Valstybės tarnybos reforma. dviejų dienų kvalifikacijos kėlimo mokymai

Daugiau nei dvidešimt metų Lietuvos valstybės tarnybos reglamentavimas nuolat tobulinamas mažais žingsneliais, siekiant užtikrinti veiksmingumą ir profesionalumą. Naujausia reforma įtvirtina svarbius pakeitimus, kurie dar labiau stiprins ir modernizuos valstybės tarnybos sistemą nuo 2024-01-01.

Šioje stovykloje susitelksime į pagrindinius pakeitimus ir jų įgyvendinimo strategijas, siekdami giliau suprasti reformos poveikį ir jos įgyvendinimo iššūkius. Diskutuosime apie reformos tikslus ir numatomus rezultatus, taip pat apie tai, kaip tai paveiks valstybės tarnautojus.

 • Naujos darbo užmokesčio tvarkos įvedimas: numatytas pereinamasis laikotarpis. Analizuosime naujos tvarkos principus ir kaip tai atsispindės valstybės tarnautojų darbo apmokėjime.
 • Modernizuotos valstybės tarnautojų karjeros sistemos įgyvendinimas: analizuosime pakeitimus, kurie turėtų prisidėti prie karjeros didinimo, skaidrumo ir objektyvumo valstybės tarnyboje.
 • Atrankos ir įdarbinimo procesas: nagrinėsime naujus kriterijus ir procedūras, kurios bus taikomos atrankai ir įdarbinimui į valstybės tarnybą.
 • “Ištarnybinimas”: aptarsime kuriems valstybės tarnautojams keisis statusas į dirbančius pagal darbo sutartis ir kokią įtaką tai turės jų buvusioms garantijoms.
 • Etikos ir sąžiningumo principų stiprinimas. Diskutuosime apie šių principų įgyvendinimą ir jų įtaką tarnybos efektyvumui bei pasitikėjimui.
 • Mokymo ir tobulinimo programų plėtra: aptarsime būsimus veiksmus, kurių tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų profesinį tobulėjimą, siekiant užtikrinti aukštą kvalifikacijos lygį ir efektyvų darbo atlikimą.

Ši stovykla skirta visiems, dirbantiems valstybės tarnyboje bei su ja susijusiems asmenims, įgyvendinantiems valstybės tarnybos reformą: personalo specialistams, teisininkams, skyrių vadovams, buhalteriams ir finansų specialistams.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Spalio 5 d.

09:00–10:00
Registracija
10:00 – 12:00
Valstybės tarnybos reforma: esminiai teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024 m. sausio 1 d. (1 dalis)
lektorius
dr. Gintautas Vilkelis

G. Vilkelis

 • Priėmimas į valstybės tarnybą –
  • Institucijų vadovų pareigybės;
  • Karjeros ir laikinųjų valstybės tarnautojų pareigybės.
 • Nepriekaištinga reputacija.
 • Teisė dirbti kitą darbą.
 • Pareigybių grupės ir sąrašai. „Ištarnybinimas“.
 • Perkėlimas į kitas pareigas ir tarnybinis kaitumas.
 • Tarnybinės veiklos vertinimas.
12:00 – 13:00
Pietų pertrauka
13:00 – 14:30
Valstybės tarnybos reforma: esminiai teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024 m. sausio 1 d. (2 dalis)
lektorius
dr. Gintautas Vilkelis

G. Vilkelis

 • Skatinimas ir apdovanojimas.
 • Tarnybinė atsakomybė ir jos taikymas. Tarnybinės nuobaudos.
 • Nušalinimas nuo pareigų.
 • Valstybės tarnautojo statuso atkūrimas.
 • Atleidimas iš pareigų.
 • Valstybės tarnybs valdymo sistema. Viešojo valdymo agentūra.

Spalio 6 d.

9:00 – 12:00
Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas: nuo planavimo iki motyvavimo ir vertinimo
lektorė
dr. Živilė Simonaitytė

Ž. Simonaitytė

 • Personalo planavimas ir organizacijos struktūros nustatymas.
 • Darbuotojų atranka.
 • Įdarbinimas ir adaptacija.
12:00 – 13:00
Pietūs
13:00 – 14:30
Numatomi valstybės tarnautojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2024-01-01
lektorė
Renata Inokaitienė

R. Inokaitienė

 • Darbo užmokesčio fondo formavimas, naujovių įsigaliojimo terminai;
 • Darbo apmokėjimo sistemos keitimas, atlygio politikos gairės;
 • Pareigybių skaičiaus ir pareigybių sąrašų nustatymas;
 • Pareigybių grupavimas į pareigybių lygius;
 • Pareigybių lygių nustatymo kriterijų parinkimas
14:30 – 14:45
Pertrauka
14:45 – 15:45
Numatomi valstybės tarnautojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2024-01-01
lektorė
Renata Inokaitienė

R. Inokaitienė

 • Valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientų nustatymas;
 • Valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientų perskaičiavimas;
 • Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio apskaičiavimas (priedas už stažą, priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir kt.);
 • Valstybės tarnautojų atleidimas ir perkėlimas.

STOVYKLOS INFORMACIJA

SPALIO 5 D. PROGRAMA

10:00-14:30 Seminarų trukmė
09:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

SPALIO 6 D. PROGRAMA

9:00 – 15:45 Seminarų trukmė
8:30 – 9:00 Registracija
12:00 – 13:00 Pietų pertrauka
14:30 – 14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS:

Nuo 2024-01-01 netenka galios:

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden