Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Tarptautinių įmonių finansinės apskaitos, analizės ir kontrolės kursai remiantis Western Union pavyzdžiu

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 44 ak. val.
    Kaina: 650€

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Tai kursai, kurių metų bus įgyjamos teorinės ir praktinės apskaitos žinios bei įgūdžiai tarptautinių įmonių finansinės apskaitos, duomenų analizės bei kontrolės srityse. Kursų metu dalyviai susipažins su pagrindinių apskaitos principų, dvigubo įrašo, finansinių ataskaitų parengimo ir jų konsolidavimo temomis. Taip pat bus aptariami pagrindiniai įmonės apskaitos elementai – ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamų ir sąnaudų apskaita bei supažindinama su vidaus kontrolės, audito, biudžeto sudarymo, finansinės analizės principais.

Po kursų kiekvienas dalyvis galės savo įgytas žinias pasitikrinti išsprendę žinių testą, o sėkmingai tai padarę mokymų dalyviai, turės galimybę būti pakviesti į pokalbį su Western Union personalo skyriaus darbuotojais pabendrauti dėl galimo įdarbinimo perspektyvų tarptautinėje Western Union kompanijoje bei susipažinti su darbo specifika.

KURSAI AKTUALŪS

Šie kursai aktualūs buhalteriams ir kitiems asmenims, kurie nori įgyti žinių tarptautinių įmonių apskaitos, analizės bei kontrolės srityse. Taip pat norintiems išmokti analizuoti buhalterinius įrašus bei rengti argumentuotus paaiškinimus dėl finansinių ataskaitų pokyčio ar vykstant įmonės auditams.

PAPILDOMA KURSŲ INFORMACIJA

Kursai vyks lietuvių kalba, tačiau visa dalyviams pateikiama mokymo medžiaga bus parengta anglų kalba, todėl dalyviai pagilins žinias ir tarptautinių įmonių apskaitos terminologijoje. Tikime, kad po mokymų dalyviams atsivers dar platesnės karjeros perspektyvos.

Temos

1 dalis. Lapkričio 16 d. Lektoriai dr. Živilė Simonaitytė, Vaida Zamblauskienė ir Evaldas Lapienis (16:30-19:45 val.)

 1. Etika ir apskaita (Accounting Ethics and the Code of the Conduct).
 2. Vidaus kontrolė (Internal control system for financial accounting – necessary requirements and responsibilities).
 3. Keturių akių principas (Four eyes principle, e.g. second review purpose and practice).
 4. Auditas ir jo tipai (Audit / Corporate governance, types of audit).
 5. Sutikrinimai ir jų esmė (Reconciliation process (Blackline reconciliation)/SOX & external audit/SOX controls/MEC controls).

2 dalis. Lapkričio 21 d. Lektorė dr. Živilė Simonaitytė (16:30-19:45 val.)

 1. Apskaitos reglamentavimas, apskaitos koncepcijos ir principai (Accounting regulations- national, IFRS, GAAP).
 2. Dvigubas tranzakcijų efektas (Dual effect of transactions).
 3. Fundamentinė apskaitos lygybė (The Accounting Equation).
 4. Sąskaitų planas, bendrasis žurnalas ir didžioji knyga (Chart of accounts, Juornal and General Ledger).
 5. Sąskaitų uždarymas ir bandomasis balansas (Closing the Accounts and Trial Balance).
 6. Finansinių ataskaitų parengimas (Preparation of financial statements).
 7. Fundamentalios apskaitos koncepcijos ir principai (Principles and Concepts of Fundamental Accounting).
 8. Sukauptos sumos (kaupiniai) ir išankstiniai mokėjimai (Accruals and prepayments).
 9. Neapibrėžtas turtas ir įsipareigojimai (Contingent Assets and Liabilities).

3 dalis. Lapkričio 23 d. Lektorė dr. Živilė Simonaitytė (16:30-19:45 val.)

 1. Ilgalaikis turtas (Fixet asset).
 2. Atsargos (Inventories).
 3. Trumpalaikis turtas (Current asset).

4 dalis. Lapkričio 28 d. Lektorė dr. Živilė Simonaitytė (16:30-19:45 val.)

 1. Gautinos sumos ir abejotinų ir beviltiškų skolų atidėjimas (Accounts receivable and bad debt provision).
 2. Valiutinių operacijų apskaita (FX accounting (general terminology).
 3. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai (Non -current liabilities, Current Liabilities).
 4. Lizingo ir nuomos apskaita (Lease accounting).
 5. Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio (Post balance sheet events).
 6. Išlaidos ir turto vertės didinimas (Expenses vs cost capitalization).

5 dalis. Lapkričio 30 d. Lektorė dr. Živilė Simonaitytė (16:30-19:45 val.)

 1. Finansinių ataskaitų rinkinio sandara (Components of financial statements).
 2. Pelno-nuostolių ataskaita (Profit and Loss (P&L) statement).
 3. Balansas (Balance sheet).
 4. Savininkų nuosavybė (Owner’s Equity).
 5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (Statement of changes in equity).
 6. Pinigų srautų ataskaita (Cash flow statement).
 7. Konsoliduotas balansas ir pelno nuostolių ataskaita (Consolidated Balance Sheet and Profit & Loss Account).

6 dalis. Gruodžio 5 d. Lektoriai Vaida Zamblauskienė ir Evaldas Lapienis (16:30-19:45 val.)

 1. Western Union sąskaitų planas (WU chart of accounts).
 2. Gautinos sumos ir įsipareigojimai (Settlement assets and liabilities).
 3. Pelno/nuostolių ataskaitos sudėtis (Settlement P&L items (Revenue/Costs including bank fees, FX, allowance i.e.)).
 4. Tarptautinės įmonės finansinė apskaita (Intercompany accounting).
 5. Western Union didžiosios knygos (DK) specifika (WU GL accounting (Non-settlement specifics)).

7 dalis. Gruodžio 7 d. Lektorė dr. Živilė Simonaitytė ir Evaldas Lapienis (16:30-19:45 val.)

 1. Finansiniai rodikliai (Financial ratios):
  • Rentabilumas: pelno rodikliai (Financial ratios: profitability ratio).
  • Likvidumas: einamasis ir greitasis (Financial ratios: liquidity ratio).
  • Išteklių naudojimas (pirkėjų, tiekėjų apyvartumas) (Usage of resources (buyers & suppliers turnover).
  • Rizikos valdymas (finaninis svertas – skolintos lėšos), (Financial ratios: risk ratio).
  • Investavimo (pelnas vienai akcijai) (Investment indicators -Earnings per share).
 2. Biudžetas: sandara ir esmė (Budget: structure and essence).
 3. Valdymo ataskaitų teikimas ir analizė (Management Reporting and Analytics).

8 dalis. Gruodžio 12 d. Excel commands and functions for summarizing and aggregating data. Lektorius Deivydas Liučvaitis (16:30-19:45 val.)

 1. Išplėstinis filtravimas naudojant kompleksinius filtrus (Advanced filter – filtering using complex criteria).
 2. Duomenų mąstymo funkcijos (Database functions (DSum, DCount, DAverage)).
 3. Sąlyginio skaičiavimo funkcijos (Conditional calculation functions (COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS, MINIFS, MAXIFS)).
 4. Išplėstinės Excel funkcijos (Advanced excel functions (AGGREGATE, FILTER, INDIRECT, OFFSET)).
 5. Duomenų konsolidavimas (Consolidate – Summarize data from separate ranges).
 6. Tarpinių sumų funkcijos (Subtotal – quickly insert subtotals and totals).
 7. Jungtinės lentelės ir ataskaitų kūrimas (Pivot Pivot Tables – creating dashboards).
 8. Duomenų valdymas ir kontrolė (Data Validation – set rules for entering data).
 9. Formų valdymas ir kontrolė (Form Controls – create form controls for entering data).
 10. Sąlyginis formatavimas (Conditional Formatting – highlighting your data).

9 dalis. Gruodžio 14 d. Excel commands and functions for summarizing and aggregating data. Lektorius Deivydas Liučvaitis (16:30-19:45 val.)

 1. Power Query – consolidate data from separate files/sheets and transform it.
 2. Power Pivot – create relationships between data, calculated columns and measures.
 3. Macros (VBA) – data consolidation and transformation principles, user/custom functions.

10 dalis. Gruodžio 19 d. Excel commands and functions for summarizing and aggregating data. Lektorius Deivydas Liučvaitis (16:30-19:45 val.)

 1. Import data from different data sources to Power BI.
 2. Tranform and prepare your data for analysis.

11 dalis. Gruodžio 21 d. Excel commands and functions for summarizing and aggregating data. Lektorius Deivydas Liučvaitis (16:30-19:45 val.)

 1. Power BI visualization capabilities with simple DAX calculations.
 2. Export data from Power BI.
 3. Connect MS Excel to Power BI data model.
 4. Share Power BI reports (Power BI Apps, MS Teams) and RLS (row level security).

ŽINIOMIS DALINASI

Živilė Simonaitytė

Živilė Simonaitytė daugiau kaip 10 metų dirbo Valstybės kontrolėje, kurioje prisidėjo prie įvairiausių organizacijų ir sistemų vertinimo, rekomendacijų dėl jų veiklos tobulinimo teikimo. Dėstė Kazimiero Simonavičiaus ir Vilniaus universitetuose, pastarajame apsigynė daktaro disertaciją vidaus kontrolės vertinimo tema. Pastaruosius metus dirbo Sveikatos apsaugos ministerijoje, kur kuravo pandemijos valdymą, tad gerai išmano veikimą krizės sąlygomis.

Vaida Zamblauskienė

Vaida Zamblauskienė, UAB Western Union processing Lithuania apskaitos skyriaus vadovė, turinti daugiau nei 17 metų patirties Lietuvos ir tarptautinėse kompanijose, tame tarpe operacijų centruose. Darbo sritis – apskaita, formavimas ir vadovavimas įvairaus tipo apskaitos ir finansų komandoms. Vaida turi Finansų ir bankininkystės magistro laipsnį.

Evaldas Lapienis

Evaldas Lapienis, UAB Western Union processing Lithuania apskaitos skyriaus vadovas, praktikas. Turintys daugiau nei 9 metų patirtį viešojo ir privataus sektoriaus finansų ir apskaitos srityse. Evaldas turi Finansų valdymo magistro laipsnį.

Deivydas Liučvaitis

Verslo analitikos ir procesų automatizavimo konsultantas, kartu teikiantis duomenų analizės ir analitinių ataskaitų ruošimo paslaugas. Turi daugiau nei 10 metų patirtį verslo, duomenų ir finansų analizės srityje (nuo analitiko iki verslo analitikos ir kitų komandų vadovo). Nuo 2012 metų aktyviai dalijasi žiniomis vesdamas įvairaus lygio MS Excel, Power BI kursus, nuo 2017 m. Vilniaus universiteto lektorius (dėstomi dalykai: verslo analitika, prekybos analitika).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

16:30-19:45 Seminaro trukmė
16:00-16:30 Registracija
18:00-18:15 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.