Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Valstybės tarnybos reforma: esminiai teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024 m. sausio 1 d.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 120€

Laikas ir vieta

2023-12-13, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Valstybės tarnybos reforma: teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024-01-01 (tiesioginė seminaro transliacija)
120
2023-12-13, Vilnius
Countline mokymų klasė

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

120€
Valstybės tarnybos reforma: teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024-01-01
su pietumis
120

Apie seminarą

Valstybės tarnybos reforma 2022 m. lapkritį rudens Seimo sesijoje buvo pateikta tik iš trečio karto, nes projektai buvo grąžinti taisyti dėl prieštaravimų Konstitucijai. Po gana ilgų diskusijų yra priimti LR valstybės tarnybos įstatymo ir 32 lydinčiųjų įstatymų pakeitimai, kuriais vadovams bus suteikiama galimybė lanksčiau tvarkytis su žmogiškaisiais ištekliais.

Pagrindiniai pakeitimai, įsigaliosiantys 2024-01-01:

 • Pareiginei algai apskaičiuoti bus taikomas naujas bazinis dydis – 1785,4 eurų.
 • Atsiranda pareiga, ne rečiau kaip kas dvejus metus, perskaičiuoti įstaigos darbo užmokesčio fondą.
 • Iki 2024 m. numatoma visose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose įdiegti atlygio politikas.
 • Stažas negalės viršyti 20 proc. pareiginės algos ir bus skaičiuojamas po 1 proc. už kiekvienus metus.
 • Stiprinamas profesinių sąjungų vaidmuo – dėl konkretaus įstaigos užmokesčio fondo didėjimo procento bus susitariama nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.
 • Keisis tam tikrų valstybės tarnautojų statusas į dirbančius pagal darbo sutartis.
 • Decentralizuotos valstybės tarnautojų atrankos.
 • Ir kt.

Siekiant įgyvendinti Valstybės tarnybos reformos pakeitimus nuo 2024-01-01 turėtų įsigalioti ir poįstatyminiai teisės aktai, tokie kaip:

 • Nutarimo Dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų projektas, kuriuo vadovaujantis kiekviena įstaiga privalės parengti atlygio sistemas. Taip pat STRATA parengė Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gaires.
 • Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas, kuriame naujai įtvirtinamas įstaigos vadovo veiklos vertinimo teisinis reguliavimas, tobulinamas 360 laipsnių kompetencijų taikymo vertinimas inter alia išplečiant jo taikymą ne tik įstaigų vadovams, bet ir valstybės tarnautojams, turintiems pavaldžių asmenų.
 • Valstybės tarnautojų perkėlimo tvarkos aprašas, nustatantis valstybės tarnautojų, laimėjusių konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas arba į įstaigos vadovo pareigas, perkėlimo toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje tvarką ir sąlygas.
 • Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, kuriuo atsisakoma pareigybių veiklos sričių skirstymo į bendrąsias ir specialiąsias, o pačios veiklos sritys (jų pavadinimai) patikslinami.
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių tvarka, įtvirtinanti įstaigų vadovų pareiginės algos nustatymą pagal koeficientą arba koeficientų intervalą, atsižvelgiant į valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veiklos pobūdį, jos dydį, santykį su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais.
 • Nutarimo Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo projektas, kuriuo patvirtinamos dvi atskiros nepriekaištingos reputacijos deklaracijos formos, įtvirtinama skirtinga priėmimo į įstaigų vadovus ir kitus valstybės tarnautojus tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad SADM yra parengusi Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo projektą, kuriuo siūloma numatyti, kad biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašą nustato biudžetinės įstaigos vadovas, konsultuodamasis su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis, atsisakyti kintamosios dalies ir premijų, patikslinti kriterijus, kuriais remiantis gali būti nustatomi pareiginės algos pastoviosios dalis koeficientai ir kt.

Temos

1 dalis. esminiai teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024 m. sausio 1 d.  Lektorius – Gintautas Vilkelis (9.00–12.00 val.):

 1. Priėmimas į valstybės tarnybą:
 2. Nepriekaištinga reputacija.
 3. Teisė dirbti kitą darbą.
 4. Pareigybių grupės ir sąrašai. „Ištarnybinimas“.
 5. Perkėlimas į kitas pareigas ir tarnybinis kaitumas.
 6. Tarnybinės veiklos vertinimas.
 7. Skatinimas ir apdovanojimas.
 8. Tarnybinė atsakomybė ir jos taikymas. Tarnybinės nuobaudos.
 9. Nušalinimas nuo pareigų.
 10. Valstybės tarnautojo statuso atkūrimas.
 11. Atleidimas iš pareigų.
 12. Valstybės tarnybos valdymo sistema. Viešojo valdymo agentūra.

2 dalis. Kaip įgyvendinti pokyčius organizacijoje: strategijos ir metodai. Lektorė Živilė Simonaitytė (13–14.30 val.):

 1. Personalo politika ir kodėl jos reikia?
 2. Atlyginimo politikos pasirinkimas ir įvedimas.
 3. Pokyčių įgyvendinimas organizacijoje.

PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS:

Nuo 2024-01-01 netenka galios:

ŽINIOMIS DALINASI

Živilė Simonaitytė

Živilė Simonaitytė daugiau kaip 10 metų dirbo Valstybės kontrolėje, kurioje prisidėjo prie įvairiausių organizacijų ir sistemų vertinimo, rekomendacijų dėl jų veiklos tobulinimo teikimo. Dėstė Kazimiero Simonavičiaus ir Vilniaus universitetuose, pastarajame apsigynė daktaro disertaciją vidaus kontrolės vertinimo tema. Pastaruosius metus dirbo Sveikatos apsaugos ministerijoje, kur kuravo pandemijos valdymą, tad gerai išmano veikimą krizės sąlygomis.

Gintautas Vilkelis

Dr. Gintautas Vilkelis yra MRU Viešosios teisės instituto lektorius. mokslinių tyrimų kryptys – valstybės tarnybos teisė, valstybės informacinių išteklių teisė, viešasis administravimas. Dėsto administracinės teisės magistrantūros studentams tematika – “Valstybės tarnybos teisinio reguliavimo problemos”. G. Vilkelis turi didelę praktinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje, yra paskelbęs keliasdešimt straipsnių valstybės tarnybos teisės ir administracinės teisės tematika.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

9:00-14:30 Seminaro trukmė
8:30-9:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

2023-12-13, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Valstybės tarnybos reforma: teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024-01-01 (tiesioginė seminaro transliacija)
120
2023-12-13, Vilnius
Countline mokymų klasė

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

120€
Valstybės tarnybos reforma: teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024-01-01
su pietumis
120

Tęsti mokymų paiešką: