Mokestinės paskolos sutarties forma VMI nuo 2020-03-01

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-105 nauja redakcija išdėstė Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių asmenų anketos formų bei Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašą.

Primename, kad Fizinių asmenų anketa (nors ir išliko pavadinime) jau buvo panaikinta 2015 m.

Mokestinės paskolos sutartyje nuo šiol įmokos kodą reikės nurodyti lentelėje (prieš prievolės tipą) (anksčiau įmokos kodas buvo nurodomas prie bendros sumos.

Be to, nuo šiol prieš nutraukdamas sutartį mokesčių administratorius mokesčių mokėtojui įteiks FR1093 formą apie ketinimą nutraukti sutartį. Vis dėl be atskiro įspėjimo sutartis galės būti nutraukta, kai mokesčių mokėtojui iškeliama nemokumo byla arba asmuo, kuriam paskirta AN bauda, pavėluos bent 5 darbo dienas pagal Sutarties grafiką.

Sutarties grafike numatyta aiškinamoji pastaba, iš kurios matyti, Kad mokėtinas palūkanas pats asmuo turės sužinoti ir sumokėti:

„* Palūkanos pagal sutartį, sudarytą dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimo ir / arba išdėstymo į sumokėjimo grafiką yra neįtrauktos dėl kintamos palūkanų normos. Norint sužinoti mokėtinas palūkanas, tai galima padaryti prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI ir pasirinkus „Mokesčių mokėtojo kortelė“ / „Apskaitos duomenys“ / „Prievolės, delspinigiai“.“

Kiti pakeitimai yra tik redakcinio pobūdžio: pavyzdžiui, naujame apraše vietoje termino „mokestinė sutartis“ naudojama tik Sutarties (didžiąja raide) sąvoka; atliktas papildymas dėl sutarties grafiko („Mokesčių mokėtojas įsipareigoja šios Sutarties 1 punkte nurodytą mokestinę nepriemoką / AN baudą sumokėti pagal pridedamą Sutarties grafiką, kurio forma yra šios Sutarties priedas „Mokestinės nepriemokos / baudos už administracinį nusižengimą ir palūkanų sumokėjimo grafikas“ (toliau – Sutarties grafikas), kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis); taip pat šiek tiek kitaip išdėstytas tekstas, tarp punktų palikti tarpai ir pan.

Todėl atkreipkite dėmesį, kad būtų naudojama būtent ši naujausia Sutarties forma.

Įsakymas taikomas nuo 2020-03-01.