Užpildykite formą ir į savo el. paštą gaukite atnaujintą „Rizikos detektoriaus“ skaičiuoklės įrankį.

Tai interaktyvus įrankis, kurio pagalba galėsite įsivertini, ar Jums arba Jūsų įmonei nėra rizikos tapti nepatikimu mokesčių mokėtoju. Dažniausiai būna per vėlu ką nors keisti, kai fiziniai ar juridiniai asmenys praranda patikimo mokesčių mokėtojo statusą. Patikimo mokesčio mokėtojo statuso praradimą lemia šios 4-ios grupės pažeidimų: mokesčių įstatymų, su darbo santykiais susijusių, administracinės ir baudžiamosios teisės pažeidimai. Už šiuos nusižengimus patikimumo statusas prarandamas net 3-ims metams.

Toks rizikų detektoriaus įrankis ypač aktualus įmonių vadovams ir apskaitą tvarkantiems asmenims. Šis darbo palengvinimo įrankis paruoštas pagal naujausias teisės aktų redakcijas:

  • Nuo 2024.01.01: MAĮ 40(1) str. pakeitimai
  • Nuo 2024.03.27: BK
  • Nuo 2024.05.01: VPĮ, MAĮ

Mane domina šios srities naujienos apie mokymus:
Sutinku gauti el. pranešimus apie COUNTLINE organizuojamus seminarus bei kitas naujienas*