Jurgita Navikienė – Buhalterinės apskaitos reforma 2022 m.

Publikuota: 2021-09-29

Registracija į seminarą „Apskaitos reforma nuo 2022-05-01”

 

 

Šių metų rudens Seimo sesijoje planuojama patvirtinti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymą, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Galima teigti, kad „pajudės“ patys buhalterinės apskaitos pamatai. Vadinasi, kai kam teks iš esmės pakeisti ar prisitaikyti prie naujųjų reglamentų. Tuo labiau, kad Buhalterinės apskaitos įstatymas bus ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.

 

Palies tiek juridinius, tiek fizinius asmenis

Galima teigti, kad naujosios redakcijos įstatymas turės įtakos visų verslininkų, tiek fizinių, tiek ir juridinių asmenų finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Maža to, naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai palies ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų.

 

Liberalizuojamos įmonių vadovų atsakomybės

Keičiasi ir įmonių vadovų atsakomybės ribos – vietomis jos liberalizuojamos, kai apskaitą nebebus draudžiama tvarkyti pačiam juridinio asmens vadovui. Kitur – teks labiau apibrėžti ir formalizuoti apskaitos etapus – nuo apskaitą tvarkančio asmens parinkimo iki atsakingų asmenų už tam tikras ūkines operacijas paskyrimo, o ypač vidaus kontrolės priemonių sukūrimo.

 

Metas gilintis į numatomus pokyčius

Taigi, jau dabar pats metas susipažinti su planuojamais pakeitimais ir patiems atlikti galimų pokyčių analizę – kaip naujieji pakeitimai palies kiekvieną verslininką – nuo fizinio iki juridinio asmens.

  • Kokius šiuo metu galiojančius lokalius teisės aktus – apskaitos politiką, atskirų ūkinių operacijų reglamentus galėsime naudoti ir po įvykusių pakeitimų?
  • Kaip konkrečioje įmonėje subalansuoti atsakomybes, kad apskaitos darbuotojai gebėtų suvaldyti procesus, nes kai kurių privalomų tvarkų, kurios buvo nustatytos LR Vyriausybės, nebebus?

Ar vykstančius pokyčius galima laikyti reikšmingais – priklausys nuo daugelio aplinkybių. Todėl dabar pats metas į tai gilintis.

Buhalterinės apskaitos įstatymas yra tik ledkalnio viršūnė

Drąsiai galima teigti, kad keičiamas Buhalterinės apskaitos įstatymas yra tik ledkalnio viršūnė. Kartu su juo neišvengiamai atsiranda pokyčių Finansinės apskaitos įstatyme, pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos taisyklėse, keičiasi ir Verslo apskaitos standartų pavadinimas – juos nuo įsigaliojusių pakeitimų datos vadinsime Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais.

Pereiname prie visiško skaitmenizavimo

Kas jau tikrai aišku – šie pokyčiai neišvengiami dėl visiško skaitmenizavimo proceso įgyvendinimo įmonių apskaitos padaliniuose. Juk dar nemažai dokumentų gaunama ir atspausdinama popieriuje, todėl šie pakeitimai leis visiškai atsisakyti popieriaus naudojimo ir pereiti vien prie skaitmeninių dokumentų ir įrašų.

Ateities vizija – kad sudaryti dokumentai būtų perkeliami „iš sistemos į sistemą“, t. y. nebepervedant rankiniu būdu kiekvienoje įmonėje, bet vieno mygtuko spustelėjimu. O apskaitos specialistas tuomet užsiimtų tik duomenų analize, negaišdamas laiko duomenų įvedimui.

Kaip keisis buhalterio pareigų pavadinimas?

Na, ir dar – ar keisis buhalterio pareigų pavadinimas, 2022 m. gegužės 1 dieną įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymui? Tai galės nuspręsti kiekviena įmonė – juk profesijų klasifikatoriuje lieka ir buhalterio, ir apskaitininko, ir finansininko pareigybė. Taigi, sprendimas mūsų pačių rankose.

 

Registracija į seminarą „Apskaitos reforma nuo 2022-05-01”.