Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Nuotoliniai kursai.
Kursai.

Teritorijų planavimo kursai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 16 ak. val.
    Kaina: 500€

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie kursus

Teritorijų planavimas net ir specialistams yra nuolatinė iššūkių sritis. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, miestų plėtros ėmėsi privatūs investuotojai. Deja, dažnai rezultatas – chaotiškas infrastruktūros išsidėstymas, spūstys.

Šiame kontekste svarbus ir savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas reglamentuojantis savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą, nustatantis savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas, tikslu užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

Želdynai ir jų reglamentavimas neatsiejamas kiekvieno miesto plėtros elementas susijęs tiek su teritorijų planavimu, tiek su pačiomis statybomis ir jų projektais.

Rengiant tai pačiai teritorijai daugybę specialiųjų planų kartais sunku išvengti interesų konflikto bei užtikrinti interesų balansą skirtingoms plėtros sritims. Jau kurį laiką praktikoje taikant TPĮ ir teritorijų planavimo procesui darančių įtaką įstatymų nuostatas yra daug chaoso, kuris atsiranda nuolat atnaujinant įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas:

 • 2023-08-01 įsigaliojo Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašas, įtvirtinantis svarbių teritorijų atrankos kriterijus bei strateginio planavimo dokumentų tikslus, turinį, rengimo, viešinimo, derinimo, tvirtinimo, peržiūros ir keitimo tvarką.
 • 2023-05-12 įsigaliojo įsakymo Nr. D1-694 pakeitimai, kuriais pakeista viešųjų atskirųjų želdynų normų apskaičiavimo sistema.
 • Aplinkos ministerija yra parengusi nutarimo Nr. 967 pakeitimo projektą, kuriame, be kitų pakeitimų, aiškiau išdėstomi teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atvejai, atsisakoma perteklinio skirstymo pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir lygmenis.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma sistemą papildyti nauju saugomų teritorijų tipu – privačia saugoma vietove, kuri nustatoma žemės savininko sprendimu sudarant apsaugos sutartį su Vyriausybės įgaliota institucija.

Ar esate tikri, jog žinote visus teritorijų planavimo teisinius reguliavimo skirtumus prieš ir po pakeitimų?

Kursų metu sužinosite teritorijų planavimo įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimus, esmines nuostatas, dokumentų ruošimo specifikas, statybos norminio reguliavimo principus, projektų ruošimo aktualijas ir kitą informaciją, reikalingą teisėtai, tvarkingai plėtoti infrastruktūros projektus bei ateityje planuojamus teritorijų planavimą reglamentuojančių norminių aktų pakeitimus.

Programa

 1. DIENA
  • teritorijų planavimo reformos 2013 m. genezė;
  • teritorijų planavimo teisinio reguliavimo esminiai skirtumai iki ir po reformos;
  • galiojančių teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų esminės nuostatos:
  • teritorijų planavimo tikslai;
  • teritorijų planavimo dokumentų inicijavimas, organizavimas;
  • teritorijų planavimo dokumentų lygmenys;
  • teritorijų planavimo dokumentų tarpusavio subordinacija;

   

 2. DIENA:
  • esminės kompleksinių ir specialiųjų planų rengimo nuostatos;
  • norminių ir individualių aktų atribojimas, apskundimas;
  • teritorijų planavimo dokumentų proceso viešumas;
  • ginčai dėl teritorijų planavimo dokumentų;
  • planuojami teritorijų planavimą reglamentuojančių norminių aktų pakeitimai.
 3. DIENA:
  • teritorijų planavimas ir savivaldybių infrastruktūros plėtros norminis reguliavimas;
  • infrastruktūros planavimas;
  • statyba be detaliojo plano – vadovaujantis kitais specialiaisiais planais;
  • projektinių pasiūlymų rengimas, viešumas;
  • projektinių pasiūlymų tvirtinimas ir architektūrinis vertinimas;
  • statybos norminio reguliavimo taikymas teritorijų planavime.
 4. DIENA:
  • Teritorijų planavimas ir specialiųjų sąlygų nustatymo norminis reguliavimas;
  • Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas teritorijų planavimo dokumentais;
  • Sutikimų gavimas teritorijų planavimo procese;
  • Kompensavimas už nustatomus sprendinius;
  • Erdviniai duomenys ir teritorijų planavimas.

KURSŲ PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS:

ŽINIOMIS DALINASI

Evaldas Klimas

Evaldas yra įgijęs daugiau kaip 15 metų patirtį, dirbant su sudėtingiausiais nekilnojamojo turto vystymo projektais Lietuvoje. Jo sukaupta patirtis padeda išnagrinėti įvairius vystomo projekto niuansus ir išvengti trukdžių nekilnojamojo turto projektų įgyvendinimo cikle, pradedant planavimo klausimais ir baigiant projektavimu, statyba. Evaldas yra „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo komentaras“ (2017) autorius, nekilnojamojo turto sektoriaus ekspertas ir buvo pirmasis Lietuvoje, apgynęs disertaciją statybos srityje. Klientai, kolegos ir kiti teisininkai vertina Evaldo efektyvumą ir gebėjimą atskirti realias ir teorines problemas, kas padeda adekvačiai įvertinti vystymo rizikas. Evaldas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto  docentas, kuriame dėsto Nekilnojamojo turto ir statybos teisę (tyrimų sritys: teritorijų planavimo teisė ir statybos teisė, žemės teisė, aplinkosaugos teisė, nuosavybės teisių gynimas, viešojo intereso gynimas).

 

Tiesioginė kursų transliacija

Kursai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš kursų pradžią el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie transliacijos.

Papildoma kursų informacija

Užsiėmimai vyks:

Lapkričio 21, 28, 30 ir gruodžio 5 dienomis. Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 19.45 val.

 

 

 

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

KURSŲ INFORMACIJA

PROGRAMA

16:30-19:45 Kursų trukmė
18:00-18:15 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas kursų dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna kursų medžiagą.