašas>>

Praėjo lygiai 1 metai, kai įmonės turėjo būti pasiruošusios šias tvarkas, tačiau ar visi esame jas pasirengę? Ar bent jau išnagrinėję AVNT rekomendacijas ir susiplanavę tvarkų rengimo darbus? Tvarku rengimo darbus palanku vykdyti ramesniu laikotarpiu, o ne patikrinimo metu per 10 dienų. Taupant laiką – pasinaudokite mūsų parengtais tvarkų šablonais ir apskaitos politikos programa.

Šis seminaras skirtas vidaus tvarkų kūrimo ir atnaujinimo darbų aptarimui. Taip pat bus nagrinėjami teisės aktų pakeitimai, susiję su apskaitos tvarkymu.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Valstybinis reguliavimas:
  • Rekomendacijos dėl apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimo.
  • Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimo akto, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas, pavyzdinę forma.
  • Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma.
 2. Įmonės vidaus tvarkos:
  • Kaip efektyviai jas parengti?
  • Vidaus kontrolės tvarka, remiantis rekomendacijomis dėl vidaus kontrolės organizavimo.
  • Inventorizacijos tvarka.
  • Apskaitos paslaugų kokybės kontrolės tvarka, remiantis rekomendacijomis apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams dėl apskaitos paslaugų teikimui taikomos darbo organizavimo ir kontrolės tvarkos.
  • Grynųjų pinigų judėjimo apskaitos tvarka.
  • Atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka.
  • Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarka.
 3. Keičiamų teisės aktų apžvalga:

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Programa

6 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.