Živilė Simonaitytė

Živilė Simonaitytė

Živilė Simonaitytė. Kokių mokestinių pokyčių iš Vyriausybės galime tikėtis 2023 metais?

Publikuota: 2023-03-16

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01 bei kitos mokesčių ir apskaitos aktualijos
 
Rinktis Živilės Simonaitytės seminarus

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) 2023 m. Seimo pavasario sesijai turėtų pateikti mokesčių sistemos peržiūros paketą. Finansų ministrės teigimu, pakete numatyta persvarstyti mokestiniuose įstatymuose nustatytas neterminuotas lengvatas ir kitas apmokestinimo sąlygas, aplinkosaugos ir turto mokesčių bazės plėtrą, investicinės sąskaitos įvedimą, tolesnę lengvatą mokslinių tyrimų ir eksperimentinei plėtrai. Atskirai turėtų būti teikiamas ir visuotinio nekilnojamojo turto mokesčio projektas. Premjerė pažymėjo, kad LRV planų didinti pagrindinius tarifus neturi – planuojama tik siūlyti atsisakyti nepagrįstų lengvatų. Taigi, kokių mokestinių pokyčių galime tikėtis ir kam verta ruoštis 2023 metais?

Teisingai pastebi analitikai, kurie teigia, kad 2023 m. yra paskutiniai metai, kai galime tikėtis kažkokių rimtesnių mokestinių pakeitimų. 2024 m. laukia Prezidento, Europos Parlemento ir Seimo rinkimai, tad pokyčių, tikėtina, nebus. O ir 2025 m., išrinkus naują Seimą ir suformavus Vyriausybę, tikėtina, kad mokestiniai pakeitimai nebus tarp pirmųjų darbų. Taigi, šios kadencijos parlamentui lieka vadovautis posakiu: „Dabar arba niekada“.

Tas „niekada“ aišku gali irgi nutikti, bet reikia nepamiršti, kad visos Vyriausybės dirba pagal patvirtintas programas, o joms įgyvendinti rengia planus, už kuriuos vėliau atsiskaitinėja. Todėl visada yra noras kuo daugiau minėtų planų įgyvendinti.

XVIII Vyriausybė savo programos nuostatų įgyvendinimo planą, kuriame pakankamai detaliai išvardijo, kokias priemones numato įgyvendinti per ketverius metus, patvirtino 2021 m. kovo 10 d. Jame pakankamai detaliai yra išvardinti visi numatomi mokestiniai pakeitimai, apie kuriuos dabar kalba premjerė ir finansų ministrė. Taigi, pasižiūrėkime, kokių mokestinių pakeitimų galime tikėtis artimiausiu metu.

Mokestinių lengvatų ir specialiųjų apmokestinimo sąlygų peržiūra

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Europos Komisija, Tarptautinis valiutos fondas ir kitos organizacijos jau daugybę metų sako, kad Lietuvoje yra per daug ir ne visai pagrįstų mokestinių lengvatų. Norą jas peržiūrėti patvirtina ir LRV programos priemonių plano uždaviniai, numatantys:

• atlikti neterminuotų mokesčių lengvatų ir specialiųjų apmokestinimo sąlygų kaštų ir naudos analizę;
• parengti ir priimti teisės aktus, nustatančius neefektyvių, apmokestinimo teisingumą iškreipiančių neterminuotų lengvatų atsisakymą;
• parengti ir priimti teisės aktus, nustatančius specialiųjų apmokestinimo sąlygų, kurios iškreipia apmokestinimo teisingumą, atsisakymą.

Tiksliai pasakyti, kurios lengvatos ir specialiosios apmokestinimo sąlygos bus peržiūrimos, pasakyti sunku. Tačiau į šių plano priemonių įgyvendinimą yra įtrauktos Aplinkos, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo, mokslo ir sporto, Ekonomikos ir inovacijų, Kultūros, Energetikos ir Susisiekimo ministerijos, todėl galima spėti, kad bus užsimota pakankamai plačiai.

Skirtingas pajamų apmokestinimas

Kalbant apie Lietuvos mokesčių sistemą, neišvengiamai turime kalbėti ir apie skirtingą gyventojų pajamų apmokestinimą. Priklausomai nuo darbo formos – darbo sutartis, individuali veikla ar darbas su verslo liudijimu – stipriai skiriasi ir mokami mokesčiai. Dalį šių mokesčių suvienodinimo apims Finansų ministerijos atliekama mokestinių lengvatų ir specialiųjų apmokestinimo sąlygų peržiūra, tačiau ne ką mažiau svarbi ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonė, kuri numato, kad bus parengtas Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, siekiant į nedarbo socialinio draudimo sistemą įtraukti likusias savarankiškai dirbančių asmenų grupes ir nustatyti tinkamo dydžio nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifus. Tai reiškia, kad galime tikėtis pokyčių ir Sodros mokesčiuose. Tikėtina, tokiu atveju, bus nepamirštas ir privalomas sveikatos draudimas.

Nekilnojamo turto mokestis

Dar vienas mokestis, apie kurį netyla kalbos – tai visuotinis nekilnojamo turto mokestis. Panašu, kad jo peržiūra tikrai bus. Tai buvo numatyta dar 2021 m. plane: „Priimti Vyriausybės sprendimą dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos, taikomos nekomercinės paskirties turtui, modelio keitimo, įskaitant sprendimus dėl mokesčio įskaitymo ir administravimo peržiūros, atsižvelgiant į Finansų ministerijos atliktą vertinimą“.

Pirminiai šio mokesčio keitimo projektai buvo pristatyti jau 2022 m., todėl vienokia ar kitokia forma jis turėtų pasirodyti. Ypač dabar, kai baigsis savivaldos rinkimai, o viena esminių numatomo mokesčio krypčių – visas iš jo gaunamas pajamas atiduoti tiesiogiai valdyti savivaldybėms.

Aplinkos taršos mokesčiai

Priemonių, skirtų aplinkos apsaugai ir su tuo susijusiems mokestiniams pakeitimams buvo numatyta tikrai nemažai:

• patvirtinti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant padidinti mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifus ir papildyti mokesčio mokėtojų, teršiančių iš stacionariųjų taršos šaltinių, sąrašą asmenimis, eksploatuojančiais organinius tirpiklius naudojančius įrenginius, kurie pagal Aplinkos apsaugos įstatymą privalo būti įregistruoti;
• pakeisti Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymą – numatyti veiksmingesnį principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą;
• nustatyti aplinkai žalingų akcizų lengvatų atsisakymo terminus, peržiūrėti akcizų taikymą energetikos produktams (įtraukti anglies dvideginio dedamąją į energetikos produktų apmokestinimą) ir nustatyti akcizą durpių briketams;
• tobulinti vandens išteklių apmokestinimą (pakeisti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymą, Žemės gelmių įstatymą ir Vandens įstatymą);
• išplėsti gamintojo atsakomybės principo taikymo sritis (maisto tarai, pakeliams ir pakuotėms, gėrimų tarai ir indeliams, lengviesiems plastikiniams maišeliams, drėgnoms servetėlėms, oro balionėliams, tabako gaminiams ir žvejybos įrankiams).

Dalį šių pakeitimų jau buvo bandoma įgyvendinti, tačiau Seimui nepritarus – atsitraukta. Finansų ministrė užsimena apie mokestinius pokyčius aplinkosaugos srityje, todėl belieka spėlioti, kurių iš priemonių pateikimo galime tikėtis.

Lengvatų pratęsimai ir naujų įvedimas

Ne tik lengvatų naikinimo ar mokesčių peržiūros galime tikėtis. Vyriausybė savo priemonių plane yra numačiusi priimti sprendimus dėl galimybės išplėsti galiojančią pelno mokesčio lengvatą reinvestuojamam pelnui ir panaikinti kliūtis smulkiajam verslui augti PVM, pelno ir pajamų mokesčių srityse.

Taigi, lieka tikėtis, kad bus įgyvendinti ne tik lengvatų naikinimo, bet ir nauji, reikalingi bei pasiteisinantys, įgyvendinimo planai.

 

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01 bei kitos mokesčių ir apskaitos aktualijos
 
Rinktis Živilės Simonaitytės seminarus