Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimas taikomas nuo 2020-05-01

2019 m. gruodžio 3 d. Seimas taip pat pakeitė Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 9 straipsnį, reglamentuojantį Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių teises ir pareigas. Pakeitimu numatyta, kad inspektoriai nuo šiol pateiks ne tarnybinį, o valstybės tarnautojo pažymėjimą, be to, patikslinama, kad tikrins ne darbo įstatymų laikymąsi, bet kaip laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų reikalavimų. Be to, įstatyme numatyta nauja inspektorių teisė – atlikti kontrolinius pirkimus, kurių tikslas – nustatyti nelegalų, nedeklaruotą darbą ar nedeklaruotą savarankišką veiklą. Atliekant kontrolinius pirkimus, darbdaviui ar asmeniui, kuris galimai vykdo nedeklaruotą savarankišką veiklą, nepateikiama sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopija, valstybės tarnautojo pažymėjimas bei įgaliojimas. Kontrolinių pirkimų atlikimo tvarka nustatoma socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamuose Valstybinės darbo inspekcijos nuostatuose.