Reikalavimai vekselio pasirašymui

 
 

Vekseliai: teisinis reglamentavimas, ypatumai ir aktuali teismų praktika
 
 

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių teisinius padarinius, kylančius vekselio davėjui vekselyje panaudojus parašo faksimilę (tikslią parašo kopiją), aiškinimo ir taikymo.

Faktinės bylos aplinkybės:

Ieškovė (fizinis asmuo) ir ieškovė (juridinis asmuo) teismo prašė pripažinti negaliojančiais paprastuosius vekselius, panaikinti šių vekselių pagrindu išduotus vykdomuosius įrašus.
Ieškovės nurodė, kad antstolis pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus pagal atsakovės pateiktus vykdomuosius įrašus, išduotus paprastųjų vekselių pagrindu. Ieškovė teigė, kad ji nepasirašė vekselių nei kaip ieškovės (juridinio asmens) vadovė, nei asmeniškai, kaip vekselių laiduotoja, taip pat nedavė sutikimo būti laiduotoja. Vekselius galėjo surašyti buvusi ieškovės (juridinio asmens) buhalterė. Vekseliams pasirašyti panaudota parašo faksimilė , o toks pasirašymo būdas pagal Vekselių naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987, (toliau – ir Taisyklės) 10 punktą yra draudžiamas. Kadangi vekseliai netinkamai pasirašyti, jie neturi vekselio galios.

Teismo išaiškinimas:

Dėl vekselio, pasirašyto parašo faksimile, teisinės galios

Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad dėl vekselio, kaip abstraktaus vienašalio sandorio, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį. Vekselio abstraktumas pasireiškia vekselio gavėjui pareiškus reikalavimą jį apmokėti – šis reikalavimas vykdomas neįrodinėjant ir nevertinant vekseliu įtvirtintos prievolės pagrįstumo.

Teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselis gali atlikti ir tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją: vekselyje įtvirtintos prievolės specifika, t. y. jos abstraktumas ir besąlygiškumas, suteikia kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta.

Vekselis dėl savo, kaip vertybinio popieriaus, savybių yra itin patogus ir palankus kreditoriui reikalavimo teisės įgyvendinimo būdas, tai lemia, kad vekselio patikimumui civiliniuose santykiuose užtikrinti ir su vekseliu sietinoms asmenų teisėms apsaugoti ĮPVĮ nustatyti griežti vekselio formalumo reikalavimai dėl vekselio išdavimo bei iš jo kylančių reikalavimo teisių įgyvendinimo tvarkos ir šių reikalavimų nesilaikymo teisiniai padariniai.

Teismas akcentavo, kad privalomi vekselio rekvizitai, būtini sudarant vekselį, kad jis įgytų vekselio teisinę galią. Vadovaujantis ĮPVĮ 77 straipsnio 1 dalies 7 punktu paprastajame vekselyje turi būti išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (paprastojo vekselio davėjo) parašas. Paprastųjų vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuotas Taisyklėse, kurių 10 punkte nustatytas imperatyvus draudimas naudoti faksimiles išrašant vekselius. Tik tinkamai išrašytas ir visus rekvizitus turintis paprastasis vekselis turi paprastojo vekselio galią, o nesant nors vieno iš ĮPVĮ 77 straipsnyje išvardytų rekvizitų, vekselis neturi paprastojo vekselio galios, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, ne faksimilė, o tik vekselio davėjo parašas gali būti kvalifikuojamas kaip įstatyme nurodytas būtinas vekselio rekvizitas, kurio nesant dokumentas neturi vekselio galios.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, pažymėjo, kad atsižvelgiant į vekselių išdavimą reglamentuojančias įstatymo ir teismų praktikoje suformuotas nuostatas, nustačius, kad ginčo paprastieji vekseliai buvo patvirtinti parašo faksimile, pripažino šiuos vekselius neturinčiais vekselio galios. Tokiu atveju negalioja ir vekselių laiduotojos įsipareigojimai.

Daugiau seminare:

Vekseliai: teisinis reglamentavimas, ypatumai ir aktuali teismų praktika