Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai nuo 2020-07-01

Įstatymų leidėjas nutarė pakoreguoti Labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnį, aprašantį paramos gavėjo statusą. Nuo 2020 m. liepos 1 d., įsigaliojus pakeitimams, paramos gavėjo statuso suteikimui įvesta papildoma sąlyga, sietina su vadovo asmeniu. Konkrečiai, juridiniam asmeniui privalo būti nepanaikintas paramos gavėjo statusas dėl pažeidimų arba dėl minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitikimo šiuo metu ar anksčiau (iki 1 metų). Būtina sąlyga – pažeidimo metu vadovas turi tokiam juridiniam asmeniui vadovauti.

Be to, pakeičiamas sąrašas sąlygų, kurioms esant gali būti naikinamas paramos gavėjo statusas: panaikinama galimybė tokį statusą naikinti įsiteisėjus teismo nuosprendžiui už nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai bei už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą. Vietoje to įstatymų leidėjas paramos gavėjo statuso panaikinimą sieja su pažeidimais bei skolomis valstybei, savivaldybių biudžetams, t. y. jei asmuo per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą, nesumokėjo mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų bendra suma valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir (ar) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, viršija 10 000 eurų. Vykstant ginčui ar atidėjus mokėjimą ši nuostata nebus taikoma. Įstatyme papildomai įtraukiama sąlyga dėl statuso naikinimo dėl vadovo, t. y. toks statusas gali būti naikinamas nustačius, jog to paties vadovo vadovaujamam kitam juridiniam asmeniui dėl šio vadovo vadovavimo metu padarytų pažeidimų, bet ne anksčiau negu prieš vienus metus, buvo panaikintas paramos gavėjo statusas.

Patikslinama, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva turi teisę panaikinti paramos gavėjo statusą, jeigu nepateikiamos ne tik metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas, veiklos ataskaitos, bet ir metinės ataskaitos (nauja) per 2 mėnesius po įspėjimo apie šį pažeidimą.

Kita vertus, supaprastinama galimybė kreiptis dėl statuso suteikimo ne anksčiau kaip po 1 metų, tai siejant tik su šio straipsnio pažeidimais, tačiau pašalinant nuostatas dėl mokesčių, baudų, delspinigių mokėjimo bei nesiejant su nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų nedarymu.