Pertraukėlės darbe: riba tarp pelnyto poilsio ir piktnaudžiavimo teisėmis

 

Darbuotojų piktnaudžiavimas savo teisėmis ir kaip to išvengti
 

Ne paslaptis, jog darbuotojų produktyvumą darbe lemia tinkamas poilsis ne tik po darbo valandų, tačiau ir darbo metu. Dirbant sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą visuomet svarbu rasti laiko reguliariam, bent kelias minutes trunkančiam atokvėpiui. Vis dėlto pastaruoju kai kurie piktnaudžiauja. Ką apie poilsio laiką darbo metu sako įstatymų leidėjas?

Remiantis LR darbo kodeksu, darbuotojams ne vėliau nei po 5 valandų darbo turi būti skiriama ne trumpesnė nei 30 minučių, ir ne ilgesnė nei 2 valandos pietų pertrauka. Vis dėlto darbuotojui dirbant įmonėje, kurioje vyksta nepertraukiami darbo procesai, turi būti suteikiama galimybė pietauti darbo vietoje, darbo laiku.

Be pietų pertraukos, darbuotojams priklauso ir kitos, trumpesnės pertraukos darbo metu. Jų rūšys – fiziologinės ir specialiosios. Darbuotojui dirbant 8 valandas, bendra fiziologinių pertraukų trukmė negali viršyti 40 minučių, tad gali būti daroma, pavyzdžiui, 5 minučių pertrauka kas valandą. Jei darbas dirbamas sunkiomis sąlygomis – ne rečiau kaip kas 1,5 val. skiriamos specialiosios pertraukos, kurių trukmė priklauso nuo darbo pobūdžio.

Šių pertraukų kontekste dažnai kyla ir piktnaudžiavimo atvejų. Verta pabrėžti, jog siekiant atskirti darbuotojo piktnaudžiavimą teisėmis nuo paprasčiausio pasinaudojimo poilsio laiku svarbu išmanyti ir darbo teisės nuostatas, ir lokalinius organizacijos aktus. Antai organizuodamas darbo procesus pertraukų kiekį bei trukmę konkrečiau gali nustatyti darbdavys.

Vis dėlto darbuotojui nepaisant jokių taisyklių ir nesąžiningai elgiantis poilsio darbo metu kontekste nukenčia ne tik kolegos, kurie paiso reikalavimų, tačiau ir įmonės veiklos procesai, o kartais net darbdavio reputacija. Be svarios priežasties savavališkai prailginamos pertraukos darbo metu gali tapti darbuotojo piktnaudžiavimo teisėmis prielaida. Užkirsti tokiam piktnaudžiavimui kelią gali padėti, pirmiausia, formali priemonė – vidiniuose organizacijos aktuose nustatant aiškią naudojimosi pertraukomis tvarką, įtvirtinant kiek ir kada darbo metu asmuo gali ilsėtis.

Daugiau seminare:

Darbuotojų piktnaudžiavimas savo teisėmis ir kaip to išvengti