Nešališkumo deklaracijos tipinė forma nuo 2020-01-03

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2020 m. sausio 2 d. įsakymais Nr. 1S-2 ir 1S-3 papildė Nešališkumo deklaracijos tipinę formą.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovai, perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus asmenys, perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto iniciatoriai nuo 2020 m. sausio 3 d. turės pateikti Nešališkumo deklaraciją, papildytą 3.3 punktu:

„3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.*“

Analogiškas reikalavimas taikomas ir koncesijos iniciatoriams nuo 2020 m. sausio 1 d. papildyti Nešališkumo deklaraciją:

„3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.*“