Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

2020 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai nuo 2021 m.

Registruotis
 • 8 ak. val.
    Kaina: 120 – 130€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2020-12-09 – 2020-12-10, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
2020 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai nuo 2021 m. (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)
2020-12-09 – 2020-12-10, Vilnius
Renginio vieta bus patikslinta
130€
2020 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai nuo 2021 m.
130 (+ PVM)

APIE SEMINARĄ

2 dienų seminaras

2020 metais įsigalioję ar priimti įstatymai ir juos lydintys norminiai aktai įtvirtino reikšmingus pokyčius bei naujas taisykles, susijusias su pagrindiniais mokesčių elementais, mokesčių administravimo procedūromis, su atskirais ūkinių operacijų vykdymo, apskaitos tvarkymo aspektais. Kiekvienas nepastebėtas ar netinkamai suprastas (įvertintas) pokytis didina klaidų tikimybę, o visus šiuos pakeitimus atrasti, sužiūrėti, suprasti bei kompleksiškai įvertinti jų reikšmę ir realias jais sukeliamas pasekmes reikia nemažai laiko.

Nors šie metai dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos buvo iššūkis daugeliui tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių įmonėms – darbai, ypač buhalteriams ir finansininkams, nei kiek nesustojo, o kai kuriais atvejais darbų krūvis net padidėjo. Valstybės skirtos subsidijos, mokesčių lengvatos ir kitos priemonės leido daugeliui įmonių išsaugoti tiek darbo vietas, tiek visą verslą. Buhalteriai turėjo iššūkių kaip viską teisingai apskaityti, tačiau kokią įtaką tai turės finansinėms ataskaitoms už 2020 m.? Ne mažesnį dėmesį reikėtų atkreipti ir į dažnai besikeičiančius mokesčių administravimą reguliuojančius teisės aktus, o dar daugiau ir į valstybinių institucijų dėmesį verslui, dėl kurio, ypač paskutiniu laikotarpiu, yra padidėjęs patikrinimų skaičius, kuriais mėginama kontroliuoti, ar visa valstybės parama buvo panaudota skaidriai. Viską išsiaiškinti ir greitai perprasti yra iššūkis net ilgametę patirtį turintiems savo srities profesionalams.

SEMINARE SUŽINOSITE

Finansinių ataskaitų sudarymą už 2020 m. – jų būsimus iššūkius ir galimybes, apie kurias būtina galvoti dabar:

 • GPM apmokestinimo bazę bei naujausius tarifus;
 • Kokia yra gautų subsidijų apmokestinimo tvarka?
 • Ar atidėti mokesčių mokėjimai nesukels problemų ateityje?
 • Kokios galimybės pasinaudoti mokesčių lengvatomis?
 • Reikšmingiausi PM, PVM ir kitų mokesčių bei jų administravimą reguliuojančių TA pakeitimai, jų praktinį taikymą ir įtaką finansinėms ataskaitoms;
 • Neapmokestinamų pajamų atvejai. Naujausias VMI išaiškinimas.

Kitus svarbius klausimus:

 • Kokius naujus duomenis apie Jus gali teikti finansų įstaigos nuo 2020-09-10?
 • Aktualiausius DK pakeitimus, įsigaliojusius 2020-08-01;
 • Aktualiausius LRV nutarimo pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2020-08-04, kuriuose numatytos vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo naujovės dėl premijų, atostoginių ir t.t.;

Temos

 1. Buhalterinės apskaitos naujovės ir ataskaitų teikimas už 2020 metus:
  • Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų taikymo ypatumai rengiant 2020 metų finansinę atskaitomybę;
  • Įmonės padėties dėl Covid-19 ir valstybės gautos paramos atskleidimas aiškinamajame rašte;
  • Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas rengiant 2020 metų finansines ataskaitas. Planuojami pokyčiai nuo 2022 metų;
  • Verslo apskaitos standartų taikymas rengiant 2020 metų finansines ataskaitas;
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2020-11-01.
 2. Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01, susiję su pelno mokesčio lengvata investuotojams, įgyvendinantiems stambius projektus;
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos;
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Pelno ir dividendų apmokestinimas 2020 m.;
  • Turto perkėlimo apmokestinimo taisyklės;
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2020 metus. Pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklių pakeitimai bei rekomendacijos dėl šių deklaracijų pildymo;
  • Avansinio pelno mokesčio mokėjimas ir deklaravimas;
  • Naujausias VMI komentaras dėl pelno mokesčio įstatymo.
 3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM naujovės nuo 2021 m.;
  • 2020 m. PVM įstatymo pakeitimai, kitų teisės aktų pakeitimai ir naujausi VMI išaiškinimai;
  • PVM mokėjimo ir deklaravimo tvarkų pakeitimai;
  • Prekių tiekimas pagal pareikalavimą (Call of stock). Galimybės ir rizikos;
  • PVM prievolės įsigijus prekių iš ES tiekėjų bei prekių tiekimo ES viduje apmokestinimas PVM;
  • Muitinės įstatymo numatomi pakeitimai;
  • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
  • ES teisės aktų pakeitimai, kurių įgyvendinamosios nuostatos Lietuvoje įsigalios 2021 m. Sąjungos reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų.
 4. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo naujovės:
  • Numatomi gyventojų pajamų mokesčio įstatymopakeitimai;
  • GPM tarifų taikymo ypatumai, deklaruojant 2020 metų pajamas;
  • Neapmokestinamosios pajamos 2020 metais;
  • A ir B klasės pajamų apmokestinimas ir deklaravimas;
  • NPD pakeitimai nuo 2020-07-01: ar viską darėme teisingai?
  • Kompensacijos už asmeninį darbuotojo turto naudojimą įmonės veikloje;
  • Su pozityviųjų pajamų apmokestinimu susijęs reguliavimas, taikomas apskaičiuojant 2020 metų pajamas;
  • Papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas dėl darbuotojų gautų akcijų iš darbdavio pagal pasirinkimo sandorius (opcionus).
 5. Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2021-01-01;
  • Mokesčių administravimo įstatymų pakeitimai nuo 2020-09-10, susiję su pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencija;
  • Naujos nuostatos dėl mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties;
  • Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai bei nuo 2020-07-01 įsigalioję šių kriterijų pakeitimai (papildymai);
  • Pranešimų apie tarpvalstybinius susitarimus taisyklės nuo 2020-07-01;
  • Kai kurie praktiniai aspektai, susiję su:
   • Mokestiniais patikrinimais ir mokestiniais tyrimais – mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos šių mokesčių administravimo procedūrų metu;
   • Informacijos apie pajamas ir turtą teikimu;
   • Bendruoju apskaitos failu SAF-T – apskaitos sistemos pokyčiai bei Valstybinės mokesčių inspekcijai norminiais aktais suteiktos naujos teisės.
 6. Subsidijos ekstremalios situacijos metu:
  • Gautų subsidijų parodymas apskaitoje;
  • Subsidijų naudojimas įmonės veikloje;
  • Kas gali gauti didesnes subsidijas darbo užmokesčiui?
  • Finansinių ataskaitų sudarymas už 2020 metus – būsimi iššūkiai ir galimybės, apie kurias būtina galvoti dabar;
  • Gautų subsidijų apmokestinimo tvarka. Naujausi VMI išaiškinimai;
  • Mokestiniai patikrinimai. Naujausia praktika.
 7. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai:
  • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai. Atleidimas nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių;
  • Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01;
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01;
  • Tiesioginių mokesčių taikymas po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos;

Dėmesio!

Programa bus pildoma atsižvelgiant į naujausius priimtus teisės aktus.

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Seminaras vyksta gruodžio 9 ir 10 dienomis po 4 ak. val. kasdien.

Seminaro pradžia – 13:00 val., pabaiga – 16:15 val.

Tiesioginė seminaro transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, kartu su registracijos patvirtinimu el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

13:00-16:15 Seminaro trukmė
12:00-13:00 Registracija
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą

Laikas ir vieta

2020-12-09 – 2020-12-10, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
2020 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai nuo 2021 m. (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)
2020-12-09 – 2020-12-10, Vilnius
Renginio vieta bus patikslinta
130€
2020 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai nuo 2021 m.
130 (+ PVM)

Jums taip pat gali būti aktualu

Seminaras
8 ak. val.
A. Kapitanovas, K. Jogminaitė
 • 2020-10-13 Kaunas
 • 2020-10-15 Nuotoliniai mokymai
 • 2020-10-15 Vilnius
 • Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės, antram ir kitiems dalyviams taikoma nuolaida!
Seminaras
8 ak. val.
Tomas Krisčiūnas
 • 2020-10-07 Vilnius
 • 2020-10-07 Nuotoliniai mokymai
Seminaras
6 ak. val.
Jurgita Navikienė
 • 2020-10-20 Klaipėda
 • 2020-10-21 Kaunas
 • 2020-10-22 Nuotoliniai mokymai
 • 2020-10-22 Vilnius
 • 2020-11-12 Nuotoliniai mokymai
 • 2020-11-12 Vilnius
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!
Seminaras
10 ak. val.
J. Lipavičius, E. Vasiliauskas
 • 2020-09-21 Vilnius
 • 2020-09-21 Nuotoliniai mokymai
 • 2020-10-05 Klaipėda
 • 2020-10-19 Alytus
 • 2020-10-26 Kaunas
 • 2020-10-28 Vilnius
 • 2020-10-28 Nuotoliniai mokymai
 • 2020-11-09 Šiauliai
 • 2020-11-11 Panevėžys
 • 2020-11-23 Kaunas
 • 2020-11-25 Vilnius
 • 2020-11-25 Nuotoliniai mokymai