Straipsnio autorius: doc. dr. Martynas Endrijaitis

DIVIDENDŲ APMOKESTINIMO RIZIKOS PAGAL TEISMŲ PRAKTIKĄ

Dividendai, mokami tarp Lietuvos ar užsienio įmonių (ne tikslinėse teritorijose), neapmokestinami pelno mokesčiu, kuomet laikomasi sąlygų, kad ne mažiau kaip dešimt procentų akcijų paketas bus išlaikomas metus. Tačiau PMĮ galioja specialioji antivengiminė nuostata, pagal kurią tokie išmokami Lietuvos įmonės dividendai užsienio įmonei gali būti apmokestinami nepaisant galiojančių sąlygų, jei bus nustatyta, kad vienas iš tos užsienio įmonės pagrindinių tikslų yra mokestinė nauda. Ką svarbaus ir aktualaus dėl tokio teisinio reguliavimo pastaruoju metu paaiškino ESTT ir LVAT praktika? Pavyzdžiui, Lietuvos įmonė išmoka dividendus užsienio valstybės įmonei.

Straipsnyje pateikiami aktualūs vertinimai daugeliui įmonių, kurios planuoja mokėti tokius dividendus. Todėl nebus nagrinėjamos konkrečios aplinkybės, galimai aktualios tik tam tikrai situacijai, nes kiekviena situacija gali būti vertinama skirtingai priklausomai nuo konkrečių faktinių aplinkybių visumos.

ESTT detalizuodamas svarbius kriterijus pažymėjo, jog tikrosios ekonominės veiklos nebuvimas, atsižvelgiant į aptariamos ekonominės veiklos savybes, šiuo aspektu gali būti nustatytas išanalizavus visas reikšmingas aplinkybes, susijusias su bendrovės valdymu, balansu, išlaidų struktūra ir faktiškai patirtomis išlaidomis, įdarbintais darbuotojais, taip pat su turimomis patalpomis ir įranga. Be to, ESTT paaiškino, kad fiktyviu dariniu (kuomet mokami Lietuvos įmonės dividendai tokiai užsienio įmonei būtų apmokestinami pelno mokesčiu) gali būti laikoma įmonių grupė, kuri sukurta ne dėl ekonominių tikslų ir kurios struktūra formali, o jos pagrindinis ar vienas pagrindinių tikslų yra gauti mokestinės naudos – kai dėl tarpininko įterpimo į grupės struktūrą tarp bendrovės, kuri perveda dividendus, ir bendrovės, kuri yra tikroji dividendų savininkė, išvengiama mokesčio už dividendus. Vadinasi, svarbios aplinkybės, kurios lemia tai, kad dividendai, mokami užsienio įmonei, gali būti apmokestinami, yra: i) tolesnis užsienio įmonės gautų dividendų išmokėjimas dar kitai įmonei prie greitą laikotarpį, kas rodo, jog pirmoji užsienio įmonė tebuvo tik „tarpinė, o ne galutinė gavėja“; ii) minimalus šios įmonės nuosavo kapitalo turėjimas; iii) tik vienos lietuviškos įmonės akcijų paketo valdymas, neturint kitų įmonių akcijų paketų, kas rodo, jog užsienio įmonė valdo tik vienos lietuviškos įmonės akcijas ir kol kas veikia tik siekdama gauti šios vienos lietuviškos įmonės dividendus.

Tiek ESTT paaiškino, tiek tuo remiasi ir LVAT, kad užsienio įmonės, kuriai mokami lietuviškos įmonės dividendai ir kuri laikoma įsteigta tik siekiant mokestinės naudos (taigi ir apmokestinami jai mokami dividendai), mokestinis statusas nėra nekintamas, nėra taikomas visam laikui. Priklausomai nuo šios įmonės „elgsenos“ ateityje, jos mokestinis statusas gali pasikeisti nuo „visiškai dirbtinio“ iki „ekonominę logiką atitinkančios pasyvios įmonės“ arba atvirkščiai. Vienu mokestiniu laikotarpiu įmonė gali būti laikoma tarpine išvengti pelno mokesčio, tačiau kitu laikotarpiu, kai aplinkybės iš esmės pasikeis – jau realiai veikiančia ir turinčia ekonominę logiką. Pavyzdžiui, vienu laikotarpiu užsienio įmonė valdo tik vienos lietuviškos įmonės akcijas ir gauna tik jos dividendus, kuriuos išmoka dar kitai įmonei (dividendų apmokestinimo rizika didelė), o vėlesniais laikotarpiais jau ši užsienio įmonė valdo dar tris kitų įmonių akcijų paketus, taip pat įdarbina vieną darbuotoją visu etatu, kurio tikslas – prižiūrėti akcijų valdymą, siūlyti pirkti ar parduoti naujus akcijų paketus, o gauti užsienio įmonės dividendai ne pervedami dar kitai įmonei, tačiau už juos įsigyjami nauji akcijų paketai kitų įmonių (tokiu atveju jau tokiai įmonei mokamų dividendų apmokestinimo rizika mažėja).

Be to, LVAT papildė tai, kad kai vertiname dividendų apmokestinimą pelno mokesčiu, nes įmonė galimai siekė mokestinės naudos – vertiname būtent pelno mokesčio kontekste. Tai reiškia, kad ar vėlesnėje grandyje jau fiziniai asmenys užsienio įmonės akcininkai mokės GPM, neturi įtakos, nes paprastai visada akcininkai fiziniai asmenys gavę dividendų mokės pajamų mokestį. Teoriškai galima būtų kontrargumentuoti tokiam pelno mokesčio apmokestinimui sakant, jog vėliau dividendai iš užsienio įmonės galimai bus mokami fiziniams asmenims akcininkams ir jau nuo šių mokėjimų bus mokamas fizinių asmenų pajamų mokestis. Tačiau šiuo atveju pagal LVAT paaiškinimą vertiname būtent pelno mokesčio prasme – jei išvengė pelno mokesčio įmonių lygmenyje, vadinasi, dividendai gali būti apmokestinami Lietuvoje pelno mokesčiu traktuojant, jog išvengta buvo būtent pelno mokesčio (nepaisant to, ar vėliau bus akcininkams išmokami dividendai bei apmokestinama pajamų mokesčiu, ar ne).

 

JUMS GALI BŪTI AKTUALŪS ŠIE MOKYMAI: