Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Nuotoliniai kursai.
Kursai.

Teritorijų planavimo kursai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 16 ak. val.
    Kaina: 650€

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei domina mokymai šia tema, susisiekite su mūsų vadybininku

Apie kursus

Teritorijų planavimas net ir specialistams yra nuolatinė iššūkių sritis. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, miestų plėtros ėmėsi privatūs investuotojai. Deja, dažnai rezultatas – chaotiškas infrastruktūros išsidėstymas, spūstys. Į gausiai priemiesčiuose apstatytus pigesnius gyvenamuosius namų komplektus keliasi vis daugiau šeimų, tačiau, menkai išvystytose priemiestinėse gyvenvietėse stinga darbo vietų, socialinės, kultūrinės viešosios infrastruktūros. Gyventojai vis vien yra priversti lankytis miesto centre, tad neišvengiamos spūstys, o nepamatuota miestų plėtra į pakraščius tapo viena opiausių urbanistinių problemų. 

Įteisintas teritorijų planavimo įstatymas padėjo pradžią nuosekliai, Europos standartus primenančiai miestų plėtrai, tačiau vykdomi įstatymo pakeitimai ir reformos ilgainiui persipynė su statybos ir aplinkos apsaugos teise bei žemės teisiniais santykiais. Ši „pynė“ apsunkina projektų įgyvendinimą architektams, teisininkams, verslo ir valstybinių institucijų atstovams. 

Šiame kontekste svarbus ir savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas reglamentuojantis savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą, nustatantis savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas, tikslu užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės infrastruktūros plėtrą. 

Želdynai ir jų reglamentavimas neatsiejamas kiekvieno miesto plėtros elementas susijęs tiek su teritorijų planavimu, tiek su pačiomis statybomis ir jų projektais. Didžiausi pokyčiai įvyko 2021-11-01, tačiau ši sritis gan dažnai lydima įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimų. Kokie naujausi užregistruoti projektai bei įsigalioję teisės aktai?  Kaip pasitikrinti, ar viešose erdvėse pasodinta pakankamai parkų, gėlynų ir vejų?

Ar esate tikri, jog žinote visus teritorijų planavimo teisinius reguliavimo skirtumus prieš ir po pakeitimų? Ar tinkamai taikote pasikeitusias normas?

Kursų metu sužinosite apie visus teritorijų planavimo įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimus, esmines nuostatas, dokumentų ruošimo specifikas, statybos norminio reguliavimo principus, projektų ruošimo aktualijas ir kitą informaciją, reikalingą teisėtai, tvarkingai plėtoti infrastruktūros projektus bei ateityje planuojamus teritorijų planavimą reglamentuojančių norminių aktų pakeitimus.

Programa

 1. DIENA
  • teritorijų planavimo reformos 2013 m. genezė;
  • teritorijų planavimo teisinio reguliavimo esminiai skirtumai iki ir po reformos;
  • galiojančių teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų esminės nuostatos:
  • teritorijų planavimo tikslai;
  • teritorijų planavimo dokumentų inicijavimas, organizavimas;
  • teritorijų planavimo dokumentų lygmenys;
  • teritorijų planavimo dokumentų tarpusavio subordinacija;

   

 2. DIENA:
  • esminės kompleksinių ir specialiųjų planų rengimo nuostatos;
  • norminių ir individualių aktų atribojimas, apskundimas;
  • teritorijų planavimo dokumentų proceso viešumas;
  • ginčai dėl teritorijų planavimo dokumentų;
  • planuojami teritorijų planavimą reglamentuojančių norminių aktų pakeitimai.
 3. DIENA:
  • teritorijų planavimas ir savivaldybių infrastruktūros plėtros norminis reguliavimas;
  • infrastruktūros planavimas;
  • statyba be detaliojo plano – vadovaujantis kitais specialiaisiais planais;
  • projektinių pasiūlymų rengimas, viešumas;
  • projektinių pasiūlymų tvirtinimas ir architektūrinis vertinimas;
  • statybos norminio reguliavimo taikymas teritorijų planavime.
 4. DIENA:
  • Teritorijų planavimas ir specialiųjų sąlygų nustatymo norminis reguliavimas;
  • Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas teritorijų planavimo dokumentais;
  • Sutikimų gavimas teritorijų planavimo procese;
  • Kompensavimas už nustatomus sprendinius;
  • Erdviniai duomenys ir teritorijų planavimas.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus:

 1. Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimai nuo 2022-07-08
 3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimo projektas nuo 2022-11-01
 4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas  
 5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai nuo 2022-07-08
 6. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-01-04
 7. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas
 8. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimai nuo 2023-01-04
 9. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 
 10. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimai
 11. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projektas
 12. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo projektas
 13. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projektas
 14. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo projektas
 15. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo pakeitimo projektas
 16. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo projektas nuo 2022-11-01
 17. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo projektas
 18. Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo
 19. Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo
 20. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo
 21. Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 22. Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijų ir Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
 23. Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
 24. Dėl Pranešimo apie nustatytas, bet į Nekilnojamojo turto kadastrą neįrašytas, naujai nustatytas ar pasikeitusias teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pateikimo Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo
 25. Dėl Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos informacijos apie pažeidimus, gautos vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo
 26. Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo
 27. Dėl Infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
 28. Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimai
 29. Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimai
 30. Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo pakeitimai
 31. Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo pakeitimai
 32. Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo pakeitimai
 33. Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimai
 34. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo pakeitimo projektas
 35. Dėl Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų patvirtinimo pakeitimo projektas
 36. Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projektas
 37. Dėl kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo pakeitimai
 38. Dėl Saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo
 39. Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo pakeitimo projektas
 40. Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimai
 41. Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimai
 42. Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektas

ŽINIOMIS DALINASI

Evaldas Klimas

Evaldas yra įgijęs daugiau kaip 15 metų patirtį, dirbant su sudėtingiausiais nekilnojamojo turto vystymo projektais Lietuvoje. Jo sukaupta patirtis padeda išnagrinėti įvairius vystomo projekto niuansus ir išvengti trukdžių nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimo cikle, pradedant planavimo klausimais ir baigiant projektavimu, statyba. Evaldas yra „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo komentaras“ (2017) autorius, nekilnojamojo turto sektoriaus ekspertas ir buvo pirmasis Lietuvoje, apgynęs disertaciją statybos srityje. Klientai, kolegos ir kiti teisininkai vertina Evaldo efektyvumą ir gebėjimą atskirti realias ir teorines problemas, kas padeda adekvačiai įvertinti vystymo rizikas. Evaldas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto  docentas, kuriame dėsto Nekilnojamojo turto ir statybos teisę (tyrimų sritys: teritorijų planavimo teisė ir statybos teisė, žemės teisė, aplinkosaugos teisė, nuosavybės teisių gynimas, viešojo intereso gynimas).

 

Tiesioginė kursų transliacija

Kursai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš kursų pradžią el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie transliacijos.

Papildoma kursų informacija

Užsiėmimai vyks:

spalio 11, 12, 18 ir 20 dienomis. Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 19.45 val.

 

 

 

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei domina mokymai šia tema, susisiekite su mūsų vadybininku

KURSŲ INFORMACIJA

PROGRAMA

16:30-19:45 Kursų trukmė
18:00-18:15 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas kursų dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna kursų medžiagą.

Informacija dalyviams, dalyvaujantiems auditoriniuose seminaruose

 

 • Jeigu mokymų dieną Jums pasireikš karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) prašome nevykti į mokymų vietą ir juose dalyvauti nuotoliniu būdu.

 • Užtikrinsime, kad aptarnaujantis personalas būtų sveikas ir visada pasiruošęs Jums padėti.

  Tęsti mokymų paiešką: