Kaip nustatyti, kurios pakuotės yra perdirbamos, o kurios ne?

 

Perdirbama pakuotė:

 • Paženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių priede nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta žymėjimu (pvz., paženklinta PAP arba PAP 22 – popierius).
 • Nepaženklinta medžiagos, iš kurios ji yra pagaminta, žymėjimu, tačiau kurią vizualiai galima identifikuoti kaip pagamintą tik iš vienos rūšies medžiagos, pvz., kartono, stiklo, metalo.

Neperdirbamos pakuotės:

 • Pavojingoms medžiagoms arba mišiniams supakuoti naudojamos pakuotės, pažymėtos pavojų sveikatai reiškiančiais ženklais.
 • Atitinkančios Duomenų ir informacijos apie LR gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo 1 priede pateikiamas pavojingumo frazes.
 • Kombinuotosios pakuotės, pagamintos iš skirtingų medžiagų sluoksnių (pvz., plastikas su aliuminio sluoksniu, popierius, padengtas vienu ar daugiau sluoksnių kitų medžiagų, impregnuotas popierius (pvz., C/PAP 82 – popierius+plastikas; C/PAP 84 – popierius ir kartonas+plastikas+ aliuminis).
 • Daugiasluoksnis plastikas (kietasis, lankstusis) – įvairūs plastikų lydiniai, laminatai (PP+PE, PET+PE, PA+PE, OTHER 7 ir pan.

Vienkartinė/daugkartinė pakuotė

 • Vienkartinė pakuotė – pakuotė, skirta naudoti pagal paskirtį vieną kartą.
 • Daugkartinė pakuotė – pakuotė, kuri sumanyta, sukurta ir pateikta rinkai taip, kad per jos gyvavimo ciklą ją būtų galima ne vieną kartą panaudoti vežant prekes arba iš naujo ją užpildant, arba pakartotinai naudoti tuo pačiu tikslu, kuriuo ji buvo sumanyta

Kokie reikalavimai keliami daugkartinėms pakuotėms?

 • Daugkartinės pakuotės turi būti pagamintos taip, kad įprastomis naudojimo sąlygomis būtų įmanoma jas transportuoti ir naudoti keletą kartų.
 • Turi būti įmanoma panaudotas daugkartines pakuotes paruošti pakartotiniam naudojimui (išplauti, dezinfekuoti) nesukeliant pavojaus aplinkai ir šiuos darbus atliekančių žmonių saugai ir sveikatai.
 • Pakuotės, kurios skirtos naudoti ir naudojamos pakartotinai be pradinio apdirbimo (pavyzdžiui, mediniai padėklai), privalo būti apskaitomos kaip daugkartinės pakuotės.
 • Išpakavus tokias iš gamintojų ir (ar) importuotojų gautas gaminių pripildytas daugkartines pakuotes, jos turi būti sugrąžintos šias pakuotes perleidusiems gamintojams ir (ar) importuotojams, jei sutartiniais pagrindais nesusitarta kitaip.

Atsižvelgiant į daugkartinėms pakuotėms keliamus reikalavimus ir gamintojams, importuotojams kylančius iššūkius sprendžiant, kurios iš jų turimų pakuočių turi būti laikomos daugkartinėmis pakuotėmis, yra sudarytas ne baigtinis daugkartinių pakuočių sąrašas.

Perdirbamų ir neperdirbamų pakuočių apskaita GPAIS 2023 m. – naujausi pakeitimai ir situacijų analizė

Perdirbamų ir neperdirbamų pakuočių apskaita GPAIS 2023 m. – naujausi pakeitimai ir situacijų analizė