Pagal CALL-OF STOCK SCHEMĄ IŠVEŽTŲ(GAUTŲ) PREKIŲ, LAIKINAI IŠGABENTŲ(ATGABENTŲ) PREKIŲ REGISTRAVIMAS APSKAITOS ŽURNALUOSE

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininkė 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-107 pakeitė ir nauja redakcija išdėstė 2004 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. VA-27.
Šiuo vienu įsakymu nuo 2020 m. sausio 1 d. patvirtintos trys taisyklės:

  1. PVM įstatymo 42 straipsnyje nurodytais tikslais išvežtų į kitą Europos Sąjungos (ES) valstybę narę bei pristatytų iš kitos ES valstybės narės prekių registravimo taisyklės;
  2. PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą ES valstybę narę išvežtų prekių registravimo taisyklės;
  3. Prekių, kurios PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytoms paslaugoms atlikti iš kitos ES valstybės narės atgabentos į Lietuvą, taip pat suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos tvarkymo taisyklės.

Pagal šias naujas taisykles nuo 2020 m. sausio mėn., ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo prekių į ES išvežimo / į Lietuvos Respubliką pristatymo ir paslaugų suteikimo, turi būti pildomi šie apskaitos žurnalai:

  • Prekių, išvežtų į kitas ES valstybes nares iš LR, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, apskaitos žurnalas (pavyzdžiui, apskaitos žurnale reikia nurodyti prekių išvežimo datą ir tai, kad jos išvežtos iš LR; asmenų, kuriems prekės skirtos, PVM mokėtojų kodus, suteiktus prekių pristatymo ES valstybėje narėje; sandėlių savininkų PVM mokėtojų kodus, sandėlių adresus ir prekių pristatymo į sandėlius datas; pristatytų prekių vertę, aprašymą ir kiekį; prekių apmokestinamąsias vertes, asmenų, kuriems prekės patiektos, PVM mokėtojų kodus ir kitą informaciją);
  • Prekių, pristatytų į LR iš kitų ES valstybių narių, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą, apskaitos žurnalas (pristatančių asmenų PVM mokėtojų kodus, gautų prekių aprašymus ir kiekius, gautų prekių pristatymo į sandėlį datas, prekių aprašymus, kiekius ir datas, kada prekės paimtos iš sandėlio; sunaikintų ar dingusių prekių aprašymus ir kiekius bei sunaikinimo, praradimo ar vagystės datas ir kitą informaciją);
  • Prekių, laikinai išvežtų į kitas ES valstybes nares iš LR, kad jos būtų apdorotos, apskaitos žurnalas (prekių gabenimo į kitas ES valstybes nares dokumentų datas ir numerius (CMR, konosamentų ir pan.), išvežtų prekių pavadinimus ir kiekius, prekių išvežimo tikslus, kitų asmenų, kurie apdoros prekes, pavadinimus, PVM mokėtojų kodus ar identifikacinius numerius (jei tai ne PVM mokėtojai), prekių pristatymo datas);
  • Prekių, laikinai išvežtų į kitas ES valstybes nares iš LR, kad jos būtų naudojamos paslaugoms teikti, apskaitos žurnalas (prekių gabenimo į kitas ES valstybes nares dokumentų datas ir numerius (CMR, konosamentų ir pan.), prekių pavadinimus ir kiekius, paslaugas, kurias teikiant ES valstybėse narėse bus naudojamos išvežtos prekės, asmenų, kuriems bus teikiamos paslaugos, pavadinimus, PVM mokėtojų kodus ar identifikacinius numerius (jei tai ne PVM mokėtojai), prekių pristatymo datas);
  • Prekių, laikinai iš LR išvežtų ne ilgesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui į kitas ES valstybes nares, jeigu šioms prekėms galėtų būti įforminta laikinojo įvežimo muitinės procedūra, kurią taikant prekės visai neapmokestinamos importo muitais, apskaitos žurnalas (prekių gabenimo į kitas ES valstybes nares dokumentų datas ir numerius (CMR, konosamentų ir pan.), prekių pavadinimus ir kiekius, prekių pristatymo adresus, prekių išvežimo tikslus ir prekių pristatymo datas);
  • Prekių, laikinai įvežtų į LR iš kitų ES valstybių narių, skirtų vertinimo, aptarnavimo, apdirbimo ir perdirbimo paslaugoms atlikti, bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos žurnalas (asmens, kurio prekės atgabentos, pavadinimą, PVM mokėtojo kodą; ES valstybės narės, iš kurios prekės atgabentos, pavadinimą; atgabentų prekių pavadinimus, kiekius, atgabenimo datas; išgabentų prekių pavadinimus, kiekius ir išgabenimo datas, suteiktų paslaugų pavadinimus, apmokestinamąsias vertes, datas, PVM sąskaitų faktūrų, kuriomis įformintos paslaugos, datas, serijas ir numerius ir kitą informaciją).

Kartu numatyta, kad informacija registruojama atskiruose laisvos formos apskaitos žurnaluose. Žurnalai gali būti užpildomi ir elektroniniu būdu.