Jurgita Navikienė

Jurgita Navikienė

Jurgita Navikienė. Už neperdirbtas pakuotes mokėsime brangiau

Publikuota: 2020-09-11

Registracija į „Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės nuo 2021 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui” seminarą

 

 

 

Gamintojai ir pakuotojai netrukus labai aiškiai pajaus, kad didėjantys apmokestinamosios pakuotės mokesčiai vers juos iš naujo apsvarstyti, kokias pakuotes naudoti. Nuo 2021 metų įsigalios nauja Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo redakcija. Aplinkosauginiai mokesčiai reikšmingai didės.

Šis įstatymas perrašytas nauja redakcija, kuris taikomas jau apskaičiuojant, deklaruojant ir mokant mokesčius nuo 2021 metų. Atrodytų, šiuos mokesčius reikės sumokėti tik 2022 metais, tačiau įsigilinti kas naujo arba kitaip nustatyta minėtu įstatymu verta jau šiandien. Juk verslas planuoja ne tik gamybos apimtį, žaliavų pirkimą ar produkcijos pardavimą.

Vienas iš sudėtinių savikainos elementų yra su gamyba ar paslaugų teikimu susiję mokesčiai. Įstatyme nustatyti mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, pakuočių ir apmokestinamųjų gaminių mokesčiai ir, žinoma, sankcijos už įstatymo nuostatų nesilaikymą. Aptarkime vieną iš čia paminėtų aplinkosauginių mokesčių sudėtinių dalių – apmokestinamųjų pakuočių mokestį.

Pakuočių gamintojus ir tiekėjus reikia atsirinkti gerokai kruopščiau

2020 metais galiojantys apmokestinamosios pakuotės tarifai nėra diferencijuoti. Pavyzdžiui, jeigu gamintojas arba importuotojas į Lietuvos rinką tiekia daugiau nei pusę tonos įvairiausių rūšių pakuočių su pačių pagaminta ar importuota produkcija, tuomet tenka susimokėti aplinkos taršos mokestį, kurio dydis varijuoja nuo 28 eurų už popierinės ar kartoninės pakuotės toną iki 579 eurų už kombinuotos pakuotės toną. Ir visiškai nesvarbu kitos tokių pakuočių savybės – perdirbama ši pakuotė ar ne. Aišku, labai sveikintina iniciatyva, kai gamintojas naudoja jau perdirbtas pakuotes ar lengvai suyrančias.

Tačiau nuo 2021 metų mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme reikalai dėl apmokestinamosios pakuotės tarifų keičiasi iš esmės. 2021 metų skirtingų rūšių tarifai didėja gana reikšmingai, pavyzdžiui popierinės ir kartoninės pakuotės tona jau bus apmokestinta daugiau nei keturis kartus brangiau ir sieks 125 eurus, plastikinės pakuotės vienos tonos mokesčio suma išaugs nuo 521 euro iki 618 eurų, o kombinuota pakuotė priartės iki 900 eurų už toną ribos.

Kita naujiena – nuo 2022 metų minėti apmokestinamosios pakuotės tarifai liks beveik tokie patys, su tam tikrais nedideliais paaugimais, kaip naujai nustatytieji 2021 metams, bet jie galios tik daugkartinei pakuotei ir perdirbamajai vienkartinei pakuotei. Tačiau yra ir nemaloni žinia – apmokestinamosios pakuotės tarifai 2022 metams didės neperdirbamai vienkartinei pakuotei. O šie tarifai jau tikrai gerokai didesni – nuo 183 eurų už popierinės ir kartoninės pakuotės toną iki 1200 eurų už tokį pat kiekį kombinuotos pakuotės.

Taigi, kaip derėtų elgtis įmonėms? Pirmiausia vertėtų iš naujo apsvarstyti jų įsigyjamos ir naudojamos ar importuojamos pakuotės klausimus. Galbūt įmanoma minimaliai sumažinti pakuočių kiekius – tai būtų geriausias sprendimas. Tačiau ne mažiau svarbus klausimas – susirasti naujus pakuočių tiekėjus, kurie gamina perdirbamas pakuotes arba naudoti kuo daugiau daugkartinių pakuočių. Jau šiandien šie klausimai turėtų būti diskutuojami įmonių gamybiniuose susirinkimuose ir ieškoma optimaliausio varianto.

Neatsakyti klausimai

Kol kas nėra aišku, į ką verslui reikia kreiptis dėl pakuočių – kaip reikėtų pasirinkti tiekėjus, kurių gaminamos pakuotės atitiks perdirbamos pakuotės apibrėžimą ir kokia institucija turės išduoti atitinkamą pažymą. Laikas tiksi ne mokesčių mokėtojų naudai. Tie gamintojai, kurie žaliavas užsako tam tikram laikotarpiui į priekį, jau turėtų užsakyti perdirbamas arba daugkartines pakuotes. Priešingu atveju teks mokėti gerokai didesnį aplinkos taršos mokestį.

 

Registracija į „Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės nuo 2021 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui” seminarą