Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Sutarties pakeitimo ir nutraukimo problemos Lietuvos civilinėje teisėje (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 5 ak. val.
 • Kaina: 100 € (+ PVM)

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Sutartis – pagrindinis civilinių ir komercinių teisinių santykių atsiradimo pagrindas, o kiekviena teisėtai sudaryta sutartis, jos šalims turi įstatymo galią. Sutarties šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai yra įmanoma, o sutarties nutraukimo institutą naudoti tik kaip ultima ratio. Vis tik ginčai, susiję su sutarties nutraukimu, Lietuvos teismų praktikoje yra dažni, todėl seminare bus siekiama aptarti atskirus sutarties nutraukimo pagrindus, atskleisti sutarties nutraukimo santykį su sutarties pakeitimu bei kitais sutarčių teisėje taikomais gynybos (savigynos) būdais.

Seminaras labiausiai skirtas praktikuojantiems teisininkams, kurių profesinė veikla yra susijusi su sutarčių rengimu ir kurie specializuojasi ginčuose, kylančiuose iš sutartinių santykių. Seminaro metu bus aptarti aktualūs sutarties pakeitimo ir nutraukimo klausimai, aptariant naujausią Lietuvos teismų praktiką ir susijusią teisės doktriną. Seminare, atsižvelgiant į nūdienos aktualijas, taip pat bus nagrinėjami klausimai, susiję su sutarčių nutraukimu dėl tarptautinių sankcijų taikymo.

Seminaro tikslas –  lyginamuoju aspektu aptarti teorines ir praktines sutarties pakeitimo ir nutraukimo problemas Lietuvos civilinėje teisėje.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Sutarties pakeitimo samprata ir problemos atskirais atvejais (kai sutartis pakeičiama šalių susitarimu ar su teismo intervencija).
 2. Sutarties pakeitimo ir sutarties nutraukimo santykis.
 3. Atskirų sutarties nutraukimo pagrindų ypatumai:
  • Sutarties nutraukimas sutartyje numatytais atvejais.
  • Sutarties nutraukimas dėl nenugalimos jėgos.
  • Vienašalis sutarties nutraukimas dėl esminio pažeidimo.
  • Vienašalis sutarties nutraukimas po papildomo termino sutarčiai įvykdyti suteikimo.
 4. Sutartinės civilinės atsakomybės taikymas sutarties nutraukimo atveju: samprata, atskirų sąlygų (neteisėtų veiksmų, kaltės, žalos ir priežastinio ryšio) nustatymo ypatumai.
 5. Sutarties nutraukimo santykis su kitais sutarčių teisėje taikomais pažeistų teisių gynimo būdais (reikalavimas įvykdyti sutartį natūra netinkamo vykdymo ištaisymas, sutarties sustabdymas).

ŽINIOMIS DALINASI

Vaidas Jurkevičius

Dr. Vaidas Jurkevičius yra Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profesorius ir advokatų kontoros “BSP Legal” advokatas. Jo pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: sutarčių teisė, atstovavimas, civilinė atsakomybė, lyginamoji privatinė teisė. 2014 m. Vaidas Jurkevičius apgynė daktaro disertaciją tema „Neįgaliotas atstovas civilinėje teisėje: lyginamoji analizė“. Vaidas Jurkevičius publikavo 15 straipsnių mokslo žurnaluose, yra 3 vadovėlių bendraautorius (vienas iš jų – „Civilinė teisė: atskiros sutarčių rūšys“ pripažintas reikšmingiausiu 2015/2016 m.), nuolat skaito pranešimus tarptautinėse mokslo konferencijose. Jo mokslinės įžvalgos civilinės teisės tematika yra cituojamos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pavyzdžiui, 2021 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-56-684/2021).

Programa

5 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.