Teritorijų planavimo, žemės ir statybos įstatymų pakeitimai 2024 m.

 

Teritorijų planavimo, žemės ir statybos reglamentavimas yra dinamiškas dėl nuolat besikeičiančių įstatymų kaitos. Siekiant suvienodinti pasikeitusias nuostatas kartu keičiami ir poįstatyminiai teisės aktai, tad šių sričių specialistams yra itin svarbu sekti pokyčius ir tinkamai taikyti nuostatas praktikoje. Artėjantys 2024 m. ne išimtis, kadangi jau dabar numatytų ir įsigaliosiančių pokyčių apstu:

  • 2024-01-01 įsigalioja iš esmės pakeistas LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas, kuriuo, be kitų pakeitimų, patikslinta valstybinės žemės naudojimo patikrinimo apimtis bei suteikiama teisė pareigūnams vykdyti žemės naudojimo valstybinę priežiūrą.
  • 2024-01-01 įsigalioja LR žemės įstatymo pakeitimai, susiję su naujomis sąvokomis, žemės nuomos sutartimis, galimybe išsinuomoti valstybinės žemę ir kt.
  • 2024-01-01 įsigalioja LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai, kuriais papildytas TPĮ įtvirtintas teritorijų planavimo proceso reglamentavimas ir nustatyta, kad, kai teritorijos planavimo sąlygų galiojimo terminas pasibaigia teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo tvirtinimo stadijoje (kai teritorijų planavimo dokumentas pateikiamas tvirtinti), šių sąlygų pratęsti ar išduoti naujų nereikia, o tvirtinanti institucija turi teisę patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą.
  • 2024-01-01 ir 2024-07-01 turėtų įsigalioti LR statybos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo, be kitų pakeitimų, siūloma sutrumpinti SLD išdavimo procesą, o taip pat suteikti statybos dalyviams didesnę atsakomybę rengiant, atliekant ekspertizę ar pateikiant statinio projektą.