Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Konsultacija.

Apskaitos procedūrų pagal VSAFAS konsultacijos

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00

Asmeninės konsultacijos

– tai geriausias būdas gauti atsakymus į Jums ypač svarbius ir jautrius klausimus Jums patogioje vietoje ir patogiu laiku. Susitikimo metu visas dėmesys yra skiriamas Jums ir Jūsų problemų sprendimui, todėl laikas naudojamas ypač efektyviai.

Jūs galite rinktis net iš kelių galimų konsultacijų formų:

 • konsultacija Jūsų darbo vietoje;
 • konsultacija nuotoliniu būdu;
 • konsultacija telefonu;
 • konsultacija el. paštu.

Siūlomos pagrindinės konsultacijų temos:

 • Inventorizacija;
 • Standartų pakeitimai;
 • Buhalterinės apskaitos organizavimas;
 • Buhalterio ir vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė;
 • Pirminiai apskaitos dokumentai ir buhalterinės pažymos;
 • Biudžetinių įstaigų privalomasis ir pavyzdinis sąskaitų planas;
 • Finansinė atskaitomybė ir finansinė analizė. Sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitos. Statistinės ataskaitos;
 • Finansavimo sumos: asignavimai, projektų lėšos, dotacijos, nemokamai gautas turtas ir paslaugos;
 • Finansavimo sumų perdavimas viešojo sektoriaus subjektams ir ne viešojo sektoriaus subjektams;
 • Asignavimų apskaita, kasinės išlaidos;
 • Projektų lėšų apskaita;
 • Dotacijų ir subsidijų apskaita;
 • Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita;
 • Biologinio turto apskaita;
 • Finansinio turto apskaita;
 • Atsargų apskaita;
 • Ūkinio inventoriaus apskaita;
 • Ateinančių laikotarpių sąnaudų, išankstinių apmokėjimų ir sąnaudų apskaita. Finansavimo pajamų apskaita;
 • Sukaupimų apskaita. Skolų apskaita: darbuotojams, skolos biudžetui, skolos kitiems subjektams. Sukauptos mokėtinos sumos;
 • Sąnaudų kompensavimo apskaita;
 • Pajamų ir pirkėjų skolų apskaita. Ekonominė veikla ir viešojo intereso tenkinimas;
 • Specialiųjų programų lėšų apskaita. Kitų lėšų apskaita;
 • Pinigų srautų apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaita. Pašalpų apskaita. Autorinių atlyginimų apskaita. Stipendijų apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita;
 • Finansinės atskaitomybės sudarymas;
 • Duomenų įkėlimas į konsolidavimo sistemą.

ŽINIOMIS DALINASI

NATALJA KOBZEVIENĖ

Ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Net 80 proc. mokymų dalyvių Natalją Kobzevienę vertina 9 balais iš 10. Lektorė nuo 1998 metų teikia asmenines konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Dėl individualių konsultacijų susisiekite telefonu +370 5 263 9922 – paruošime Jums išskirtinį pasiūlymą.

Arba parašykite ir lektorius suplanuos laiką Jūsų susitikimui. Su Jumis susisieks mokymų vadybininkas ir pasiūlys galimus laikus bei preliminarią konsultacijos kainą. Priklausomai nuo kliento poreikių ir tikslų bus parenkamas efektyviausias sprendimas.

Užpildykite užklausos formą

 • Konsultacijų būna įvarių, tiek turinio tiek laiko prasme. Parašykite pagrindines temas, kurios domina, tuomet lektorius lengviau suplanuos laiką Jūsų susitikimui. Su Jumis susisieks mokymų vadybininkas ir pasiūlys galimus laikus bei preliminarią konsultacijos kainą.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.