Nuo 2020-01-16 VDI neturi pareigos iš anksto pranešti apie neplaninius patikrinimus ar tam tikrus planinius patikrinimus

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. EV-12 iš dalies pakeitė patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles.
Susiaurinamas subjektų, priimančių sprendimą dėl neplaninio patikrinimo, ratas. Nuo šiol tai bus VDI teritorinio skyriaus vedėjas ar jo potvarkiu įgaliotas VDI valstybės tarnautojas.
Iki pakeitimo tokį sprendimą galėjo priimti tiek VDI teritorinio skyriaus vedėjas, tiek VDI inspektorius arba vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius.
Pakeistas pranešimas apie neplaninius patikrinimus: iki šiol buvo reikalaujama pranešti iš anksto, išskyrus tam tikras taisyklėse nurodytas išimtis, o nuo šiol ūkio subjektus informuos VDI inspektorius atvykęs jo atlikti, pateikdamas VDI teritorinio skyriaus vedėjo (ar jo potvarkiu įgalioto VDI valstybės tarnautojo) pasirašytą pavedimą atlikti neplaninį patikrinimą.
Taisyklėse taip pat pakeistas V skyrius, reglamentuojantis ūkio subjektų informavimo apie planinį patikrinimą būdus. Įvesta nauja nuostata, kad ūkio subjektai iš anksto neinformuojami apie planinius patikrinimus, susijusius su nelegalaus darbo kontrole, reikšmingos žalos visuomenei ar konkretiems asmenims padarymu, padidintos rizikos nelaimingais atsitikimais darbe (tai susiję su statybviečių, nelegalaus darbo kontrolės ir kitais planiniais patikrinimais).
Jei planuojama atlikti patikrinimą, susijusį su darbuotojų sauga ir sveikata, dėl darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimo laikymosi, ne mažiau kaip prieš 10 dienų pranešama apie numatomą patikrinimą.
Taisyklių pakeitimais panaikinta pareiga apie neplaninius patikrinimus (akcijas) informuoti VDI interneto svetainėje ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis.