Biuro administravimo kursų žinių patikrinimo testas

Pradėti testą

Countline biuro administravimo kursų žinių testas

 • Countline biuro administravimo kursų lektoriai parengė šį žinių patikrinimo testą, kurio pagalba galėsite pasitikrinti turimas biuro administravimo programos žinias ir įsivertinti kaip jas įsisavinote .
 • Prieš pradedant šį testą, rekomenduojame pasižymėti kaip vertinate savo žinias, o gavus testo rezultatus, pasitikrinti ar buvote teisūs.

PASITIKRINKITE BIURO ADMINISTRAVIMO KURSŲ ŽINIAS

Biuro admnistravimo kursų testas

 • 1. Kaip adresuosite raštą kitos įmonės darbuotojui?

 • 2. Kaip rašysite datą teisės akte?

 • 3. Kurio įstaigos gauto dokumento neregistruosime?

 • 4. Kaip pradėsite įvadinę įsakymo dalį?

 • 5. Kas yra viza dokumente?

 • 6. Dokumento sudarytojo duomenis sudaro ši informacija:

 • 7. Dokumente ranka rašomas vadovo pavedimas, kam, kokiu būdu, iki kada įvykdyti su dokumentu susijusią užduotį, vadinamas…

 • 8. Tvirtinamiems dokumentams (teisės aktams) parengti privalomi tik trys rekvizitai. Kurie?

 • 9. Kurios Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintos taisyklės reglamentuoja dokumentų registravimo, tvarkymo, bylų formavimo ir kitas dokumentų apyvartos procedūras?

 • 10. Iki kada privaloma parengti Dokumentacijos planą (pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles)?

 • 11. Kokios yra būtinosios darbo sutarties sąlygos?

 • 12. Norėdamas išeiti iš darbo, darbuotojas darbdavį turi įspėti prieš:

 • 13. Darbuotojas vėlavo į darbą 3 valandas. Ar gali darbdavys atleisti darbuotoją už pravaikštą?

 • 14. Per kiek laiko darbuotojas turi duoti sutikimą / nesutikimą dėl darbdavio pateikto pasiūlymo keisti darbo sutarties sąlygas?

 • 15. Ar galima sudaryti terminuotą darbo sutartį nuolatinio pobūdžio darbui?

 • 16. Per kiek laiko nuo darbo pareigų pažeidimo paaiškėjimo darbuotojas gali būti atleistas iš darbo?

 • 17. Kada „SODRAI“ reikia pranešti apie naujo darbuotojo priėmimą į darbą?

 • 18. Kur darbdavys turi kreiptis, jeigu darbuotojas padarė žalą, tačiau jos neatlygino gera valia?

 • 19. Per kiek dienų darbo sutarties šalis turi pateikti atsakymą į kitos darbo sutarties šalies pasiūlymą nutraukti darbo sutartį abipusiu susitarimu?

 • 20. Kokios yra darbuotojo turtinės atsakomybės ribos darbdaviui netyčiniais veiksmais padarius žalą?

 • 21. Atsakomybė už mūsų patiriamą stresą (reakcijas, mintis, elgesį) tenka:

 • 22. Kas sveikindamasis tiesia ranką pirmas? Kurioje situacijoje sveikinamasi laikantis etiketo?

 • 23. Gavote vizitinę kortelę. Ją reikėtų:

 • 24. Atsiliepę darbo telefonu:

 • 25. Dalykiškos moters aprangoje privaloma:

 • 26. Oficialus kvietimas į pobūvį:

 • 27. Darbuotojų teikiamų prašymų privalomi rekvizitai yra šie:

 • 28. Kiek metų privaloma saugoti darbo sutartis po darbo santykių pasibaigimo?

 • 29. Tvarkant ilgai ir nuolat saugomas bylas, kiekvieną jų puslapį reikia sunumeruoti grafiniu pieštuku arba numeratoriumi. Kur rašomas puslapio numeris?

 • 30. Ar priimant darbuotoją į darbą yra būtinas darbuotojo prašymas priimti į darbą?

 • 31. Gautas elektroninis dokumentas registruojamas, jei..

 • 32. Kuris žodžių junginys yra taisyklingas?

 • 33. Kuri Lietuvos Respublikos institucija nėra aukščiausioji valstybinės valdžios įstaiga ir jos pavadinimo nereikia rašyti didžiosiomis raidėmis?

 • 34. Kuris iš šių žodžių nėra tarptautinis ir negali būti vartojamas bendrinėje lietuvių kalboje?

 • 35. Kuris sakinys netaisyklingas?

 • 36. Kuris sakinys taisyklingas?

 • 37. Tikslas – tai…

 • 38. Kada reikėtų atlikti A svarbumo (labai svarbius) darbus?

 • 39. Kai turiu daug darbų ir nežinau, nuo ko pradėti, reikėtų…

 • 40. Kuris iš šių teiginių yra teisingas?

 • 41. Kolegos nuolat trukdo įvairiais prašymais. Ką daryti?

 • 42. Jei atsiliepę į skambutį blogai girdite, …

 • 43. Kuris iš šių žodžių yra atviro klausimo dalis?

 • 44. Ką pirmiausia reikėtų daryti, jei pašnekovas yra supykęs (konfliktuoja)?

 • 45. Kokie dalykai mums padeda įveikti stresą?

 • Hidden