Countline Law
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.

Valdybos narių statusas bei atsakomybė

Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)
 • Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės taikoma nuolaida

Apie seminarą

Bendrovėje sudarius kolegialų valdymo organą – valdybą, tiek patiems jos nariams, tiek bendrovės apskaitą ir finansus tvarkantiems specialistams atsiranda pareiga ir, atitinkamai, poreikis gebėti tinkamai kvalifikuoti valdybos nariams mokamą atlygį, su valdybos veikla patiriamas sąnaudas apmokestinimo bei susijusiais tikslais. Ir iš tiesų įvairūs aspektai, pavyzdžiui, susiję su valdybos narių atlygio formos pasirinkimu, lemia tam tikras sąnaudų pripažinimo, apmokestinimo, deklaravimo bei apskaitos tvarkymo subtilybes.

Valdybos kompetencija, specialus vaidmuo bendrovės struktūroje, santykiai su kitais bendrovės valdymo, priežiūros organais, be kita ko, lemia ir valdybos narių atsakomybės ypatumus. Žinios apie svarbiausius šių asmenų civilinės, administracinės bei baudžiamosios atsakomybės aspektus, neabejotinai yra naudingos valdybų nariams priimant sprendimus. Šios žinios ne ką mažiau svarbios identifikuojant bei vertinant bendrovės veikos rizikas tikslu užkardyti ar minimizuoti galimas žalas bei, pavyzdžiui, įvertinti atsakomybės draudimo poreikį, Supratimas apie civilinė atsakomybė aktualus ir sprendžiant klausimus dėl padarytos ar patirtos žalos atlyginimo, jos dydžio bei atsakingų asmenų.

Temos

Lektorius Donatas Kapitanovas:

 1. Valdybos narių atlygio forma ir apmokestinimo skirtumai / ypatumai.
 2. Valdybos narių patiriamų išlaidų mokestinė apskaita.
 3. Susipynusios valdybos nario ir įmonės vadovo funkcijos: kuo pavojinga mokestiniu požiūriu?

Advokatė Džiuginta Balčiūnė:

 1. Civilinės atsakomybės subjektai:
  • Bendrovės vadovas (de jure ir faktinis);
  • Stebėtojų taryba;
  • Valdyba (valdybos ir vadovo civilinės atsakomybės atribojimas);
  • Akcininkas (akcininko ir vadovo atsakomybė, atskyrimas);
  • Bendrovių organų struktūrų modeliai.
 2. Fiduciarinės bendrovės valdymo organų pareigos:
  • Rūpestingumo pareiga (bonus pater familias, rūpestingumo sudėtis);
  • Lojalumo pareiga.
 3. Verslo sprendimų priėmimo taisyklė:
  • Sprendimas;
  • Verslas;
  • Verslo sprendimas;
  • Kada verslo sprendimas pripažįstamas neteisėtu?
 4. Valdybos narių atsakomybė:
  • Administracinė atsakomybė;
  • Baudžiamoji atsakomybė;
  • Civilinė atsakomybė.
 5. Civilinė atsakomybė ir jos sąlygos:
  • Deliktinė ar sutartinė civilinė atsakomybė;
  • Neteisėti veiksmai;
  • Priežastinis ryšys;
  • Kaltė;
  • Žala.
 6. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės:
  • Nenugalima jėga;
  • Valstybės veiksmai;
  • Trečiojo asmens veiksmai;
  • Nukentėjusio asmens veiksmai;
  • Būtinasis reikalingumas;
  • Būtinoji gintis;
  • Savigyna.
 7. Solidarioji ir dalinė skirtingų bendrovės organų atsakomybė.
 8. Civilinę atsakomybę ribojanti sutartis.
 9. Civilinės atsakomybės draudimas.

Lektorius, rizikos draudimo ekspertas Rokas Kalendra:

 1. Trumpas priminimas apie „Vadovo“ (plačiąja prasme- valdybos narys, direktorius, kiti vadovai) atsakomybę teisine prasme.
 2. Praktiniai „Vadovo“ atsakomybės rizikų pavyzdžiai
 3. Vadovų draudimo produkto esmė.
 4. Klausimai/ atsakymai.

SPECIALUS PASIŪLYMAS!

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės, antram ir kitiems dalyviams kaina 110 Eur + PVM.

ŽINIOMIS DALINASI

Donatas Kapitanovas

yra vyresnysis darbo grupės vadovas tarptautinėje audito bendrovėje EY, taip pat ir licencijuotas auditorius. Donatas specializuojasi tarptautinio apmokestinimo srityje, konsultuoja klientus sandorių kainodaros, dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymo, sandorių struktūrizavimo, mokesčių kaštų mažinimo ir kitais klausimais. Per 13 darbo metų EY ir iš viso 21 metus mokesčių srityje jis sukaupė neįkainojamą patirtį dirbant su didžiausiomis Lietuvoje ir pasaulyje veikiančiomis bendrovėmis. Šios patirties pritaikymas verslo klientams leido mokesčių prievoles matyti ne vien tik kaip dar vieną administracinę naštą ar papildomus kaštus, bet ir kaip verslo sprendimų įgyvendinimo įrankį. Donato komandos įžvalgos, perteiktos klientams, leido pastariesiems sutaupyti reikšmingas mokesčių sumas ir suvaldyti mokestines rizikas. Donatas netiesiogiai prisideda prie mokestinės aplinkos formavimo Lietuvoje, teikdamas pasiūlymus dėl mokesčių įstatymų komentarų keitimų / papildymų, taip pat teikdamas komentarus dėl ES teisės aktų įgyvendinimo Lietuvos mokesčių sistemoje.

Džiuginta Balčiūnė

turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį konsultuojant klientus įmonių susijungimo ir įsigijimų klausimais. Prieš prisijungdama prie ILAW, ji teikė teisines paslaugas aviacijos, žemės ūkio, nekilnojamojo turto bei statybų sektoriuose veikiančioms įmonių grupėms pastarųjų restruktūrizavimo, įsigijimų ir susijungimų, bankų ir finansų, ginčų sprendimo, konkurencijos teisės srityse. Advokatė konsultavo emitentus, išleidžiant naujas akcijų emisijas prekybai biržose ir vertybinių popierių perleidimo sandoriuose, atstovavo akcininkų ir bendrovių interesus reguliuojamos rinkos priežiūros institucijose bei užėmė stebėtojų tarybos narės pareigas įvairiose akcinėse bendrovėse. Džiuginta taip pat yra dirbusi „PwC Legal“, „Raidla, Lejins & Norcous“ bei „Bernotas & Dominas Glimstedt“ advokatų kontorose, o taip pat Berlyne, Europos Komisijos atstovybėje.

Rokas Kalendra

UADBB „Rizikos cesija“ Verslo klientų skyriaus vadovas. Ilgametis specifinių atsakomybės rizikų draudimo ekspertas, turintis virš 10 metų patirties vadovų atsakomybės draudimo ir žalų sureguliavimo srityje. Roko nestandartiniais išieškotais sprendimais pasitiki virš 500 stambių ir vidutinių verslo klientų.

Papildoma renginio informacija

Sertifikacija:

„Vadovaujantis advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo tvarkos aprašo 7 punktu, advokatas ar advokato padėjėjas norintis, kad renginys būtų pripažintas kaip tinkamas kvalifikacijos kėlimui bei skiriami kvalifikacijos kėlimo balai, turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą pateikdamas prašymą bei duomenis patvirtinančius kvalifikacijos kėlimo faktą. Remiantis minėto aprašo nuostatomis, UAB „Mokesčių srautas“ organizuojami seminarai teisės klausimais gali būti pripažinti tinkamais kvalifikacijos kėlimui bei už juos skiriami kvalifikacijos kėlimo balai.“

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
11:30-11:45 Kavos pertrauka
13:15-14:15 Pietų pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.