Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

 

2022-11-01 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, įtvirtinantys pareigą darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, kurioje turi būti nurodyta:

• smurto ir priekabiavimo atpažinimas, galimos jų formos,
• supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarka,
• pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą pateikimo ir nagrinėjimo tvarka,
• apie smurtą ir priekabiavimą pranešusio asmens ir nukentėjusiojo asmens apsauga bei jam suteikiama pagalba,
• darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencijos vykdymu

Siekiant tinkamai įgyvendinti ir laikytis kitų bendrų pareigų užtikrinant smurto ir priekabiavimo prevenciją, rekomenduojama tokią smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką įdiegti ir mažesnėse įmonėse bei įstaigose.

Nesate pasitvirtinę smurto ir priekabiavimo politikos ar dar nespėjote atnaujinti jau turimos tvarkos?

Countline komanda, atsižvelgusi į VDI rekomendacijas, paruošė Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos šabloną, kuriame vadovaudamiesi pateiktais komentarais, rekomenduojamais pasirinkimo variantais, lengvai ir greitai pritaikysite savo įmonės ar įstaigos individualiai specifikai.

Countline paruoštų šablonų kaina: 60 Eur +PVM

Užsakyti