Countline Law
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Socialiai atsakingų viešųjų pirkimų vykdymas (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 1 ak. val
 • Kaina: 40 €

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Socialiai atsakingi viešieji pirkimai yra viena iš Europos Sąjungos vieningos pirkimų politikos skatinamų darniųjų pirkimų rūšių. Lietuva per trumpą laiką padarė įspūdingą pažangą vykdydama darniesiems pirkimams priskiriamus žaliuosius pirkimus – dar 2020 m. vasario 26 d. Europos Komisijos atlikto Lietuvos struktūrinių reformų pažangos vertinimo ataskaitoje buvo pažymėta menka šalyje vykdomų žaliųjų pirkimų dalis, kai šiandien iš esmės visi pirkimai, kuriems netaikomos Viešųjų pirkimų įstatyme numatytos išimtys, yra žalieji.

Ar pavyks pakartoti tokią pažangą vykdant socialiai atsakingus pirkimus ir kuo tokių pirkimų vykdymas gali būti naudingas kiekvienai perkančiajai organizacijai? Ar rinkoje jau yra pakankama socialiai atsakingo verslo siūlomų prekių, paslaugų bei darbų pasiūla ir Centriniame viešųjų pirkimų portale gali būti reikalingas analogiškas žaliesiems pirkimams skelbiamų pirkimų filtras „Rodyti tik socialiai atsakingus pirkimus“?

Socialiai atsakingų viešųjų pirkimų vykdymas iš perkančiųjų organizacijų gali pareikalauti įdėti gerokai daugiau pastangų tiek rengiant pirkimo dokumentus, siekiant jų nuostatų tikslumo ir aiškumo, tiek vertinant tiekėjų pasiūlymų jiems atitiktį, tiek ir prižiūrint sutarties vykdymą, kad laimėjęs tiekėjas laikytųsi savo pasiūlyme nurodytų socialiai atsakingų rodiklių. Seminaro metu, kartu su Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo aktualiomis nuostatomis bei atsižvelgiant į susijusius teisminės praktikos sprendimus, bus detaliai paaiškinti kylantys praktiniai klausimai taikant Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su kitomis institucijomis 2023 m. spalio 18 d. parengtas Socialiai atsakingų pirkimų gaires. Taip pat bus pateikti galimi sprendimai ir pavyzdžiai, kaip tiksliai turi būti suformuluotos viešųjų pirkimų dokumentų, įskaitant sutarčių projektus, nuostatos dėl socialiai atsakingų pirkimų kriterijų ir rodiklių, kad pastangos skatinti socialiai atsakingo verslo vystymąsi ne tik nevirstų neigiamomis viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų išvadomis bei teisminiais procesais, tačiau atneštų naudą perkančiųjų organizacijų dalykinės reputacijos vertės ir prestižo visuomenėje padidinimui.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Socialiai atsakingi viešieji pirkimai. Kas tai? Koks tikslas?
 2. Reguliavimas? Kuo vadovautis?
 3. Socialiniai kriterijai ir socialiniai aspektai.
 4. Socialinių kriterijų įtraukimas į pirkimo dokumentus.

ŽINIOMIS DALINASI

Justina Ramašauskaitė

Teisinį darbą Justina Ramašauskaitė dirba nuo 2011 m. sausio. Baigusi studijas Justina pradėjo dirbti teisininke, po metų tapo advokato padėjėja, nuo 2013 m. advokatų profesinės bendrijos “iLAW” vyresnioji teisininkė. Lektorė yra sukaupusi didesnę nei 10 metų patirtį viešųjų pirkimų, o taip pat ir kitose srityse, tokiose, kaip sutarčių teisė, draudimo teisė ir teisminiai ginčai, skolų valdymas.

Justina turi patirties šiose srityse:

 • paslaugų, prekių ir darbų pirkimo dokumentų rengimas, įskaitant supaprastintų ir tarptautinių pirkimų sutartis;
 • įmonių, įskaitant užsienio tiekėjus, pasiūlymų viešuosiuose pirkimuose rengimas, tiekėjų konsultavimas ir atstovavimas jiems viešųjų pirkimų procedūrose;
 • atstovavimas tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms ikiteisminiuose ginčuose;
 • atstovavimas tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms teisminiuose ginčuose;
 • klausimų, susijusių su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu, keitimu ar nutraukimu, sprendimas.

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

1 ak. val. Vaizdo įrašo trukmė

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą