Countline Law Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Viešųjų įstaigų, kurių valdyme dalyvauja valstybė ir savivaldybės, veiklos teisinio reguliavimo naujausi pokyčiai ir darbo apmokėjimo sistemų tobulinimas

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
   

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2-3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4-5 dalyviams taikoma 15 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu +370 5 205 3292

Apie seminarą

Seimas priėmė Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimus, kuriais nuo 2024-05-01 iš esmės pakeistas Viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra valstybė ar savivaldybė teisinis reguliavimas. VĮĮ pakeitimais reglamentuoti valstybės ir savivaldybių dalyvavimo viešųjų įstaigų veikloje pagrindai – nustatyta, kad valstybė ar savivaldybė galės dalyvauti tik viešąsias paslaugas teikiančiose ir viešojo administravimo įgaliojimus turinčiose viešosiose įstaigose. Be šių pakeitimų taip pat:

 • Patikslinta viešosios įstaigos sąvoka ir įtrauktas draudimas viešajai įstaigai verstis savo veiklos tikslų neatitinkančia veikla.
 • Viešosios įstaigos, kurių valdyme dalyvauja valstybė ir savivaldybės vien visuomenei naudingos veiklos vykdyti nebegalės, jų funkcijos siaurinamos ir turi būti susietos tik su viešuoju administravimu ar viešųjų paslaugų teikimu.
 • Nustatyti nauji reikalavimai įstatų turiniui, kurie iki 2025 m. gruodžio 31 d. turės būti suderinti su naujo įstatymo reikalavimais ir įregistruoti Juridinių asmenų registre.
 • Pareiga tam tikrus kriterijus atitinkančioms viešosioms įstaigoms suformuoti valdybą.
 • Nustatytos naujos pareigos vadovams, susijusios su vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir darbo užmokesčio dokumentacijos nustatymu ir kontrole.
 • Valstybei ir savivaldybėms yra numatytas įpareigojimas, iki 2025 m. spalio 31 d. inicijuoti sprendimus dėl viešųjų įstaigų, kurios neteikia viešųjų paslaugų ir (arba) neturi viešojo administravimo įgaliojimų, pertvarkymo į kitos teisinės formos juridinius asmenis arba dalininko teises ir pareigas perleisti kitiems asmenims.

Seminaro metu bus aptarti ir šiuo metu rengiami viešųjų įstaigų veiklai aktualūs teisės aktų projektai:

 • Naujai planuojami patvirtinti Viešosios įstaigos valdybos narių atrankos vykdymo tvarkos ir Atlygio viešosios įstaigos valdybos nariams mokėjimo tvarkos aprašų pakeitimai.
 • Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai.
 • Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašo pakeitimai.

2024-01-01 įsigaliojo Viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, kuriuo iš esmės pakeistos darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai.

Įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų pokyčių įgyvendinimas jau pradėtas:

 • atsižvelgdami į viešųjų įstaigų veiklos ypatumus apžvelgsime kaip spręsti  kylančius sunkumus ir iššūkius, su kuriais susiduria šiuos teisės aktus įgyvendinančios valstybės ir savivaldos institucijos;
 • kaip įvertinti ir priimti sprendimus dėl viešųjų įstaigų teikiamų viešųjų paslaugų ir turimų viešojo administravimo įgaliojimų bei nuspręsti įstaigų, kurios neatitinka šių kriterijų tolimesnės veiklos perspektyvas.

Temos

1 dalis. Viešųjų įstaigų, kurių valdyme dalyvauja valstybė ir savivaldybės, veiklos teisinio reguliavimo pokyčiai. Lektorius Gintautas Vilkelis (10.00–12.15 val.):

 1. Viešųjų įstaigų, kurių valdyme dalyvauja valstybė ir savivaldybės teisinio reguliavimo problemos.
 2. Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas ir jo įgyvendinimas. Poįstatyminiai teisės aktai.
 3. Viešosios įstaigos veikla ir atsakomybės, valdymo organai.
 4. Valdybos narių atranka ir jos reglamentavimas.
 5. Viešųjų įstaigų stebėsena – Viešojo valdymo agentūros naujos funkcijos.

2 dalis. Viešųjų įstaigų, kurių valdyme dalyvauja valstybė ir savivaldybės, darbo užmokesčio pokyčiai. Lektorė Renata Inokaitienė (13.15–15.30 val.):

 1. Viešųjų įstaigų, kurių valdyme dalyvauja valstybė ir savivaldybės ir turi daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų ir valdybos narių darbo apmokėjimo sistemų tvirtinimas, darbuotojų darbo apmokėjimo sistemų keitimas.
 2. Atlygio politikos gairės, pareigybių palyginimo kriterijų parinkimas ir grupavimas į pareigybių lygius.
 3. Darbo užmokesčio rėžių/intervalų nustatymas ir priskyrimas pareigybių lygiams.
 4. Viešųjų įstaigų, kurių valdyme dalyvauja valstybė ir savivaldybės ir turi daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, valdybos narių ir darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (darbo užmokesčio sudedamosios dalys).

ŽINIOMIS DALINASI

dr. Gintautas Vilkelis

Dr. Gintautas Vilkelis yra MRU Viešosios teisės instituto lektorius. mokslinių tyrimų kryptys – valstybės tarnybos teisė, valstybės informacinių išteklių teisė, viešasis administravimas. Dėsto administracinės teisės magistrantūros studentams tematika – “Valstybės tarnybos teisinio reguliavimo problemos”. G. Vilkelis turi didelę praktinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje, yra paskelbęs keliasdešimt straipsnių valstybės tarnybos teisės ir administracinės teisės tematika.

Renata Inokaitienė

Lektorė, praktikė viešojo sektoriaus finansų valdymo ir apskaitos klausimais, nuo 2001 metų dirbanti viešojo sektoriaus finansų srityje.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-15:30 Seminaro trukmė
12:15-13:15 Pietų pertrauka
9:30-10:00 Registracija

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.