Artūras Kapitanovas Countline

Artūras Kapitanovas

Gavote subsidiją? Nepamirškite, kad turėsite susimokėti mokesčius

Publikuota: 2020-05-29

Registracija į „Pokarantininės subsidijos bei mokesčių ir teisės naujovės” seminarąPaskelbus šalyje karantiną dėl COVID-19, greitai buvo pranešta ir apie subsidijas verslui. Sunkiu ekonomikai laikotarpiu, bet kokia parama iš valstybės yra svarbi ir reikalinga, tačiau nedaug kas kalba apie tai, jog kai kurios išmokos bus apmokestinamos.

Iš Užimtumo tarnybos įmonės gauna išmokas už darbuotojų prastovas, tačiau garsiai nėra pasakyta, kad šios išmokos, kaip gauta subsidija, yra bendra tvarka apsimokestinama pelno mokesčiu.

Buhalteriams galbūt tai ir nėra didelė naujovė, tačiau įmonių vadovai, savininkai, tikiu, tikrai gali likti nustebę, kai kitais metais mokant pelno mokestį, jei toks bus, staiga paaiškės, kad jis mokamas ir nuo suteiktos subsidijos.

Valstybė smulkioms įmonėms, kuriose dirba iki 9 darbuotojų, skiria subsidiją, t.y. 50 proc. 2019 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Kaip sakoma, jei duoda, tai imkime. Ši gauta suma taip pat bus bendra tvarka apmokestinama pelno mokesčiu.

Tačiau šiuo metu nėra aišku, ar ši gauta subsidija kai kurioms įmonėms, kurios vykdo PVM mišrią veiklą, nekainuos daugiau, nei gauta subsidija. Jei gauta subsidija bus priskirta prie neapmokestinamų PVM sumų, tai 2021 metų spalio 1 dieną tokios įmonės, teikdamos metinę PVM deklaraciją, gali sumokėti ženkliai daugiau valstybei, nei gauta subsidija.

Žinoma, tai negalioja valstybės teikiamoms paskoloms, kurias teikia „Invega“.

Subsidijos fiziniams asmenims apmokestinamos GPM ir PSD mokesčiais

Žmonės, kurie savarankiškai dirba pagal individualios veiklos pažymas ar su verslo liudijimu, kaip ir nustatyta Užimtumo įstatyme, iš valstybės gauna 257 Eur per mėnesį. Ši suma yra priskirta prie neapmokestinamų pajamų.

Tačiau vertėtų neužmiršti, kad, nepriklausomai nuo to, ar tokie fiziniai asmenys, kurie yra įsigiję verslo liudijimus, gavo pajamų ar ne, jiems būtina kas mėnesį mokėti 42,37 Eur PSD įmokas. Tiesa, valstybė leido šį mokestį sumokėti per dvejus ateinančius metus. Taip pat, dar jiems teks mokėti nuo 52,93 iki 71,14 Eur (jei dalyvauja II pensijų pakopoje) valstybinio socialinio draudimo įmokų už pilną mėnesį. Vadinasi, valstybė duoda paramą 257 Eur, o žmogus atgal valstybei – 95,3 Eur.

Fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas ir jei nėra drausti privalomojo sveikatos draudimu, jie patys, nepriklausomai, kad negauna pajamų, privalo mokėti 42,37 Eur PSD įmokas. Valstybė leido šį mokestį sumokėti per dvejus ateinančius metus.

Noriu tik priminti, kad jei kai kurie fiziniai asmenys pasinaudos valstybės suteikta galimybe sumokėti PSD per dvejus metus, turi neužmiršti šios prievolės. Užmiršus sumokėti per dvejus metus, teks vis tiek sumokėti PSD ir dar šiuo laikotarpiu pasinaudojus gydytojų paslaugomis, papildomai sumokėti ir už gydymo paslaugas.

Tiesa, yra išimčių, kad kai kurie asmenys gali nemokėti „Sodros“ įmokų, kaip tai numatyta Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 2 punkte.

Štai šie punktai:

1) gauna (jiems yra paskirta) socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, paskirtą pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;

2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą;

3) gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;

4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

6) yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.

Registracija į „Pokarantininės subsidijos bei mokesčių ir teisės naujovės” seminarą